Na een ongekend snelle stijging van hypotheekrentes in de eerste helft van dit jaar, is er sinds deze zomer sprake van enige afkoeling. De hypotheekrente is iets gezakt, maar heel hard gaat dat niet.

Als rentes op de kapitaalmarkt stijgen of dalen, dan reageren geldverstrekkers daar doorgaans op met verhogingen of verlagingen van de hypotheekrente. Banken en andere hypotheekpartijen halen immers zelf geld op op de kapitaalmarkt voor de verstrekking van hypotheekleningen, waarbij de kapitaalmarktrente een belangrijke kostenfactor is.

Daarnaast spelen ook concurrentie-overwegingen een rol, omdat geldverstrekkers ervoor kunnen kiezen om scherper of minder scherp in de markt te gaan zitten dan concurrenten, afhankelijk van hoe graag ze nieuwe klanten willen aantrekken.

In reactie op de daling van kapitaalmarktrentes deze zomer zijn hypotheekrentes iets verlaagd. In een vrijdag verschenen analyse laat intermediair De Hypotheekshop weten de omvang van de renteverlagingen uiteenloopt van 0,05 procentpunt tot 0,2 procentpunt.

De gemiddelde hypotheekrente is inmiddels weer onder de 4 procent gezakt. In de onderstaande grafiek is te zien dat er per saldo nog altijd sprake is van een fors hogere hypotheekrente vergeleken met eind 2021.

Bron: De Hypotheekshop
Bron: De Hypotheekshop

De Hypotheekshop heeft ook gekeken of er een verschil is waar te nemen wat betreft het tempo van respectievelijk renteverhogingen en -verlagingen op de lange termijn. En dat blijkt inderdaad het geval!

Uit een analyse van wekelijkse renteverhogingen- en verlagingen bij 40 geldverstrekkers sinds 2008 blijkt dat "stijgingen de afgelopen 15 jaar gemiddeld bijna twee keer zo snel gaan als verlagingen", schrijft De Hypotheekshop.

Het lijkt er dus op geldverstrekkers in doorsnee sneller reageren op een wijziging van de marktomstandigheden in een cyclus van stijgende rentes dan een dalende trend.

Afgelopen week bleek uit een analyse van financieel intermediair Van Bruggen Adviesgroep dat de recente daling van hypotheekrentes nog heel weinig doet met de winstmarges van geldverstrekkers. De brutorentemarge, ofwel het verschil tussen de hypotheekrente en de rentekosten die geldverstrekkers zelf maken als ze lenen, is zelfs relatief hoog vergeleken met de afgelopen jaren.

LEES OOK: ING verwacht niet dat de huizenprijzen snel gaan dalen, nu de hypotheekrentes weer wat lijken te stabiliseren