• Vanaf 7 maart moet Apple zich houden aan de eisen die Europa in een nieuwe mededingingswet voor digitale markten stelt.
  • Dat betekent dat er voor iPhone-gebruikers een aantal belangrijke veranderingen op stapel staan die de veiligheid van besturingssysteem iOS kunnen beïnvloeden.
  • Business Insider Nederland legt uit wat je in de praktijk kunt verwachten van deze veranderingen.
  • Lees ook: Apple werkt naar verluidt aan prototypes voor vouwbare iPhones

Vanaf 7 maart gaat er een hoop veranderen voor iPhone-gebruikers. Apple moet zich vanaf dat moment houden aan de nieuwe Europese regelgeving van de Digital Markets Act (DMA). Het gaat hierbij om nieuwe mededingingsregels die bedoeld zijn om de marktmacht van Big Tech te beperken. Voor Apple betekent dit vooral dat de iPhone een iets minder gesloten ecosysteem wordt.

Apple heeft voor 7 maart een speciale update voor zijn besturingssysteem iOS klaarstaan, te weten: update 17.4. Die moet voldoen aan alle eisen die de Europese Commissie stelt, wat inhoudt dat Apple de strikte controle op de App Store moet loslaten.

Volgens de Europese Commissie moeten Europeanen een vrije keuze hebben waar ze hun apps vandaan halen. Ook moet er een keuze zijn voor bijvoorbeeld de browser die je standaard gebruikt, maar ook waar de onderliggende technologie op draait. Apple beperkt dit tot nu toe nog tot haar eigen browser Safari.

Ook moet het bedrijf van Tim Cook de ijzeren greep op betaalmethodes in apps loslaten en het gebruik van alternatieven mogelijk maken.

Veranderingen in de App Store van Apple: meer keuze zonder verplichting

Dat klinkt ingrijpend, maar dat is het vooral voor Apple. Voor jou, als iPhone-gebruiker kunnen de veranderingen enorm meevallen. 

Aan de oppervlakte zul je van de update naar iOS 17.4 waarschijnlijk niet veel merken, afgezien van een paar meldingen die je moet wegklikken en wat keuzes die je moet maken. Je kunt je iPhone gewoon blijven gebruiken zoals je altijd al deed. Je kunt je apps blijven downloaden via de App Store en blijven betalen met de betaalmethoden van Apple.

Vanaf het moment dat je iOS 17.4 installeert, wordt het mogelijk om bijvoorbeeld losse apps of zelfs gehele alternatieve app stores te installeren buiten Apple’s eigen Store om.

Ook moet het mogelijk worden voor app-ontwikkelaars om andere betaalmethodes aan te bieden buiten die van Apple om. Dat betekent dat het kan gebeuren dat je in apps wordt omgeleid naar alternatieve betaalmethodes als de app-ontwikkelaars ervoor hebben gekozen om het betalen via de systemen van Apple helemaal te laten voor wat het is. Het wordt ook mogelijk om met andere providers dan Apple contactloos te betalen.

Vlak voor de introductie van iOS 17.4 kwam Apple tot inkeer als het gaat om PWA-apps. PWA’s (Progressive Web Apps) zijn websites die zich als een app kunnen gedragen als ze op de homescreen van de iPhone geplaatst worde. De techgigant zou deze eerst blokkeren, omdat deze onderhuis op de Safari-browser werkten. De EU stelde dat dit niet beperkt mocht zijn tot Safari, maar dat het op alle browsers moest werken.

In plaats van dit mogelijk te maken, gaf Apple aan dat het er vanaf ziet om hiervoor een systeem te bouwen en dus het geheel onmogelijk maakt. Daarop liet de Europese Commissie laten weten dat het ging onderzoeken of deze simplistische oplossing door de beugel kan. Maar voordat dat onderzoek tot iets leidde, besloot Apple toch maar naar de nieuwe wetgeving te luisteren met als resultaat dat PWA's gewoon blijven werken.

Veel zal er voor jou als iPhone-gebruiker dus niet veranderen. Toch is het aannemelijk dat je ietwat andere apps voorgeschoteld krijgt, want veel ontwikkelaars waren al bezig met het vervangen van PWA-apps door apps die (semi-)onafhankelijk van de PWA-technologie werken.

Hoe zit het met veiligheid van apps op de iPhone?

Hoe Apple al deze veranderingen aan iPhone-gebruikers kenbaar gaat maken, is nog onduidelijk. Het meest aannemelijk lijk dat het bedrijf er de absoluut minimaal vereiste hoeveelheid aandacht aan besteedt. 

De techgigant is openlijk fel tegen de nieuwe regels waaraan het bedrijf zich moet houden en stelt dat het afbreuk doet aan de hoge mate van privacy en veiligheid die Apple in iOS en de iPhone heeft gebouwd. 

Apple is trots op het feit dat het apps controleert en goedkeurt voordat deze in de App Store verschijnen. Daarmee waarborgen ze tot op zekere hoogte de veiligheid voor de eindgebruiker (al zijn er genoeg voorbeeld te noemen waarbij dit misging).

Het zogenoemde ‘sideloaden’ (het kunnen installeren van apps buiten de App Store om) brengt dan ook de potentiële gevaren met zich mee. Je kunt deze applicaties in theorie zonder tussenkomst van Apple op een iPhone installeren, waardoor er geen enkele controle op malware is geweest. En dat kan problematische gevolgen hebben. 

In de praktijk blijven die gevolgen waarschijnlijk beperkt, want de apps die op een alternatieve manier te downloaden zijn, moeten een ‘notarization’-proces doorlopen. Dat houdt in dat Apple de app op een basisniveau controleert op malware en andere veiligheidskenmerken om ervoor te zorgen dat de eindgebruiker er tot op bepaalde hoogte vanuit kan gaan dat zijn of haar iPhone veilig blijft. Apple hanteert hierbij naar eigen zeggen minder hoge eisen dan bij het goedkeuren van apps voor de App Store.

Je moet in zo'n geval dus zelf bepalen of je het bedrijf of maker achter een app vertrouwt. Je kunt er niet meer blindelings vanuit gaan dat Apple als controlerende tussenpartij een 100 procent betrouwbare filter is.

Kortom, je moet zelf evalueren wat je op je telefoon zet en de bijbehorende risico’s accepteren. De extra keuzevrijheid heeft dus wel gevolgen.

LEES OOK: Apple staat Europese boete van €500 miljoen te wachten vanwege hinderen van onder meer Spotify in de App Store, volgens Financial Times