Bedrijven, de fiscus en andere overheidsorganisaties passen vaak halverwege het jaar prijzen en tarieven aan. Dat kan flinke invloed hebben op je persoonlijke financiën. Per 1 juli 2023 staan er ook weer de nodige veranderingen op stapel, waarbij de inflatie nog altijd een hoofdrol speelt.

Zo maken bijvoorbeeld telecombedrijven gebruik van een ‘inflatiecorrectie’ om prijzen van abonnementen aan te passen en hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de huren.

Business Insider zet 12 belangrijke financiële veranderingen op een rij die je portemonnee per 1 juli raken.

1. Tanken wordt duurder: accijns benzine en diesel omhoog

Een autorit wordt vanaf 1 juli een stuk duurder voor wie met een klassieke verbrandingsmotor rijdt. De accijnsverlaging op benzine, diesel en LPG die op 1 april 2022 werd ingevoerd, wordt grotendeels weer teruggedraaid en er wordt een inflatiecorrectie doorgevoerd.

Je betaalt per 1 juli over een liter benzine bijna 0,79 euro accijns en dat is 13,8 cent meer dan nu. Tank je 50 liter benzine, dan moet je dus 39,50 euro afdragen aan de schatkist, 6,90 euro meer dan nu.

De huidige benzineprijzen liggen gemiddeld op 1,83 euro voor een liter Euro95. Daar komt vanaf 1 juli dus 13,8 cent bij, wat betekent dit een liter benzine straks ongeveer 1,97 euro kost.

Ook de accijns op diesel en LPG gaat omhoog. Voor een liter diesel moet je vanaf 1 juli bijna 52 cent accijns betalen en dat is afgrond 10 cent per liter meer dan het huidige tarief.

Lees ook: ‘Hogere accijns op benzine per 1 juli hakt er zwaarder in dan stijging olieprijs’

2. … net als je telefoonabonnement

Ben je klant van Ziggo of KPN? Dan moet je vanaf 1 juli meer betalen voor internet, tv en bellen. Bij Ziggo gaat de prijs van een abonnement met 10 procent omhoog en bij KPN met 6,4 procent, met een maximum van 4 euro per maand. Beide bedrijven geven aan dat het om een 'inflatiecorretie' gaat.

Lees ook: Forse prijsverhogingen KPN en Ziggo per 1 juli door inflatiecorrectie: abonnementen 6% tot 10% duurder

3. Wettelijke vakantiedagen over 2022 vervallen

Heb jij nog wettelijke vakantiedagen over van vorig jaar, neem ze dan snel op, want vanaf 1 juli kan dat niet meer. Deze dagen vervallen namelijk een half jaar nadat ze zijn opgebouwd.

Voorwaarde is wel dat de werkgever je heeft gewezen op die vervaltermijn en je de kans heeft gegeven om die dagen alsnog op te nemen. Is dat niet gebeurd, dan heb je nog vijf jaar de tijd om die dagen op te nemen.

Die termijn van vijf jaar geldt ook voor het opnemen van bovenwettelijke vakantiedagen. Dit zijn alle extra vakantiedagen waar je recht op hebt boven het wettelijk minimum (20 dagen bij een voltijdsbaan van 40 uur per week).

4. Het minimumloon en de AOW gaan omhoog

Het wettelijk minimumloon gaat vanaf 1 juli met 3,1 procent omhoog naar 1.995 euro per maand bij een voltijdsbaan. Dat komt neer op 92,08 euro per dag. De exacte bedragen vind je hier.

Ook de AOW gaat omhoog. Zowel bruto als netto komt er zo’n 2 procent bij. Hoe dat zit, kun je lezen in dit artikel.

5. Belastingrente gaat omhoog

Heb je na 1 mei aangifte gedaan voor de inkomstenbelasting over 2022 of blijkt dat je moet bijbetalen, dan ben je belastingrente verschuldigd. Deze rente gaat op 1 juli omhoog van 4 naar 6 procent.

De belastingrente over de vennootschapsbelasting is een stuk hoger: 8 procent. Dat blijft ook na 1 juli zo.

6. … en daarmee ook de maximale rente op een lening

Ook de maximale rente over een lening gaat fors omhoog, want deze is gekoppeld aan de wettelijke rente. Nu mag een kredietverstrekker maximaal 12 procent rente in rekening brengen: de wettelijke rente (van 4 procent) plus een opslag van 8 procentpunt. Dit wordt vanaf juli 14 procent (6 procent wettelijke rente plus die opslag van 8 procentpunt).

Stel dat je 1.000 euro leent, dan ben je dus nu maximaal 120 euro per jaar kwijt aan rente. Dit wordt vanaf 1 juli maximaal 140 euro.

Gelukkig betaal je bij de meeste banken en kredietverstrekkers een veel lagere rente. Bovendien los je bij een lening af, waardoor het bedrag waarover rente wordt geheven, ook daalt.

Maar houd het wel in de gaten. Vooral de rentetarieven over roodstand op een betaalrekening, een schuld op een creditcard, kopen op afbetaling of een flitskrediet, kunnen behoorlijk hoog zijn.

7. Nieuwe pensioenwet gaat in

Op 1 juli 2023 gaat de Wet toekomst pensioenen (Wtp) officieel in. Hier merk je nu nog niets van, want pensioenfondsen hebben nog tot 1 januari 2028 de tijd om de omslag naar het nieuwe pensioenstelsel te maken.

Maar er gaat wel veel veranderen. Zo wordt de hoogte van de pensioenuitkering afhankelijk van het rendement op de beurs, krijg je een individueel pensioenpotje en betaal je een vaste premie van maximaal 30 procent van je inkomen.

Verder kunnen pensioenfondsen makkelijker besluiten om uitkeringen aan te passen aan de inflatie (indexeren), omdat de buffereisen worden versoepeld. Maar de keerzijde is dat ze ook makkelijker kunnen verlagen als het tegenzit.

Lees ook: Het nieuwe pensioenstelsel gaat definitief door: 5 vragen over je pensioen

8. Huren gaan omhoog

Verhuurders mogen maximaal een keer per jaar de huren verhogen. Meestal gebeurt dit op 1 juli. Je huisbaas moet dit wel minimaal twee maanden van tevoren aankondigen en je wijzen op de mogelijkheid om hier bezwaar tegen te maken.

Woon je in een sociale huurwoning, dan mag de verhuurder de maandhuur met maximaal 3,1 procent optrekken bij een maandhuur van 300 euro of meer. Is de huur lager, dan mag de verhuurder maximaal 25 euro per maand extra vragen.

Heb je een hoger inkomen (meer dan 48.836 euro als alleenstaande of 56.513 euro bij een meerpersoonshuishouden), dan is een grotere huurverhoging toegestaan. De hoogte hiervan hangt af van je inkomen.

Ook voor kamers, woonwagens en standplaatsen geldt een maximum van 3,1 procent.

Voor vrijesectorwoningen geldt sinds 1 januari een maximum van 4,1 procent.

9. Kinderbijslag gaat iets omlaag

De kinderbijslag gaat vanaf 1 juli met ongeveer 3 procent omlaag, omdat de inflatie wat is gezakt.
Dit zijn de bedragen:

  • Kind tot en met vijf jaar: 261,70 euro per kwartaal (8,06 euro minder dan nu)
  • Kind van 6 tot en met 11 jaar: 317,77 per kwartaal (9,79 euro minder dan nu
  • Kind van 12 tot en met 17 jaar: 373,85 euro (11,52 euro minder dan nu)

Je krijgt het nieuwe bedrag begin oktober. Op 1 januari wordt het bedrag opnieuw vastgesteld.

10. Je moet betalen voor plastic bekers en maaltijdverpakkingen

Bedrijven mogen vanaf 1 juli geen gratis plastic wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen meer meegeven. Je moet hier dus extra voor betalen. Ondernemers mogen zelf bepalen wat ze hiervoor rekenen.

Volledig papieren en andere plasticvrije wegwerpverpakkingen mogen nog wél gratis worden meegegeven.

11. Doorbetaling AOW'er die nog doorwerkt en ziek wordt maximaal 6 weken

Het kabinet Rutte wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen die (gedeeltelijk) willen werken, als ze al AOW ontvangen, in dienst te nemen. Hiertoe worden vanaf 1 juli 2023 de werkgeversverplichtingen voor doorbetaling bij ziekte versoepeld. 

Er geldt vanaf juli bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemers een verkorte termijn van loondoorbetaling van maximaal 6 weken, in plaats van 13 weken. Het gaat hierbij om ziektegevallen die na 1 juli 2023 zijn ontstaan.

De AOW-leeftijd gaat dit jaar in vanaf 66 jaar en 10 maanden

12. Wettelijke betaaltermijn grote bedrijven aan kleinere bedrijven maximaal 30 dagen

Sinds medio 2022 moeten grootbedrijven facturen van MKB-bedrijven binnen 30 dagen betalen, maar er gold een overgangstermijn voor lopende contracten. Die overgangstermijn eindigt echter eind deze maand, zodat vanaf 1 juli 2023 ook voor lopende contracten geldt dat de betaaltermijn maximaal 30 dagen is.

Lees meer over geldzaken: