Vanaf 1 juni wordt het extra interessant om te kijken naar de prijzen van nieuwe vaste energiecontracten voor gas en stroom. De verwachting is dat meer aanbieders contracten zullen aanbieden waarbij de prijzen voor 1 jaar vaststaan, tegen lagere prijzen.

Dit heeft twee redenen. Op de eerste plaats is op groothandelsmarkten sprake van een aanhoudende daling van prijzen van gas en stroom. Zo is de gasprijs op de Amsterdamse groothandelsmarkt deze week gedaald tot iets minder dan 30 euro per megawattuur, wat het laagste niveau is in bijna twee jaar. Eind vorig jaar lag de groothandelsprijs nog op zo’n 140 euro per megawattuur.

De tweede reden voor een verwachte daling van prijzen van vaste energiecontracten heeft te maken met de regelgeving. Vanaf 1 juni verandert bij vaste energiecontracten de regeling voor opzegboetes, als klanten een vast contract tussentijds opzeggen met mogelijk een financieel nadeel voor de energieleverancier.

Momenteel gelden bij contracten tot 1 jaar vast standaard opzegvergoedingen van 50 euro voor gas en 50 euro voor stroom.

Door de hoge beweeglijkheid van energieprijzen als gevolg van de energiecrisis zijn energieleveranciers beducht dat ze met de huidige standaardboetes te veel financieel risico lopen. Dit leidde er afgelopen jaar toe dat het aanbod van nieuwe, vaste energiecontracten opdroogde.

Vanwege een aanpassing van de boeteregeling gaan onder meer de grote energieleveranciers Vattenfall, Essent, Eneco en Budget Energie weer meerjarige contracten aanbieden. Nieuw is vooral dat deze aanbieders naast het 1-jaars contract met aanbiedingen komen waarbij de energieprijzen voor 3 jaar vaststaan.

Opzegboete bij opbreken vast energiecontract

Bij de nieuwe regeling voor opzegboetes die per 1 juni 2023 van kracht wordt, kijkt je energieleverancier in het geval van tussentijdse opzegging naar de tarieven die het bedrijf op dat moment voor nieuwe klanten zou hanteren.

Vervolgens berekent de energieleverancier het verschil tussen het actuele tarief voor nieuwe klanten en jouw vaste tarief. Als het actuele tarief voor nieuwe klanten lager is dan jouw vaste tarief, wordt het verschil tussen die twee genomen. Dit wordt vermenigvuldigd met het aantal nog ongebruikte kuub gas en/of kWh stroom binnen de resterende looptijd van het vaste contract.

Financieel vergelijker Independer licht dit toe met een voorbeeld. Stel, je sluit een vast contract af voor 1 jaar waarin je 1.500 kuub gas mag afnemen tegen een vaste prijs van 1,80 euro per kuub. Halverwege de looptijd van besluit je het contract op te zeggen. Op dat moment is de marktprijs voor nieuwe klanten 1,20 euro per kuub.

De energieleverancier neemt dan het verschil van 60 eurocent tussen deze prijzen en vermenigvuldigt dat met de 750 kuub gas die je nog niet hebt afgenomen binnen het vaste contract. Hiermee wordt de opzegvergoeding 450 euro.

Prijzen gas en stroom voor 1 jaar vast

Aangezien energieleveranciers met de nieuwe boeteregeling minder risico lopen bij het tussentijds opzeggen van vaste energiecontracten, is de verwachting dat prijzen vanaf 1 juni verder kunnen dalen.

Het is in dit verband aardig om te kijken hoe dat zit met de huidige aanbiedingen, want er zijn al 11 partijen die contracten voor 1 jaar vast aanbieden.

In de onderstaande tabel hebben we de marktprijzen van de aanbieders voor respectievelijk gas en stroom voor de 1-jaars contracten weergegeven, op basis van overzichten van energievergelijkers Gaslicht.com en Pricewise.

Voor de markttarieven van energieleveranciers is van belang of die al dan niet boven de maximumtarieven van het prijsplafond voor energie uitkomen. De tarieven van het prijsplafond gelden tot een jaarverbruik van 1.200 kuub gas en 2.900 kWh stroom. Voor gas gaat het om 1,45 euro per kuub en voor stroom om 0,40 euro per kWh.

In de tabel hierboven is te zien dat de meeste energieleveranciers voor gas onder het maximum van het prijsplafond zitten. Alleen de 1-jaars tarieven van Pure Energie en Mega zitten nog boven de 1,45 euro per kuub.

Voor stroom is de situatie vergelijkbaar. Slechts drie van de bovengenoemde aanbieders zitten met het stroomtarief nog boven de 0,40 euro per kWh.

Vanaf juni wordt het interessant om te zien in hoeverre de nieuwe boeteregeling voor het tussentijds opzeggen van vaste contracten én de verdere daling van de groothandelsprijzen leiden tot lagere stroom- en gasprijzen voor consumenten.

LEES OOK: Supersola scoort €1 miljoen groeigeld voor zonnepanelen met stekker – startup wil aankoop van één paneel makkelijker maken voor particulieren