• Het doek is gevallen voor de Nederlandse maker van luxe e-bikes VanMoof.
  • Als een bedrijf failliet gaat, neemt de curator de controle over en komt er een verdeling van claims van schuldeisers.
  • Business Insider bespreekt waar je als klant op moet letten bij een faillissement.
  • Lees ook: E-bikebedrijf VanMoof failliet: curator kijkt naar doorstart

Na een opeenstapeling van problemen bij de Nederlandse maker van luxe e-bikes VanMoof, is het bedrijf door de rechtbank in Amsterdam failliet verklaard.

Bij een faillissement neemt de curator de controle over en treedt er juridisch gezien een rangorde in werking bij de claims op de boedel. Om te beginnen moet het salaris van de curator worden betaald en eventuele huur vanaf de dag van het faillissement. Dan volgt al snel de uitbetaling van achterstallige salarissen aan werknemers en hebben belastingschulden hoge prioriteit.

Daarna komen diverse schuldeisers aan de beurt. Aandeelhouders zijn doorgaans hun geld kwijt.

Als klant van VanMoof kom je in de rij met schuldeisers, als je een aanbetaling hebt gedaan voor een nieuwe fiets of bijvoorbeeld een reparatie.

Lees ook: KwikFit voert even geen garantiereparaties uit voor VanMoof, nu de maker van e-bikes op de rand van faillissement verkeert

We behandelen 5 vragen over aanbetalingen rond faillissementen en wat je kunt doen als een leverancier over de kop gaat.

1. Wat gebeurt er met mijn aanbetaling als een bedrijf failliet gaat?

Heb je al een bedrag aanbetaald en kom je erachter dat een bedrijf faillissement heeft aangevraagd, dan zit er niets anders op dan af te wachten wat er gaat gebeuren.

Bij een faillissement benoemt de rechtbank een curator, die onderzoekt hoeveel geld en spullen er nog zijn en hoe dit moet worden verdeeld over alle schuldeisers. Tot de financiële situatie in kaart is gebracht, worden geen leveringen of betalingen meer gedaan.

De uitbetaling aan schuldeisers gebeurt volgens een bepaalde hiërarchie. Hierbij trek jij als consument vaak aan het kortste eind, omdat veel andere schuldeisers, zoals de Belastingdienst, het UWV en banken, voor gaan. Het is de vraag hoeveel geld er nog over is als jouw vordering aan de beurt is. Is de geldpot leeg, dan ben je je geld kwijt.

Mogelijk is er een garantieregeling voor aanbetalingen. Die zijn doorgaans echter beperkt en bieden in lang niet alle gevallen dekking voor de hele aanbetaling. Hoe dat bij jou zit, kun je checken in de voorwaarden.

2. Wat moet ik doen bij een faillissement?

De eerste stap is bij de Kamer van Koophandel informeren wie de curator is. Meld je vervolgens schriftelijk bij de curator aan als schuldeiser. Vraag hem of haar om de leveringsverplichting na te komen of akkoord te gaan met ontbinding van de koopovereenkomst en jou te erkennen als schuldeiser voor het aanbetaalde bedrag. Stuur altijd een kopie mee van je betalingsbewijs.

Er is een kans dat de curator besluit een bestelde VanMoof alsnog te leveren. Je bent in dat geval verplicht de spullen af te nemen en te betalen, want een faillissement maakt de aankoop niet ongedaan.

Pas als de curator aangeeft dat de bestelling niet meer wordt geleverd, mag je de aankoop ongedaan maken en kun je het product alsnog ergens anders kopen. Maar je staat dan wel achter in de rij van schuldeisers, dus de kans dat je je geld terugziet, is dan erg klein – behalve als er een garantieregeling is.

3. Ik heb mijn VanMoof in reparatie gegeven. Wat nu?

Is je e-bike in reparatie, dan blijft het product van jou. Het valt dus niet in de failliete boedel.

Je moet in dat geval aan de curator vragen om de spullen terug te geven. Wel moet je met een kassabon en ontvangstbewijs kunnen aantonen dat het product van jou was.

4. Hoe zit het eigenlijk met de garantie?

Een ander probleem waar klanten bij een faillissement mee kampen, is de garantie. Gaat een product tijdens de garantieperiode kapot, dan wend je je normaal gesproken tot het bedrijf waar je het hebt gekocht.

Bij een faillissement maak je doorgaans alleen aanspraak op de garantiebepaling van de fabriek en die is meestal vrij sober. Is de fabrieksgarantie verstreken, dan heeft de fabrikant richting jou geen enkele verplichting meer. Je kunt dan hooguit vragen om coulance.

5. Wat te doen bij een doorstart van VanMoof?

Sommige bedrijven maken een doorstart. In het geval van VanMoof wil de curator daar naar kijken. Dat lijkt gunstig voor je rechtspositie als klant, maar helaas betekent een doorstart niet automatisch dat jouw rechten dan overgaan op de nieuwe eigenaar. Meestal worden alleen een deel van de inventaris – en soms ook de naam van het bedrijf – overgenomen, maar niet de aanbetalingen of de garantieverplichtingen.

Check bij een doorstart daarom of er sprake is van een andere rechtspersoon.

Lees meer over VanMoof: