Door een aanpassing van de belastingtarieven valt het vakantiegeld voor de meeste werknemers dit jaar iets hoger uit.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht het vakantiegeld uit te betalen.

Wel kunnen bedrijven met werknemers afspraken maken over gespreide uitbetaling van het vakantiegeld vanwege problemen met de coronacrisis.

Een meevaller voor bijna alle werknemers in Nederland die eind deze maand vakantiegeld ontvangen. Het netto vakantiegeld valt als gevolg van aangepaste belastingtarieven hoger uit in vergelijking met vorig jaar. Dat meldt loonstrookverwerker ADP.

Mensen met een jaarinkomen van 21.069 houden bijna 30 euro meer vakantiegeld over en mensen met een modaal inkomen (36.500 euro per jaar) krijgen iets meer dan 6 euro extra. Wie twee keer modaal of hoger verdient, profiteert het meest. Zij houden zeker 120 euro meer over.

Alleen mensen met lagere, parttime lonen tussen de 1000 en 1250 euro per maand vormen een uitzondering. Zij moeten ten opzichte van vorig jaar ongeveer 6 euro van het vakantiegeld inleveren.

Voor werkgevers die ondanks de steunmaatregelen van de overheid in verband met de coronacrisis in de financiële problemen zitten, zijn er wettelijk gezien amper mogelijkheden om onder de uitbetaling van het vakantiegeld uit te komen. Werkgevers zijn wettelijk verplicht het geld uiterlijk in juni uit te keren, aldus ADP.

Later uitbetalen vakantiegeld

In artikel 15 Wet minimumloon en vakantiebijslag is vastgelegd dat werknemers recht hebben op een vakantiebijslag van 8 procent van het loon, schrijft Te Biesebeek Advocaten in een blogpost. Dit vakantiegeld helemaal niet uitbetalen is dus in ieder geval geen optie.

Artikel 17 van dezelfde wet schrijft voor wanneer het vakantiegeld moet worden uitbetaald, uiterlijk in juni. In de arbeidsovereenkomst of cao staat meestal wanneer het vakantiegeld precies wordt uitbetaald. Werkgevers keren dit vaak in mei uit.

Er kan wel worden afgeweken van de datum waarop het vakantiegeld wordt uitgekeerd, maar alleen als de werkgever en werknemer akkoord zijn over een ander tijdstip van betaling in een schriftelijke overeenkomst, schrijft het advocatenkantoor.

Het uitstel van betaling mag echter niet te lang duren, want het vakantiegeld moet tenminste één keer per kalenderjaar worden uitgekeerd. Wordt het vakantiegeld te laat uitbetaald – na de reguliere datum in mei of juni of de uitsteldatum – dan kan dat de werkgever extra geld kosten.

LEES OOK: Vakantiegeld later uitbetalen vanwege de coronacrisis: dit moet je weten