Bedrijven moeten het hoofd boven water zien te houden in de coronacrisis. Uitstel van betaling van vakantiegeld kan lucht geven.

Maar dit kan niet zomaar. Wanneer het vakantiegeld moet worden uitbetaald is wettelijk vastgelegd.

Werknemers kunnen wel akkoord gaan met uitstel, maar ook dan moet het vakantiegeld nog dit jaar worden uitgekeerd.

Als werknemer kun je een verhoging en rente eisen als de werkgever te laat is met betalen van het vakantiegeld.

Door de coronacrisis staat bij veel bedrijven het water aan de lippen. Even geen vakantiegeld uitbetalen kan werkgevers wat lucht geven. Maar mag dat zomaar?

Het simpele antwoord hierop is “nee”. In artikel 15 Wet minimumloon en vakantiebijslag is vastgelegd dat werknemers recht hebben op een vakantiebijslag van 8 procent van het loon, schrijft Te Biesebeek Advocaten in een blogpost. Dit vakantiegeld helemaal niet uitbetalen is dus in ieder geval geen optie.

Artikel 17 van dezelfde wet schrijft voor wanneer het vakantiegeld moet worden uitbetaald, uiterlijk in juni. In de arbeidsovereenkomst of cao staat meestal wanneer het vakantiegeld precies wordt uitbetaald. Werkgevers keren dit vaak in mei uit.

Lees ook op Business Insider

Er kan wel worden afgeweken van de datum waarop het vakantiegeld wordt uitgekeerd, maar alleen als de werkgever en werknemer akkoord zijn over een ander tijdstip van betaling in een schriftelijke overeenkomst, schrijft het advocatenkantoor.

Het uitstel van betaling mag echter niet te lang duren, want het vakantiegeld moet tenminste één keer per kalenderjaar worden uitgekeerd. Wordt het vakantiegeld te laat uitbetaald – na de reguliere datum in mei of juni of de uitsteldatum – dan kan dat de werkgever extra geld kosten.

Werknemer kan verhoging vakantiegeld en rente eisen

Als werknemer kun je een verhoging van het vakantiegeld eisen als het te laat is uitbetaald. Te laat betekent na de datum waarop je vakantiegeld zou moeten worden uitgekeerd volgens de arbeidsovereenkomst of cao en het dus opeisbaar is geworden, schrijft het juridische blog HelloLaw.

De verhoging gaat in na drie dagen. Vanaf de vierde tot en met de achtste werkdag van de vertraging bedraagt de verhoging 5 procent van het brutoloon en 1 procent op de daaropvolgende dagen. De wettelijke verhoging kan niet meer dan 50 procent van je vakantiegeld bedragen, aldus HelloLaw.

Behalve een verhoging kun je als werknemer ook rente eisen. Hierbij geldt de wettelijke rente die momenteel 2 procent bedraagt. Volgens HelloLaw zullen de meeste werkgevers niet automatisch met een verhoging en rente over de brug komen als ze te laat zijn met uitbetalen van het vakantiegeld. De kans is groot dat je dit moet verzoeken.

Coronacrisis: uitzonderlijke periode

De coronacrisis waarin we nu verkeren is echter een uitzonderlijke periode. Het zou goed kunnen dat je als werknemer niet op je strepen staat, maar gebruikmaakt van de wettelijke mogelijkheid om akkoord te gaan met uitstel van het vakantiegeld. Het personeel van cultureel centrum De Bali in Amsterdam is bijvoorbeeld akkoord gegaan, vertelde directeur Youri Albrecht in de RTL 4-talkshow Jinek.

Het kan een hels karwei zijn voor een werkgever om met alle werknemers individueel afspraken te maken over het vakantiegeld. Directeur Anneke Wieling van adviesbureau Protiviti adviseerde eerder in een artikel op Business Insider om in een gesprek met het personeel tijd te kopen.

Haar advies aan werkgevers: roep iedereen bij elkaar en vertel ze dat je binnen twee weken met een voorstel komt. Een akkoord met het personeel ontslaat de werkgever niet van zijn plicht het vakantiegeld uit te betalen. Dit kan eventueel wel in termijnen als de cao of arbeidsovereenkomst dat toelaat.

Het is niet ondenkbaar dat de overheid een noodregeling in het leven roept die het voor werkgevers makkelijker maakt om uitbetaling van het vakantiegeld uit te stellen. Een dergelijke regeling is er vooralsnog niet.

Lees meer over vakantiegeld: