Wie een vakantie in het buitenland overweegt, moet goed kijken welke coronarisico’s wel of niet gedekt zijn door de reis- en annuleringsverzekering.

Het financiële klachteninstituut Kifid heeft veel klachten binnengekregen over hoe verzekeraars omgaan met extra kosten door het coronavirus.

Kifid licht drie gevallen uit van reizigers waarin de verzekeraar uiteindelijk niet uitkeerde.

Een reis- en annuleringsverzekering dekt claims vanwege het coronavirus niet altijd. Daarvoor waarschuwt het financiële klachteninstituut Kifid.

Bij de organisatie kwamen afgelopen tijd veel klachten binnen over doorlopende reis- en annuleringsverzekeringen in relatie tot de virusuitbraak.

In drie daarvan heeft de geschillencommissie van Kifid geconcludeerd dat de geclaimde annuleringskosten of extra reis- en verblijfkosten niet gedekt waren volgens de geldende verzekeringsvoorwaarden.

1. De coronapandemie is geen natuurgeweld

Een van die zaken betrof een man wiens terugvlucht vanuit Marokko naar Nederland werd geannuleerd. De man moest daardoor langer in Marokko blijven.

Hij claimt tevergeefs de extra verblijfkosten op zijn doorlopende reis- en annuleringsverzekering bij Univé. In de verzekeringsvoorwaarden stond dat dergelijke kosten zouden worden gedekt bij natuurgeweld en stakingen. Maar een viruspandemie is geen natuurgeweld, oordeelt de geschillencommissie.

2. Geen 'verplichte' inenting, dus geen dekking

Het tweede geval betrof een vrouw die eind vorig jaar voor haar man en zoon een reis naar Japan had geboekt. In maart annuleerde ze de voor mei geplande reis echter, omdat haar man hartpatiënt is en daarom mogelijk erg kwetsbaar voor het coronavirus.

Zij claimde vervolgens op haar doorlopende reisverzekering bij Mandaat Assuradeuren de annuleringskosten en beriep zich op een dekkingsvoorwaarde over inentingen. Omdat er voor Japan geen ‘verplichte’ inenting geldt, werd evenwel niet voldaan aan die voorwaarde.

3. Eerder terugreizen vanwege corona is niet gedekt

De laatste zaak speelde op de Filipijnen. Een man kreeg daar gedurende zijn reis te maken met een totaalverbod op reizen. De man wilde het land vervolgens zo snel mogelijk verlaten en moest voor diverse vluchten terug naar Nederland extra kosten maken.

Hij claimde deze kosten op zijn doorlopende reisverzekering van nowGO, onderdeel van Vivat. Maar de verzekeraar keerde niet uit. Extra kosten wegens onverwachte terugreizen worden bij deze verzekering alleen vergoed als dit gebeurt vanwege een overlijden of levensgevaar van een huisgenoot of familielid thuis, of als er sprake is van schade aan het woonhuis van verzekerde of zijn bedrijf en zijn aanwezigheid nodig is.

Wat ook meespeelde was dat de man niet eerst met de alarmcentrale van de verzekeraar had gebeld. Die zou eventueel toestemming hebben kunnen geven voor de vergoeding van de buitengewone kosten.

Lees meer over corona en vakantie: