Wie op vakantie gaat naar het buitenland doet er goed aan vooraf te checken welke kleurcode er geldt in een land of regio voor het coronarisico.

Ga je op vakantie naar gebieden die vooraf code oranje of rood hadden, dan kan dat je salaris kosten als je vast komt te zitten.

Werkgevers bepalen zelf hoe ze omgaan met werknemers die vanwege een coronaprobleem niet op tijd terug kunnen naar Nederland.

Met het stijgende aantal plaatselijke uitbraken van het coronavirus in Europa nemen de risico’s toe voor Nederlanders die in het buitenland op vakantie gaan. Daarbij is er een belangrijk verschil tussen regio’s die vóór vertrek van de vakantieganger al risicocode oranje of rood hadden, en regio’s die geel waren bij vertrek.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken hanteert kleurcodes voor risicogebieden wat betreft uitbraken van het coronavirus. Die worden periodiek aangepast. Zo kreeg Barcelona maandag de code oranje, terwijl dat voordien geel was.

Hier kun je volgen wat de actuele status is van kleurcodes. Onderstaand kaartje geeft een overzicht van de stand van zaken per 21 juli.

Bron: Rijksoverheid
Bron: Rijksoverheid

Het onderscheid tussen geel aan de ene kant en oranje/rood aan de andere kant wordt door werkgevers meegewogen als werknemers op vakantie vast komen te zitten vanwege een plaatselijke corona-uitbraak.

Uit een inventarisatie van NRC blijkt dat als werknemers vertrokken op het moment dat code geel gold, ze doorgaans op coulance kunnen rekenen als ze vast komen te zitten. Werknemers die vanaf hun vakantieadres niet op afstand kunnen werken, krijgen dan toch salaris doorbetaald.

Anders ligt dat als je op vakantie gaat naar een gebied dat bij vertrek al de code oranje of rood had. Als je dan vast komt te zitten en niet op afstand kunt werken, kan het zijn dat de werkgever geen salaris uitbetaalt.

Er is in dit opzicht geen uniform beleid. Werknemers doen er dus goed aan voordat ze op vakantie naar het buitenland gaan bij hun werkgever na te vragen wat die als stelregel hanteert. Dan weet je welke risico's je loopt met een buitenlandse trip in coronatijd.

Lees meer over reizen tijdens de coronacrisis: