• Mensen die veel zeggenschap hebben over een bv, nv, stichting of vereniging moeten zich voor uiterlijk 27 maart 2022 inschrijven in het zogeheten UBO-register.
  • Dit register is bedoeld om meer transparantie te scheppen over wie er controle heeft bij organisaties en praktijken rond witwassen tegen te gaan.
  • Wie verzuimt zich in te schrijven, kan een geldboete of taakstraf krijgen.
  • Lees ook: Sparen in box 3 wordt lichter belast en beleggen juist heel zwaar: dit kun je nog met een Spaar BV

Mensen die veel zeggenschap hebben over een organisatie moeten zich voor uiterlijk 27 maart inschrijven in het zogeheten UBO-register. Dis is een door de Europese Unie verplicht gesteld register, bedoeld om witwaspraktijken en terrorismefinanciering te voorkomen.

UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’. Er zijn volgens de Kamer van Koophandel in Nederland meer dan 1,5 miljoen organisaties die hun UBO’s moeten inschrijven in het register.

Het gaat daarbij om mensen met grote zeggenschap binnen een bedrijf, stichting of vereniging. Bijvoorbeeld om mensen die meer dan 25 procent van de aandelen hebben in een bv, meer dan 25 procent eigendomsbelang in een vof of meer dan 25 procent stemrecht bij een statutenwijziging van een stichting.

Ook mensen met een spaar-bv moeten zich inschrijven. Eenmanszaken en beursgenoteerde bedrijven zijn uitgesloten van de verplichting.

Een belangrijk deel van de gegevens in het register wordt openbaar, zodat iedereen kan zien met wie je zaken doet.

Wettelijk is bepaald dat naam- en voornaam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonland en het belang dat een UBO in een organisatie heeft voor iedereen in te zien zullen zijn. Daartoe moet een uittreksel van de betreffende organisatie worden aangevraagd bij de Kamer van Koophandel.

Bestaande organisaties kunnen hun UBO's online inschrijven, nieuwe organisaties moeten dat doen via papieren formulieren tijdens het registreren aan de balie bij de Kamer voor Koophandel of bij de notaris.

Wie de registratie niet voor 27 maart 2022 in orde maakt, kan een geldboete of een taakstraf krijgen. Het Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor de controle op het register.

LEES OOK: Beleggen in wijn: deze topregio’s geven een beter rendement dan aandelen – een ondernemer met een wijnfonds geeft tips