Onderzoek van VPNdiensten.nl wijst uit dat 15 procent van thuiswerkers bang is dat de baas medewerkers bespioneert tijdens het thuiswerken. 41 procent vindt het geen probleem als dat het geval is.

Werknemers nemen tijdens het thuiswerken kortere pauzes en laten hun computer aanstaan om te suggereren dat ze nog aan het werk zijn.

Werkgevers kunnen met software het aantal toetsaanslagen, het internetgebruik, maar ook de in- en uitlogtijden in de gaten houden.

Tijdens de coronacrisis is Nederland veel meer thuis gaan werken en dat lijkt na de pandemie in ieder geval deels zo te blijven.

In het ‘nieuwe normaal’ lijkt twee tot drie dagen per week op kantoor genoeg te zijn voor vooral hoogopgeleiden. Aan de andere kant lijken werkgevers moeite te hebben met het loslaten van die kantoordagen. Daarmee geven ze een mate van controle op die ze liever niet kwijt willen.

In sommige gevallen grijpen de werkgevers naar spionagesoftware om hun thuiswerkende mensen in de gaten te houden. Uit een rondvraag van vakbond CNV bleek dat ongeveer 13 procent van de bedrijven werknemers in de gaten houdt. Vooral in de callcenterbranche lijkt dit te gebeuren.

Het werkelijke aantal ‘spionerende’ werkgevers zou nog hoger kunnen liggen, omdat het onderzoek van CNV beperkt was tot het ondervragen van thuiswerkers. Een deel van deze groep is wellicht niet genoeg bekend met de bedrijfssoftware om van enige vorm van controle af te weten.

Bang voor spionerende werkgever

Onder werknemers is ruim 15 procent bang dat de werkgever ze met spionagesoftware in de gaten houdt. Dit blijkt uit een dinsdag gepubliceerde peiling onder 1.106 thuiswerkers van VPNdiensten.nl.

Als de werkgever een goede reden voor het monitoren van de werkzaamheden heeft, vindt gemiddeld 41 procent het prima dat de baas meekijkt.

Opvallend aan het onderzoek is dat thuiswerkers hun gedrag aanpassen naar aanleiding van mogelijke controlepraktijken. Vooral werknemers onder de dertig jaar doen dit bovengemiddeld vaak.

Werknemers zijn bang dat de werkgever ze ongevraagd in de gaten houdt. Afbeelding: VPNdiensten.nl
Werknemers zijn bang dat de werkgever ze ongevraagd in de gaten houdt. Afbeelding: VPNdiensten.nl

Zo blijkt dat ruim 14 procent van de ondervraagden de lunchpauze inkort en na een snelle hap eerder achter de laptop duikt dan wanneer ze op kantoor lunchen.

17 procent probeert de boel te belazeren door de computer na de reguliere werktijd nog online te laten staan, waardoor het lijkt alsof ze nog aan het werk zijn. Aan de andere kant voelt gemiddeld 32 procent zich bezwaard om de laptop eerder dicht te klappen als het werk voor de dag gedaan is.

Vooral vrouwen lijken meer moeite te hebben met het eerder afsluiten van de werkdag en zijn ook eerder geneigd om hun lunchpauze in te korten. Mannen zijn wat makkelijker op die twee punten en hebben er ook minder moeite mee om de werkgever te laten denken dat ze nog aan het werk zijn.

Mensen laten hun computer aan na een werkdag om actief te lijken. Afbeelding: VPNdiensten.nl
Mensen laten hun computer aan na een werkdag om actief te lijken. Afbeelding: VPNdiensten.nl

Monitoren is niet verboden

Het op afstand in de gaten houden van werknemers is niet verboden in Nederland, maar het mag niet zomaar. De werkgever moet er een legitieme reden voor hebben en moet hij te allen tijde rekening houden met privacy en rechten van het personeel.

Ook moeten de werknemers op de hoogte zijn van de monitoring. Alleen als het om verdenking van fraude of een ander ernstig delict gaat, mag een werkgever zonder kennisgeving een werknemer controleren.

Meer over thuiswerken? Check ook deze stukken eens: