Thierry Baudet was dinsdag op dreef in de Tweede Kamer tijdens het debat over het Marrakesh-pact. De leider van Forum voor Democratie zegde met de gebruikelijke bombarie het vertrouwen op in het kabinet.

Na zijn eerste bijdrage diende hij al een motie van wantrouwen in. Die kreeg steun van de PVV, maar werd uiteindelijk weggestemd. Opvallend was dat de SGP, 50Plus en de Partij voor de Dieren nadrukkelijk afstand namen van Baudet, terwijl die partijen toch uitermate kritisch zijn op het VN-akkoord.

In het VN-migratiepact staat onder meer hoe de migratie in goede banen kan worden geleid. Hoewel het pact niet-bindend is, vreest Baudet dat migranten later bij de rechter alsnog aanspraak kunnen maken op verblijf door een beroep te doen op het pact.

Met een stemverklaring bij de VN-vergadering in New York hoopt het kabinet die zorgen te ondervangen. Op 10 december zet Nederland dus waarschijnlijk gewoon zijn handtekening onder het akkoord.

Aanvaring tussen Baudet en Voordewind

Tijdens het debat was er een opmerkelijk moment tussen Baudet en Joël Voordewind van de ChristenUnie. De ervaren Voordewind is Kamerlid sinds 2006 en maakt zich al jaren hard voor een ruimer kinderpardon. En hij weet – hoe kan het ook anders als je lid bent van een christelijke partij – veel van de Bijbel.

Daar is Baudet nu ook achter. In de discussie met Voordewind refereerde de Forum-leider aan de bijbelse uitdrukking 'Heb uw naaste lief', maar dat had hij beter niet kunnen doen. Want hij werd door het ChristenUnie-Kamerlid genadeloos op zijn plek gezet.

De discussie ging als volgt:

Baudet: "U denkt misschien dat het christendom u de weg wijst, maar Jezus heeft het toch ook echt over dat je je naaste lief moet hebben. U heeft mensen ver weg misschien lief, maar uw naaste niet. Uw opstelling is ijskoud tegenover de Nederlanders die te maken krijgen met de pijnlijke, grievende en dreigende gevolgen van de massa-immigratie die u aanmoedigt."

Voordewind: "Dan ga ik met de heer Baudet mee, als hij bijbelse voorbeelden aanhaalt. Wie was het nou [waar die uitspraak over ging, red.]: de barmhartige Samaritaan, de priester of de Leviet?"

"Baudet: "Nou, dat weet ik allemaal niet hoor. Ik kom op voor mensen in Nederland en ik wil niet dat die massale immigratie nog verder doorgaat. En ik ben niet geïnteresseerd in een wedstrijdje ver plassen over wie de Bijbel beter kent."

Voordewind: "U maakt de vergelijking met de bijbel. Dan zeg ik u: het was de barmhartige Samaritaan. Oftewel: het was geeneens een Jood die de andere Jood hielp. Het was iemand niet van het volk van Israël. En daar gaat juist de barmhartige Samaritaan over. Het zorgdragen voor elkaar, inderdaad. Maar dat elkaar betekent niet op moment dat ze buiten Nederland zitten, dat we dan maar zeggen: houd je vooral warm."

Bekijk de woordenwisseling tussen Baudet en Voordewind hieronder terug:

1-0 voor Voordewind.

Voor wie het niet weet: de barmhartige Samaritaan is een van de populairste parabels uit het Nieuwe Testament. In het verhaal weigeren twee hooggeplaatste Joden, een priester en een Leviet, om een slachtoffer van een geweldsmisdrijf langs de kant van de weg te helpen. Later schiet een Samaritaan, een destijds door de Joden geminacht volk, wel te hulp.

Dit verhaal wordt door Jezus verteld, nadat een Jood aan hem vraagt wie zijn naaste is. De les is dat telt wat iemand doet, niet wat hij is. Ook vijanden komen naastenliefde toe.

Het is niet voor het eerst dat Baudet wordt afgetroefd door een collega in een Kamerdebat. Daarin slaagde VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff al eerder, toen Baudet tovenaar Gandalf uit Lord of the Rings verkeerd citeerde.

LEES OOK: Thierry Baudet wil premier worden, maar droomt van een leven als huisman