Techbedrijven presenteren zichzelf vaak als divers en inclusief, maar in werkelijkheid is op dat vlak nog veel te verbeteren. Navraag bij medewerkers met een niet-Nederlandse achtergrond leert dat ze zich lang niet altijd even goed op hun plek voelen, zegt oprichter Ingrid Tappin van de organisatie Diverse Leaders in Tech.

Bij technologiebedrijven in Nederland voelt 45 procent van de werknemers met een niet-westerse achtergrond zich gelijk behandeld, meldde deze organisatie op basis van een enquête van Motivaction. Tegelijkertijd gaf ruim een op de drie mannen in de technologiesector aan liever niet te werken met collega’s met een hoofddoek.

Het tekent volgens Tappin het verschil in perceptie over diversiteit op de werkvloer. “Als je erover vraagt, zegt de meerderheid dat het best wel goed gaat binnen de organisatie. Maar als je dan inzoomt op waar die mensen vandaan komen, dan zie je dat voor veel mensen met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond discriminatie een groot probleem is.”

Diversiteit is geen bijzaak, ook niet vanuit zakelijk oogpunt

Diverse Leaders in Tech wil bedrijven helpen om een diversere en inclusievere werkplek te worden. Daarvoor zijn wel meer betrouwbare gegevens en cijfers nodig, denkt Tappin. “In vergelijking met landen als het Verenigd Koninkrijk, Scandinavische landen en de Verenigde Staten zijn we in Nederland veel minder datagedreven op dit onderwerp. Dus als we er hier iets mee doen, dan schieten we een beetje met hagel.”

Het thema is volgens Tappin geen bijzaak, alleen al uit zakelijke overwegingen. Op een te eenzijdige werkvloer ontbreekt vaak de kennis over buitenlandse markten, wat geld kan kosten.

"Maar we zitten natuurlijk ook in een tijd waarin we veel verantwoordelijker moeten zijn, als het gaat om technologie en de komst van AI", waarschuwt ze. Ze verwijst daarbij naar mogelijke vooroordelen die kunstmatige intelligentie in stand kan houden door de selectie van data.

"Je moet nadenken over wie het product ontwikkelt en waar het terechtkomt", aldus Tappin. "Je moet er rekening mee houden dat als jij succesvol wordt, jouw product niet alleen voor de Nederlandse markt is en niet alleen door 'early adopters' gebruikt wordt die op jou lijken."

Ook hekelt ze een te eenzijdige aandacht voor beroemde mannelijke, witte techondernemers in de media. "We besteden nog heel veel aandacht, als je kijkt naar de media, aan mannen die op Elon Musk lijken. Media hebben een verantwoordelijkheid om nieuwe netwerken aan te boren."

LEES OOK: Hoe 5 zorgorganisaties Amsterdamse jongeren uit Nieuw-West perspectief willen bieden op een baan in de zorg