• Op donderdag 13 april organiseerden vijf zorgorganisaties het Care Next Festival in Amsterdam Nieuw-West.
  • Het doel: jongeren betrekken bij de mogelijkheden die de zorgsector biedt.
  • De zorg moet diverser en inclusiever worden, ook om de tekorten in de sector op te lossen.

Diversiteit is vandaag de dag meer dan alleen een checklist voor ondernemingen en organisaties. Diversiteit wordt vanuit de maatschappij wordt geëist. Is het bedrijf of organisatie een representatie van de samenleving?

Die vraag kan vanuit meerdere perspectieven worden gesteld. Hoe is de verhouding tussen man en vrouw? Heeft het bedrijf of de organisatie een cultuur die ook uitnodigend is voor medewerkers met een andere achtergrond? En niet onbelangrijk: vormt de werkcultuur een belemmering voor medewerkers die vanuit huis minder hebben meegekregen?

Die vragen hebben ook een aantal zorgorganisaties uit Amsterdam Nieuw-West zichzelf gesteld. Op donderdag 13 april organiseerden het Health & Innovation District (Hid) van Sanquin, het Centrum voor Zorg Slotervaart, het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Prothya Biosolutions en Cordaan in dit kader het Care Next Festival in Café Casa Sofia.

Het doel? Jongeren uit Amsterdam Nieuw-West verbinden met de zorgsector.

Jongeren uit Amsterdam Nieuw-West laten kennismaken met de zorg

Het Care Next Festival is om twee redenen van belang. Ten eerste vanwege de jongeren in Amsterdam Nieuw-West die grotendeels een niet-westerse afkomst hebben.

De zorg vraagt om een afspiegeling van de samenleving. Dat is recent nog opgemerkt door de Raad van Volksgezondheid en Samenleving. Afgelopen jaar heeft de Raad het essay ‘Passende Zorg is Inclusieve Zorg’ gepubliceerd om het inclusiever organiseren van de zorgsector te stimuleren.

De Raad presenteert in het essay denkrichtingen om zorgorganisaties, beroepsorganisaties en de overheid aan te zetten tot inclusieve zorg op alle niveaus: van beleidsmakers en zorgbestuurders, tot medisch specialisten, persoonlijk begeleiders, gedragswetenschappers, huisartsen, verpleegkundigen, sociaal werkers en verzorgenden.

Kortom, de zorg moet diverser en inclusiever worden, ook om de tekorten in de sector op te lossen.

De tweede belangrijke reden voor het Care Next Festival? Jongeren meer kansen bieden op een baan. De jeugdwerkloosheid is in Amsterdam Nieuw-West hoger dan het gemiddelde in Amsterdam. Er is sprake van een relatief lage arbeidsparticipatie en een hoge werkloosheid.

Recent onderzoek van het Nationaal Programma Samen Nieuw-West concludeert dat er een mismatch is tussen het grote arbeidspotentieel van Nieuw-West en het werk dat wordt aangeboden. Het gaat daarbij vaak om jongeren die als eerste in hun familie hebben gestudeerd en niet de beschikking hebben over een professioneel netwerk. De jongeren uit de buurt hebben dus ook behoefte aan werkgevers die hen benaderen.

Ondernemen, netwerken en een bezoekje aan een bloedlaboratorium

Directeur Campus ontwikkeling van het Health & Innovation District van Sanquin Nawal Bahia El Idrissi opende het festival: "Ik sta hier vandaag omdat ik me verbonden voel met Amsterdam en specifiek ook wel Amsterdam West. Ik ben hier namelijk opgegroeid."

De deelnemende jongeren konden vervolgens kiezen uit een aantal workshops die het doel hadden om de jongeren te inspireren. De eerste workshop, ‘Ondernemen doe je zo’, werd gegeven door Startupbootcamp Amsterdam. Tijdens deze workshop werd geleerd wat de belangrijkste stappen zijn om te beginnen met een eigen onderneming.

Een andere workshop draaide om ‘Netwerk skills’, want zomaar op een vreemde afstappen kan soms nog best wel spannend zijn. Hoe spreek je iemand aan in een zakelijke omgeving? En hoe maak je een goede eerste indruk? Een vaardigheid die veel jongeren niet vanuit huis uit meekrijgen, maar die wel belangrijk is tijdens bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken.

Deze workshop werd gegeven door Grote Spelers, een organisatie die zich namens de gemeente Amsterdam in Nieuw-West inzet om jongeren met een goede opleiding een extra opstap naar werk te bieden.

De workshop ‘Jouw Bloed Redt Levens’ werd gegeven bij Sanquin, om de hoek bij Cafe Casa Sofia, waar de jongeren leerden wat Sanquin allemaal doet om het leven van patiënten te redden en te verbeteren. Ook liet Sanquin zien hoe het is om te werken op een laboratorium bij het bedrijf. Je kon zelf aan de slag met het bepalen van de bloedgroep van een donor.

Ten slotte gingen de voeten van de vloer bij de workshop ‘Boost your Health’ van Wail Alami, die vertelde over een gezonde mindset en dat je meer kunt dan je eigenlijk denkt.

Vervolgens was er een meet-and-greet met diverse young professionals van de zorgorganisaties. Wat is er mogelijk binnen de zorg? Wat voor werk wordt er aangeboden in Nieuw-West? Wat kun je verdienen?

Het laatste onderdeel van het festival bestond uit een panelgesprek met young professionals uit de zorgsector en een patiënt. Uit het panelgesprek kwam naar voren dat voor diversiteit en inclusie binnen de zorg meer moet worden geluisterd naar anderen. "Soms moet je je eigen bagage even opzij zetten", vertelde een van de panelleden.

Een ander panellid kreeg de vraag voorgelegd wat zorg voor haar betekent. "Toen mijn opa dement was geworden en ik hem moest helpen, kreeg ik het besef: de maatschappelijke betrokkenheid van de zorg is erg mooi."

De avond werd afgesloten met een iftar, bestaande uit dadels, amandelen en Marokkaanse gerechten. De deelnemers en organisatoren zaten samen aan tafel om de avond in het kader van inclusie en diversiteit af te sluiten. “Met werken in de zorg red je mensenlevens. Dat hoeft niet perse aan het bed van een patiënt te zijn, maar kan ook als je werkt in de techniek, op een lab, in de IT, in het onderzoek of in ondersteunende diensten”, zei Anouk Wagenaar, initiatiefnemer van Care Next.

Het is niet altijd even makkelijk om jongeren uit Nieuw-West te bereiken. Daarbij spelen generatieverschillen een rol: jongeren zijn vaak actief op Instagram, maar niet op LinkedIn.

Jongeren vragen zich bovendien af of organisaties oprechte intenties hebben. Als die oprechte intentie is getoond, zijn ze bereid om actief mee te doen. Het Care Next Festival heeft laten zien dat er behoefte is aan organisaties die denken aan deze jongeren uit Amsterdam Nieuw-West en die samen mét hen werken aan een mooiere toekomst. De slogan van het festival was niet voor niets: ‘Shaping the future of health’.