Het gaat uit met je partner, een van je ouders wordt ernstig ziek of het lukt je even niet meer om alle financiële eindjes aan elkaar te knopen.

Het zorgt allemaal voor stress, en uit een onderzoek van Zorg van de Zaak onder 1.123 mensen blijkt dat 82 procent van de werkende Nederlanders in de afgelopen vijf jaar met die “levensloopstress” te maken heeft gehad. De meest genoemde oorzaak daarvan was het overlijden van een dierbare.

Ook de combinatie werk en gezin blijft een bron van stress, meldt Zorg van de Zaak op zijn website. Zo voelt 44 procent van de werkende moeders zich tekortschieten tegenover hun gezin. Bij zes op de tien mensen zorgde de stress ervoor dat ze tijdelijk niet konden werken.

Drie op de tien mensen waren door werkstress maximaal een week niet op werk te vinden. 16 procent was een tot vier weken afwezig van werk, 15 procent kwam na een tot twaalf maanden terug en voor 3 procent duurde het verzuim zelfs langer dan een jaar.

Werknemers die thuis blijven door werkstress, melden zich lang niet altijd ziek. Ruim een kwart nam vakantiedagen op en bijna een op de tien nam overuren op om de afwezigheid te compenseren.

Directeur arbo- en expertisebedrijven Marja Sleeuwenhoek van Zorg van de Zaak ziet een grotere rol voor werkgevers weggelegd. "Veel leidinggevenden hebben het idee dat die stress van een medewerker ongrijpbaar is, terwijl de symptomen zichtbaar zijn. Een goede en open relatie tussen leidinggevende en medewerkers maakt het makkelijker om zaken bespreekbaar te maken. De werkgever zou het initiatief moeten nemen", zegt ze.

Lees meer over werkstress: