• De komende jaren zullen stikstofnormen strenger worden dan ze nu zijn, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
  • De normen die nu gehanteerd worden zijn niet scherp genoeg om de natuur te beschermen, volgens onderzoekers van de Wageningen Universiteit.
  • Later dit jaar wordt bekend voor welke gebieden de stikstofnorm strenger wordt. Naar verluidt gaat het om bijna de helft van de Nederlandse natuur.
  • Lees ook: Kabinet pauzeert 17 infraprojecten door stikstof: deze wegen komen er voorlopig niet

De komende jaren zullen stikstofnormen strenger worden dan ze nu zijn, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit na onderzoek door Wageningen University & Research (WUR).

De zogeheten kritische depositiewaarde (KDW) die nu gehanteerd wordt, waarmee wordt bepaald hoeveel stikstof maximaal mag neerslaan voordat schade ontstaat, is niet scherp genoeg om natuur te beschermen.

De rechter toetst aan hand van deze KDW. De politiek zal zich daar dus aan moeten houden. De komende tijd buigt het RIVM zich over de nieuwe cijfers van WUR. Daarna is sprake van een wetenschappelijk feit waar de politiek gehoor aan moet geven, aldus een woordvoerder van het ministerie. Hoewel het volgende kabinet mogelijk pas met strengere maatregelen komt, moet het huidige demissionaire kabinet zich al wel aan de strengere KDW houden.

Het kabinet wil af van de KDW en is op zoek naar een alternatief. Zo hoopt de politiek dat gestuurd kan worden op uitstoot in plaats van op neerslag. Maar tot het zover is, houdt de rechter zich aan de KDW.

'Strengere norm voor helft van Nederlandse natuur'

Later dit jaar wordt bekend voor welke gebieden de stikstofnorm strenger wordt. De NOS meldt al op basis van eigen onderzoek dat voor 47 procent van de natuur een strengere norm gaat gelden. Vooral rondom de Veluwe zal de KDW aangescherpt worden, meldt de NOS.

Volgens demissionair stikstofminister Christianne van der Wal is de opgave om stikstof te verminderen "helaas groter geworden. Dat is zorgwekkend nieuws voor de natuur en voor iedereen die zo hard werkt aan onze gezamenlijke opgaven om de natuur te herstellen." Ook vindt ze het slecht nieuws voor vergunningsruimte. Zolang die er niet is, kan er bijvoorbeeld vrijwel niet gebouwd worden.

Agractie pleit voor einde van 'onhaalbare' KDW

Boerenactiegroep Agractie blijft erbij dat focus op stikstof in Nederland "leidt tot stilstand" en de natuur "niets oplevert". Nu duidelijk is dat de normen nog strenger zullen worden, vraagt Agractie-voorman Bart Kemp zich af hoe de overheid dan nog denkt zogeheten PAS-melders te legaliseren.

PAS-melders zijn boeren die zitten te springen om een vergunning voor hun stikstofuitstoot, maar die niet kunnen krijgen bij gebrek aan stikstofruimte. Deze boeren mochten toen het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS) nog van kracht was volstaan met een melding, daarom worden ze zo genoemd.

Wat Agractie betreft zou de KDW uit de wet geschrapt moeten worden. Dat herhaalt Kemp donderdag in een reactie: "Stop met doorbouwen op een verrot fundament en stel de werkelijke staat van de natuur centraal in het beleid, in plaats van de onhaalbare rigide KDW."

De onderzoekers stellen zelf overigens in hun rapport dat hun schattingen ook nu nog "aan de conservatieve kant zijn". Ze leggen uit dat de natuur al decennia onder druk staat door onder meer verzuring en vermesting, processen die vooral worden veroorzaakt door het neerdalen van stikstof.

LEES OOK: Uitkoopregeling voor boeren die veel stikstof uitstoten: ‘piekbelaster’ kan bedrijf voor 120% van waarde laten uitkopen