Hoewel de huizenprijzen in Nederland sinds augustus 2022 voor het eerst in jaren zijn gedaald, is het verschil met tientallen jaren geleden – wellicht logischerwijs – nog altijd enorm. Dat blijkt uit onderzoek van huizenmarktspecialist Calcasa.

De marktonderzoeker vergeleek de huizenmarkt anno 2023 met de huizenmarkt dertig jaar geleden. Huizenprijzen zijn in dertig jaar tijd gemiddeld genomen zeer sterk gestegen.

De gemiddelde prijs van een koopwoning lag halverwege 2023 op 434.000 euro. De absolute piek ligt iets hoger, want in het derde kwartaal van 2022 zet de gemiddelde prijs van een koopwoning op 463.000 euro.

Als we tien jaar terug in de tijd gaan, zien we dat in 2013 de prijs van een gemiddelde koopwoning nog op 224.000 euro woning lag, wat betekent dat de gemiddelde prijs verdubbeld is.

Vergeleken met begin jaren negentig is de gemiddelde prijs van een koopwoning zelfs meer dan vervijfvoudigd.

bron: Calcasa

Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat dalingen van huizenprijzen relatief zeldzaam zijn. De terugval die vanaf augustus 2022 is ingezet is pas de tweede keer in de afgelopen dertig jaar dat sprake is van een dip op de huizenmarkt.

Tijdens de financiële crisis die duurde van 2008 tot 2013 was er sprake van een veel sterkere terugval van huizenprijzen met gemiddeld bijna 20 procent.

Stijging huizenprijs op de lange termijn

Calcasa noemt in zijn rapport meerdere redenen voor de explosieve stijging van huizenprijzen in de afgelopen dertig jaar.

Door de bevolkingsgroei en immigratie een toenemende vraag naar woningen, met name in grotere steden. Daarnaast hebben de relatief lage hypotheekrentes er in de afgelopen decennia voor gezorgd dat mensen makkelijker konden lenen om huizen te kopen, wat de vraag verder aanwakkerde.

Tot slot is er de afgelopen dertig jaar per saldo sprake geweest van stijgende inkomens, wat de financiering van koopwoningen ook makkelijker heeft gemaakt.

Huizenprijs per provincie: regionale verschillen

Hoewel de huizenprijzen in heel Nederland per saldo zijn gestegen in de afgelopen decennia, zijn er grote regionale verschillen.

Waar de gemiddelde huizenprijs in Noord-Holland in dertig jaar ruim zes keer over de kop is gegaan, is dat in Limburg ‘maar’ 4,2 keer.

bron: Calcasa

Dat Noord-Holland zo is gestegen, komt onder meer door de aanwezigheid van gemeenten als Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede en Amsterdam. Vooral in de hoofdstad zijn prijzen enorm toegenomen in de afgelopen drie decennia, met een factor van ruim 7.

bron: Calcasa

LEES OOK: De huizenprijzen stijgen én dalen: wat betekent dat?