• Starters vrezen de krapte op de woningmarkt. 3 op de 5 van hen maakt zich zorgen of zij een koopwoning wel kunnen betalen, aldus het economisch bureau van ING.
  • Uit onderzoek van de bank blijkt dat ruim een kwart van de starters samenwoont en het stichten van een gezin uitstelt wegens de krapte op de woningmarkt.
  • Het aantal hypotheekaanvragen bleef in augustus nagenoeg gelijk aan dezelfde maand vorig jaar. Maar het aandeel van oversluiters en gepensioneerden steeg enorm.

Starters blijven in de knel zitten op de woningmarkt. Er zijn zorgen over het vinden van een passende woning, wat bij een deel leidt tot het uitstellen van samenwonen en het stichten van een gezin.

Dat meldt het economisch bureau van ING bij de bekendmaking van zijn onderzoeksresultaten uit de Woonindex, die de bank elk kwartaal uitvoert.

Zo’n 60 procent van de starters maakt zich volgens de bank zorgen of zij een koopwoning wel kunnen betalen. Een op de drie denkt langer dan anderhalf jaar te moeten wachten om een huis te kopen. Wel geeft een vijfde aan snel een woning nodig te hebben, bijvoorbeeld omdat de huidige woonsituatie financieel niet houdbaar is.

De krapte op de woningmarkt zorgt er volgens het onderzoek, gehouden onder ruim 1.100 starters en woningbezitters, voor dat een kwart van de starters samenwonen en het stichten van een gezin uitstelt.

Diegenen die al een huis hebben, zijn in het onderzoek wat positiever gestemd. 17 procent van hen zegt nog even te wachten met samenwonen. Een op de vijf zegt dat het stichten van een gezin nog even moet wachten door de moeilijkheden op de woningmarkt.

Het algemene vertrouwen in de woningmarkt is ongeveer gelijk gebleven, met een score van 117 tegenover 116 een kwartaal eerder. Alles boven de 100 punten duidt op optimisme, daaronder op pessimisme. Dat zegt volgens ING dat deelnemers positief zijn over de algemene economische situatie en de persoonlijke financiële omstandigheden.

Oversluiters domineren de hypotheekmarkt

In augustus registreerde het Hypotheken Data Netwerk (HDN) ruim 34.000 hypotheekaanvragen. Dat is nagenoeg gelijk aan dezelfde maand vorig jaar.

Van welke groepen de hypotheekaanvragen afkomstig zijn, is wel veranderd. Het aandeel van oversluiters en gepensioneerden bij de hypotheekaanvragen is sterk gestegen.

Het aandeel van starters op de hypotheekmarkt is flink afgenomen. Foto: HDN
Het aandeel van starters op de hypotheekmarkt is flink afgenomen. Foto: HDN

Daartegenover staat dat starters minder hypotheken hebben aangevraagd afgelopen maand, in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. De groep ‘stabiele starters’ (met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar) diende 38 procent minder aanvragen in. Voor de groep ‘jonge starters’ bedroeg de afname iets meer dan een derde.

Meer over woningen? Check ook deze stukken eens: