Het college van burgemeester en wethouders in Den Haag heeft ingestemd met een regeling wie woningspeculatie moet tegengaan. De gemeenteraad moet in januari nog wel instemmen met het plan.

De opkoopbescherming geldt voor huizen met een WOZ-waarde tot 355.000 euro. Als het plan doorgaat is het vanaf 1 maart 2022 alleen nog met een vergunning mogelijk een woning in deze prijsklasse te kopen en deze vervolgens te verhuren.

Volgens de gemeente kwam het afgelopen jaar een derde van alle verkochte huizen in de grote steden, waaronder Den Haag, in bezit van investeerders. In Den Haag was dit in sommige wijken zelfs bijna 40 procent.

Het college wil met de vergunningsregel meer betaalbare huizen beschikbaar houden voor mensen met een laag of middeninkomen die in de hofstad willen wonen.

Uitzonderingen blijven mogelijk

Er zijn wel een aantal uitzonderingen. Zo wordt onder meer verhuur aan directe familieleden toegestaan. Ook als de eigenaar van een woning voor een langere tijd op reis gaat is het mogelijk om de woonruimte te verhuren. Verder krijgen woningcorporaties een ontheffing als die een woning aankopen om deze te verhuren als sociale huurwoning.

Investeerders drijven de prijzen op en daardoor wordt het voor starters en doorstromers met een laag of middeninkomen volgens de gemeente praktisch onmogelijk om een huis te kunnen kopen. Daardoor moeten ze ofwel duur huren of ze trekken de stad uit.

Door de regeling zouden jaarlijks circa 800 betaalde woningen toegankelijk blijven voor zelfbewoning.

Lees over de krapte op de woningmarkt ook: