• Het overgrote deel van de sollicitanten (86 procent) accepteert niet blindelings het aanbod van de werkgever, blijkt uit onderzoek van Intelligence Group.
  • Mannen gaan vaker onderhandelingen aan over een beter salaris dan vrouwen.
  • Vrouwen gaan op hun beurt vaker het gesprek aan over werktijden dan mannen.

Die nieuwe baan is bijna binnen, maar dan zijn er vaak nog wat heikele punten. Kan het salaris niet wat hoger? En die vaste werktijden komen eigenlijk helemaal niet zo goed uit.

Het overgrote deel van de sollicitanten accepteert niet blindelings het aanbod van de werkgever. Afgelopen jaar onderhandelde 86 procent van alle kandidaten tijdens de sollicitatieprocedure over de arbeidsvoorwaarden, blijkt uit onderzoek van Intelligence Group op basis van het Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek.

Mannen leggen daarbij meer de nadruk op de financiële voorwaarden, terwijl vrouwen vaker het gesprek aangaan over het werkcomfort.

Dit zijn de drie belangrijkste onderhandelingspunten bij sollicitaties:

1. Goed salaris

Iets meer dan de helft van de sollicitanten onderhandelt over het salaris. Daarbij is een duidelijk verschil te zien tussen mannen en vrouwen.

In totaal gaat 61 procent van de mannen het gesprek aan voor een beter salaris en 49 procent van de vrouwen. Bij mannen is dat gemiddelde met 1 procentpunt gestegen ten opzichte van 2019, terwijl het bij vrouwen juist met 2 procentpunt is gedaald.

2. Vast contract

Op de tweede plaats staat het al dan niet krijgen van een vast contract. Ook dit snijden mannen iets vaker aan dan vrouwen.

Voor 43 procent van de mannen is het belangrijk genoeg om nog nog tijdens de sollicitatieprocedure bespreekbaar te maken, terwijl dat bij 39 procent van de vrouwen het geval is.

3. Werktijden

De werktijden zijn voor vrouwen een belangrijker thema dan voor mannen. Uit het onderzoek van Intelligence Group blijkt dat 37 procent van de vrouwelijke sollicitanten onderhandelt over de werktijden, terwijl dat bij mannen 30 procent is.

Infographic: Intelligence Group
Infographic: Intelligence Group

Volgens Intelligence Group vormen de verschillen in focus tussen mannen en vrouwen bij de onderhandelingen een mogelijke verklaring voor het verschil in arbeidsvoorwaarden: "Is het dan echt een kwestie van eigen initiatief?"

Lees meer over solliciteren: