Huurprijzen zijn in juli fors gestegen. De prijzen van huurwoningen gingen met gemiddeld 3 procent omhoog, de sterkste stijging sinds 2014, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De huren van sociale huurwoningen stegen in 2022 met gemiddeld 2,6 procent, terwijl die van de vrije sector met gemiddeld 3,8 procent omhoog gingen tegen 2,2 procent in 2021.

In de sociale huur gelden inkomensgrenzen voor huurders en zijn huurprijzen en huurverhogingen gereguleerd. In de vrije sector is dat doorgaans niet het geval. Of een woning sociale huur of vrije sector is, hangt van hoeveel punten de woning haalt in het woningwaarderingsstelsel.

Het aantal punten bepaalt hoeveel de kale huur mag bedragen. Is dat bedrag hoger dan 763,47 euro, de zogenoemde liberalisatiegrens in 2022, dan valt de woning in de vrije sector. Boven deze grens hoeft de huur niet meer gekoppeld te zijn aan de puntentelling en kan de verhuurder zelf de huurprijs bepalen.

Vanwege de coronapandemie werd dit beleid tijdelijk aangepast door het kabinet.

De huurprijzen in de sociale huur werden bevroren, maar deze mogen sinds 1 juli 2022 weer worden verhoogd voor zittende bewoners, met maximaal 50 euro voor middeninkomens en maximaal 100 euro voor hoge inkomens. Huren onder 300 euro mogen met 25 euro worden verhoogd, ongeacht het (gezamenlijk) inkomen van de huurder.

In de vrije sector zijn de huren voor zittende bewoners tot 1 mei 2024 begrensd. In 2022 mag de huur in de vrije sector met maximaal 3,3 procent worden verhoogd. Is in het huurcontract een lagere huurverhoging bepaald, dan geldt de verhoging in het contract.

Verhuurder mag huur fors verhogen, als nieuwe huurder zich meldt

Verhuurders hoeven zich niet te houden aan de maximale huurverhogingen op het moment dat er een nieuwe bewoner in de woning trekt.

De prijs van huurwoningen die tussen 1 juli 2021 en 1 juli 2022 van bewoner wisselden, lag in juli 2022 gemiddeld 9,8 procent hoger dan op 1 juli 2022. Vorig jaar was de stijging bij wisseling van huurder nog 7,2 procent.

De onderstaande grafiek toont de gemiddelde huurprijsstijging bij sociale huur en in de vrije sector.

Bron: CBS
Bron: CBS

De huren zijn met gemiddeld 2,4 procent gestegen als bewonerswisselingen niet worden meegenomen.

Van de vier grote steden stegen de huren in Amsterdam het sterkst. In de hoofdstad gingen de huren met 3,6 procent omhoog, 2,5 procent zonder bewonerswisselingen. Het effect van bewonerswisselingen was hier met 1,1 procentpunt het grootst.

Van alle provincies stegen de huren in Noord-Holland het hardst. Ook hier hadden bewonerswisselingen het grootste effect op de huurstijging.

De onderstaande tabel laat zien in grote steden en welke provincies de huren het sterkst stegen.

Lees meer over huurwoningen: