Schepen die tijdens hun route door de stad ontzettend veel uitstoten, bouwprojecten die door de stikstofnorm niet doorgaan en zelfs festivals die van de gemeente geen dieselgeneratoren meer mogen gebruiken: twee Rotterdamse ondernemers hebben daar een oplossing op gevonden. Ze maakten een accupakket ter grootte van een scheepscontainer dat in scheepscontainers wordt vervoerd.

Afgelopen maandag lanceerden Daan Geldermans (25) en Peter Paul van Voorst tot Voorst (26) hun platform voor batterijverhuur, Skoon. Dat verhuurt naast scheepscontainers met accupakketten ook een aanhangwagen met batterijen die stroom kan leveren op alle plekken waar geen stopcontact is.

En de twee zijn met hun bedrijf al goed op weg. Zo hebben ze oud-CEO van Booking.com Kees Koolen en Damen Shipyards aan boord als investeerders. Bovendien won Skoon de Innovation Funding Award en belandde het bedrijf in de top 10 van de Internationale Energy Storage Startup Competition. En ook de gemeente Rotterdam is fan van het bedrijf en ziet mogelijkheden voor Skoon in de havenstad.

Dat succes van het bedrijf is opvallend als je weet hoe het ooit begon. Als studenten aan de TU Delft verveelden Geldermans en Van Voorst tot Voorst zich kapot bij het vak ‘Complexe Trillingen en Belastingen’, waar ze een schip met een dieselmotor zo moesten ontwerpen dat het zo min mogelijk last had van het lawaai en de trillingen van de motor.

Geldermans en Van Voorst tot Voorst deden hun best om een oplossing te bedenken, maar het kostte hen twee pogingen om het vak te halen. De reden? Ze bleven maar terugkomen op een belangrijke vraag: waarom pakken we het probleem niet bij de bron aan? Is een elektromotor niet veel slimmer dan een dieselmotor?

Die gedachte vormde de kiem voor Skoon. In twee jaar tijd wisten ze hun innovatieve deelplatform voor batterijen voor schepen, bouwplaatsen en festivals uit de grond te stampen. Nu leiden ze een team van vijftien mensen.

Business Insider sprak ze in hun kantoor, pal naast het centraal station in de havenstad.

Welke stappen hebben jullie tot nu toe gezet om Skoon op te zetten?

Van Voorst tot Voorst: “Eigenlijk waren dat er drie: een technische stap, een operationele en een economische. Technisch gezien was elektrische aandrijving voor auto’s en bussen al behoorlijk in opkomst toen we aan de TU studeerden. De overstap naar schepen was lastiger. Hoe kon je schepen met schone energie vanuit batterijen aandrijven?"

“We dachten na over de vorm van de batterijen en de mogelijkheid om batterijen snel te kunnen wisselen. Je wil op een schip batterijen die lang meegaan en je wil niet eindeloos hoeven opladen.”

Geldermans: “We zagen ook wel in dat er uitdagingen zijn in de stroomvoorziening aan boord. Een schip vaart continu. Een auto kun je 's nachts of tussen ritjes door makkelijk opladen, dat is lastiger in de scheepvaart."

“We kwamen op het idee van 20 voet-containers die een afmeting hebben van 6,10 bij 2,44 bij 2,59 meter. Daarbij speelde de operationele kant ook mee. De infrastructuur in havens is al ingericht op containers. Bovendien zijn er dicht bij diverse havens grote wind- en zonneparken. Het leek dus slim om de batterijen op te laden met schone energie en ze, in de vorm van containers, snel aan en van boord te kunnen halen.”

Van Voorst tot Voorst: “Het grootste vraagstuk leek het economische. Hoe zou je batterijen qua prijs kunnen laten concurreren met diesel? De frequentie van gebruik zou cruciaal zijn, bedachten we. Door de batterijen inzetbaar te maken op alle plekken op land waar nu met dieselgeneratoren wordt gewerkt, kregen ze veel meer toepassingen.”

Op welke toepassingen doel je en hoe moet de exploitatie verlopen?

Van Voorst tot Voorst: “We denken aan verhuur van mobiele batterijen aan schepen, maar ook aan bouwplaatsen en festivals. Overal waar je tijdelijk stroom nodig hebt, kun je onze batterijen in containers gebruiken. Bovendien kunnen onze batterijen worden ingezet bij wind- en zonneparken die tijdelijk te veel produceren om aan het net te leveren."

"Voor de exploitatie van zo’n container, die zomaar een paar ton kost, bedachten we een deelconcept. We helpen andere bedrijven met het aankopen van de containers met batterijen, en die kunnen ze vervolgens via ons online platform verhuren. Zie Skoon dus liever als een slim deelplatform van batterijen met schone stroom dan als een producent van batterijcontainers.”

Peter Paul van Voorst tot Voorst van Skoon

Hoe werkt het deelconcept en van wie zijn de containers van Skoon?

Van Voorst tot Voorst: “Gebruikers van de batterijen kunnen batterijen kopen en via ons platform delen. Dat kunnen stroomproducenten zijn die een surplus aan duurzame energie hebben, of aannemers die af en toe stroom nodig hebben op een bouwplaats. Niet alleen gebruikers van de batterijen maar ook investeerders kunnen batterijen kopen. Wij gaan als Skoon aan de slag om ze met een slim deelconcept zo vaak mogelijk in te zetten."

“Zelf zullen we als Skoon wellicht enkele containers in eigendom hebben om ervaring op te doen met de verhuur en logistiek. Maar we willen schaalgrootte bereiken en daarvoor zijn andere batterijeigenaren nodig."

“Uiteindelijk zijn wij meer een sharing platform, een software-onderneming. Via ons platform kunnen batterij-eigenaren hun producten verhuren.”

Is er wel vraag naar containers? Dieselmotoren en generatoren zijn immers bekend en beproefd.

Geldermans: “We denken dat de tijd rijp is voor schonere energie. Niet alleen omdat gebruikers dat willen, ook omdat de regels scherper worden. Ga maar na, in Amsterdam mag je vanaf volgend jaar niet meer zomaar een dieselgenerator op een bouwplaats gebruiken. De gemeente accepteert de luchtvervuiling en het lawaai niet meer."

“Ook de scheepvaart verandert. Havens moedigen schonere stroom aan, liggelden van schepen kunnen omlaag als je werkt met schonere energie. Ook opdrachtgevers lijken bereid vervoerders die varen op schone energie langer durende vervoerscontracten aan te bieden."

“Elektromotoren gaan bovendien langer mee en vergen minder onderhoud dan dieselmotoren, dus ook schippers zijn geïnteresseerd. Een eerste binnenvaartschip wordt al voorbereid om met onze batterij elektrisch te gaan varen."

“Wat wij bieden op het gebied van opslag en verhuur van energie kan een belangrijke factor zijn in de energietransitie.”

Hoe zien jullie Skoons rol in de energietransitie?

Van Voorst tot Voorst: “Bij zonne- en windenergie heb je altijd pieken en dalen in de productie. Je kan niet zomaar alles continu leveren aan het net, dus is het handig de piekproductie op te slaan in batterijen. Dankzij Skoon hoef je als producent niet te investeren in opslagcapaciteit, je huurt gewoon een batterij. Die levert later weer schone stroom op festivals, bouwplaatsen of schepen.”

Geldermans: “Op dit moment komt minder dan een tiende van de stroom die we gebruiken uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zon. Stel dat we over een paar jaar op 50 procent zitten, dan moet je mogelijkheden hebben om de pieken in energielevering op te vangen. In die peak-shaving kunnen batterijen een belangrijke rol spelen."

“Verder kunnen vervoerders, aannemers en festivalorganisatoren gebruikmaken van schone stroom zonder zelf grote investeringen te doen, ze huren gewoon een batterij op de Skoon Cloud. Of ze kopen er wel een en verhuren die via ons platform als ze hem zelf een tijdje niet gebruiken.”

Het is wel een forse logistieke operatie als je mobiel schone stroom wil leveren.

Geldermans: “Ons platform voor delen van batterijen wordt de kern, dat logistieke systeem gaat zorgen voor de slimste verbinding tussen opwekkers en gebruikers van energie."

“Dat systeem noemen wij de Skoon Cloud. Die brengt precies in beeld wie welke energie nodig heeft en op welke locatie, en hoe we die efficiënt en snel kunnen leveren. We bieden een systeem met de looks en het gemak van Airbnb. Achter de schermen zitten slimme logistieke tools."

“Bij diverse havens liggen al windmolenparken dichtbij, daar kan de afstand tussen opslaan en gebruik op schepen heel kort zijn.”

Kees Koolen van Koolen Industries

Kan jullie netwerk jullie helpen om Skoon tot een succes te maken?

Van Voorst tot Voorst: “We zijn blij met investeerder Kees Koolen die veel ervaring heeft bij Booking en bij Uber. Hij ziet de noodzaak én kansen van de energietransitie en hij neemt slimme ideeën en een krachtig netwerk mee."

“Verder hebben wij Damen Shipyards aan boord, dat als eerste in ons investeerde. Daar spreekt niet alleen vertrouwen uit, maar ook de wil vanuit de maritieme sector om in te zetten op de energietransitie."

“De gemeente Rotterdam is ook zeer enthousiast. Tijdens de launch noemde wethouder Barbara Kathmann dat ze er bij festivals in de stad op gaat aandringen groene stroom te gebruiken. Ook bouwers in Rotterdam moeten meer gebruikmaken van groene stroom in plaats van dieselgeneratoren."

“Timing is natuurlijk alles. Ik denk dat Skoon door de stikstofuitspraak en door het toenemende aanbod van schone energie een belangrijke rol kan vervullen in de energiemarkt. In Amsterdam zijn we met een aantal bouwbedrijven bezig om Skoonboxes in te zetten bij een infrastructuurproject. Dus ook vanuit bouwers is er belangstelling.”

Waar hopen jullie over vijf jaar te staan?

Van Voorst tot Voorst: “We willen dat ons digitaal platform voor mobiele duurzame energie met batterijen dan staat als een huis. Niet alleen met 20 voet-containers, maar ook 10 voet-containers en kleine mobiele batterijen. De op 14 oktober geïntroduceerde ‘kleine’ mobiele batterij is zo groot als een boedelbak. Wij verhuren straks allerlei energieopslag-units en gaan ervoor zorgen dat die constant rouleren. Dat is goed voor opwekkers van stroom, de gebruikers én voor de maatschappij."

“Of de stroom vanuit de boxes uit batterijen komt of uit waterstofcellen maakt ons niet zoveel uit. We zullen blijven vernieuwen en de nieuwste groene technieken inzetten."

“Ik ga ervan uit dat we over een paar jaar ook actief zijn in havensteden als Oslo, Hamburg en Londen. De drang om in stedelijke gebieden emissievrij te varen is groot.”

Lees meer over duurzaamheid: