Om het opstarten van de economie ook na de zomer in goede banen te leiden moet thuiswerken worden gestimuleerd en kunnen arbeidstijden verruimd worden.

De Denktank Coronacrisis geeft in een advies verder aan dat “prijsprikkels” kunnen zorgen voor minder belasting van het openbaar vervoer.

Werkgevers kunnen regiokantoren op centrale plekken in steden of dorpen creëren om de verkeersstromen te spreiden.

Volgens de SER-denktank kan thuiswerken ook na de crisis blijvend gestimuleerd worden om de duurzaamheid te bevorderen.

Hoelang een herstartfase zal duren hangt af van de beschikbaarheid van een vaccin. De economie zal zich in een recessie bevinden.

Om de duurzaamheid te bevorderen kan thuiswerken blijvend gestimuleerd worden. Dat is een voorstel van de Denktank Coronacrisis, dat heeft gekeken naar manieren om in de coronacrisis het openbaar vervoer te ontlasten en de economie weer op te starten.

Door de maatregelen die zijn genomen om het coronacrisis in te dammen werken veel mensen nu thuis. De denktank noemt dat “het grootste thuiswerkexperiment ooit” en adviseert lering te trekken uit de inzichten die we nu op doen.

“Waar lopen we tegenaan? Wat ervaren we als knelpunten en wat willen we graag behouden? Door deze periode te benutten voor een groot belevingsonderzoek naar thuiswerken en online onderwijs kunnen we in september nog beter invulling geven aan het beleid“, zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

De denktank keek op verzoek van het kabinet naar vuistregels die we in Nederland in acht kunnen nemen, ter ondersteuning van beleid vanaf 1 september. Tegen die tijd moet nieuw overheidsbeleid voor spreiding van het woon-werkverkeer zorgen.

In het onderwijs moet er een combinatie gevonden worden van online en fysiek onderwijs, zo adviseert de Denktank Coronacrisis. De denktank is een initiatief van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Maatregelen zullen nog steeds het economisch verkeer hinderen

In een opstartfase zullen bepaalde sectoren gedeeltelijk weer open gaan. Daarna volgt de herstartfase, waarin meer maatschappelijk verkeer mogelijk is, maar noodgedwongen nog steeds beperkingen gelden.

Gezond thuiswerken moet gestimuleerd worden, werkgevers kunnen satellietkantoren op centrale plekken in steden of dorpen creëren.

Om pieken in de spits van het openbaar vervoer te voorkomen worden verder ‘positieve prijsprikkels’ geadviseerd, ofwel kortingen voor reizigers buiten de spitstijden. Ook moet er geïnvesteerd worden in kinderopvang, zodat thuiswerken mogelijk gemaakt wordt, aldus de denktank.

De denktank pleit niet alleen voor meer aandacht voor thuiswerken, maar ook de spreiding van arbeidstijden.

Voor het onderwijs geldt dat het ‘tijdsslot’ voor het fysieke onderwijs verruimd moet worden en men het gebruik van de fiets moet stimuleren.

In het rapport ‘Mobiliteit en de coronacrisis’ schetst de denktank dat ook in de herstartfase er nog geen sprake is van een terugkeer naar “pre-coronaniveaus van de economie”. In deze fase is het coronavirus met beperkende maatregelen min of meer onder controle, maar is een vaccin of geneesmiddel nog niet beschikbaar.

Die fase is van onbekende duur en de economie zal zich in een recessie bevinden. Diverse beschermende maatregelen zullen nog steeds het economisch en maatschappelijk verkeer hinderen, zo waarschuwt de SER-denktank.

Lees meer over de corona-economie: