De schade die rond de jaarwisseling is ontstaan aan auto’s en woningen komt naar schatting uit op ongeveer 10 miljoen euro, meldt het Verbond van Verzekeraars dinsdag. Het gaat om schade voor particulieren.

Schade tijdens de jaarwisseling op openbare plekken zoals bijvoorbeeld bushokjes is hierbij niet meegenomen.

Vorig jaar was de nieuwsjaarsnacht goed voor 8,5 miljoen euro aan schade. Toen gold ook een vuurwerkverbod. Het jaar daarvoor ging het om 14 miljoen euro.

Volgens verzekeraars is de schade van deze nieuwjaarsnacht vergelijkbaar met een ‘normale’ oud en nieuw, als er geen vuurwerkverbod geldt of coronamaatregelen. Bij een normale jaarwisseling ligt de particuliere schade tussen de 10 en 15 miljoen, aldus de verzekerkaarsbond. "Door de zachte weersomstandigheden waren er afgelopen jaarwisseling veel mensen op de been, daarbij is meer (illegaal) vuurwerk afgestoken dan vorig jaar toen er ook sprake was van een verbod" aldus directeur van de bond Richard Weurding.

Het aantal vuurwerk-gerelateerde schades nam dit jaar weer toe. Zo speelde vuurwerk een rol in 43 procent van het totale aantal branden tijdens de jaarwisseling. Vorig jaar was dit nog 20 procent, aldus de verzekeraars.

56% meer meldingen brandschade rond jaarwisseling

De Stichting Salvage, die verzekerden namens de gezamenlijke brandverzekeraars eerste hulp biedt na een brand, kreeg 56 procent meer meldingen dan bij de jaarwisseling ervoor. Die meldingen namen een jaar eerder juist met 56 procent af.

Weurding stelt op Radio 1 dat een vuurwerkverbod alleen niet afdoende is, maar dat ook goed gekeken moet worden naar de handhaving ervan. Mensen moeten bovendien een alternatief hebben. Daarbij denkt Weurding bijvoorbeeld aan vuurwerkshows.

Volgens het Verbond van Verzekeraars ligt de werkelijke schade overigens hoger, omdat medische kosten en claims op zakelijke verzekeringen niet zijn inbegrepen. De verzekeraars verwachten dit jaar ongeveer 8 miljoen euro uit te keren voor schades aan woningen en inboedels en 2 miljoen euro wegens schade aan auto's.

Lees meer over verzekeringen: