Nederlandse werknemers kunnen dit jaar netto iets meer vakantiegeld verwachten dan vorig jaar. Dat heeft de grote salarisstrookverwerker ADP uitgerekend.

Volgens het bedrijf, dat jaarlijks kijkt wat mensen onder de streep meer of minder overhouden, scheelt het over het algemeen een paar euro. Dat is te danken aan iets lagere belastingtarieven.

Verdien je een modaal inkomen van ruim 2.900 euro bruto per maand dan ontvang je volgens ADP netto 4 euro meer aan vakantiegeld dan in 2021. Twee keer modaal zou 8 euro meer ontvangen.

Alleen mensen die minder verdienen dan het fulltime minimumloon van 1.725 euro bruto per maand, krijgen iets minder vakantiegeld gestort dan vorig jaar. Maar ook hier is het verschil maar enkele euro’s.

Dit betreft bijvoorbeeld parttimers en jongeren onder de 21 jaar. Volgens ADP houden zij minder over door een minder snelle opbouw van de arbeidskorting bij de lagere inkomens ten opzichte van vorig jaar.

Deskundigen van ADP geven aan dat de minieme stijging van het netto vakantiegeld, officieel vakantiebijslag, zeker niet voldoende zal zijn om de hoge inflatie te compenseren. Door de flinke prijsstijgingen zijn Nederlanders nu al gauw veel meer geld kwijt aan vakanties en andere zaken, zoals energiekosten.

Moet vakantiegeld naar deurwaarder bij loonbeslag?

De salarisdienstverlener wijst erop dat eerder uit diverse onderzoeken naar voren is gekomen dat het vakantiegeld door mensen ook steeds vaker wordt gebruikt om maandelijkse lasten of achterstanden te kunnen betalen.

Volgens ADP vragen werknemers met financiële problemen zich af of vakantiegeld onder loonbeslag valt en dus aan de deurwaarder moet worden overgemaakt. Het antwoord daarop is 'ja'. Bij een loonbeslag moet wel rekening gehouden worden met de beslagvrije voet: het minimum bedrag dat moet overblijven om in levensonderhoud te voorzien.

“Alleen als de werknemer minder verdient dan de beslagvrije voet, is dit anders. Verdient de werknemer per maand bijvoorbeeld 30 euro minder dan de voor hem geldende beslagvrije voet, dan mag hij 360 euro van het netto vakantiegeld houden. Het restant moet dan alsnog naar de deurwaarder", legt Dik van Leeuwerden, verantwoordelijk voor wet- en regelgeving bij ADP Nederland, uit.

"Het is voor werkgevers verstandig om in dit soort gevallen dit vooraf goed af te stemmen met de coördinerende deurwaarder. Blijkt immers dat te weinig is overgemaakt, dan is de werkgever aansprakelijk en zal alsnog terugvorderen op de werknemer lastig zijn."

Traditioneel vakantiegeld maakt plaats voor keuzebudget

Vakantiegeld is volgens ADP steeds minder populair omdat werkgevers het zogenoemde keuzebudget hebben ingevoerd. Hierbij stort het bedrijf een evenredig deel van het vakantiegeld en eventueel eindejaarsuitkering maandelijks in een spaarpotje. De werknemer mag dan zelf bepalen wanneer en hoe het bedrag wordt uitgekeerd, mits dit binnen de regels van het keuzebudget gebeurt.

 “Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om het te laten uitbetalen vanwege een onverwachte grote uitgave of belastingvrij opnemen in verband met de kosten van een studie. Juist in deze tijd van financiële onzekerheid kan dit werknemers een uitkomst bieden", aldus Van Leeuwerden.

Het keuzebudget kan overigens gevolgen voor de maximale hypotheek als je een huis gaat kopen. Geldverstrekkers rekenen het maximaal te lenen bedrag uit op basis van het bruto salaris.

Ondanks dat het keuzebudget bestaat uit 'zekere looncomponenten' als vakantietoeslag en eindejaarsuitkering, zijn geldverstrekkers geneigd 'flexibele componenten' niet mee te nemen in het zogenoemde toetsinkomen. Hierdoor kan de maximale hypotheek tienduizenden euro's lager uitvallen.

Lees meer over salaris: