Hoge inflatie gaat vaak gepaard met hogere lonen. Werknemers kunnen vanwege de daling van koopkracht met hun salaris minder spullen en diensten kopen en beginnen loonstijgingen te eisen. Zij oefenen druk uit op werkgevers, die uiteindelijk kiezen voor hogere lonen in de cao’s.

Volgens economen van ABN AMRO is bij Nederlandse cao-afspraken nog geen duidelijke stijging van de lonen te zien. De cao-lonen klimmen tot nog toe met zo’n 2 procent op jaarbasis. Als je de incidentele loonstijgingen meeneemt, gaat het om een stijging van zo’n 2,5 procent op jaarbasis.

De inflatie is naar verwachting in Nederland afgelopen november boven de 5 procent uitgekomen, mede door de sterke stijging van energieprijzen. Er is dus nog veel ruimte voor de lonen om te stijgen om de inflatie bij te benen.

Hogere lonen hebben als bijkomend voordeel dat je hypotheek betaalbaarder wordt, op het moment dat de hypotheekrente voor langere tijd vaststaat en je rentelasten stabiel zijn. De rentelasten van schulden zoals hypotheken veranderen namelijk niet direct mee met inflatie. Dit betekent dat er een kleiner percentage van het loon nodig is om de maandlasten te betalen.

Hoger loon: rentelasten hypotheek wegen minder zwaar

Hoe dit precies in de praktijk werkt, laten we zien aan de hand van een aantal voorbeelden voor bruto jaarlonen tussen de 40.000 euro en 80.000 euro. Wij gaan hier voor de eenvoud uit van een aflossingsvrije hypotheek die 4,5 keer van het brutoloon bedraagt met een rente van 2 procent.

Dat betekent dat werknemers te maken hebben met de volgende bruto rentelasten:

Zo heeft iemand met een bruto jaarsalaris van 40.000 euro een aflossingsvrije hypotheek van 180.000 euro met maandlasten van 300 euro.

We kijken verder met behulp van deze tool van berekenhet.nl naar hoeveel meer nettoloon erbij komt, als het brutoloon met 2 procent, 3 procent of 4 procent stijgt. Hierbij is rekening gehouden met met de loonbelasting, de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.

In de onderstaande tabel is te zien hoeveel een bruto loonstijging netto per maand uitmaakt:

Te zien is dat je met een bruto jaarloon van 40.000 euro bij een stijging van 2 procent netto per maand 33 euro meer overhoudt. Stijgt het bruto loon 4 procent, dan gaat het netto om 67 euro.

Welk deel van maandlasten hypotheek wordt opgevangen door loonstijging?

Dee extra inkomsten per maand maken het makkelijker om de hypotheeklasten te voldoen. Hoeveel dat precies scheelt laten we in de volgende tabel zien, waarbij het extra loon is weergegeven als percentage van de bruto hypotheeklasten. Voor de eenvoud laten de eventuele invloed van de hypotheekrenteaftrek buiten beschouwing.

De bovenstaande tabel laat het percentage van de hypothecaire maandlasten zien dat door de netto loonstijging opgevangen kan worden. In het geval van een bruto loonstijging van 4 procent, bij een bruto salaris van 40.000 euro scheelt het meer dan een vijfde van de maandlasten van de hypotheek.

De percentages zijn wat lager voor de hogere lonen, vanwege de drempel van de belastingschijven: boven de 69.398 euro betaal je in 2022 het hogere tarief van 49,5 procent. En de afbouw van de heffingskortingen doet zich ook sterker voelen. Dat betekent dat er minder netto overblijft voor hogere inkomens. Dat vertaalt zich in een kleiner percentage van de hypothecaire maandlasten die door de loonstijging betaald kunnen worden.

LEES OOK: Hoge inflatie, hoger loon? Dit hou je netto over als je €40.000 tot €80.000 verdient en je bruto salaris stijgt 2% tot 4%