Duizenden leraren zijn in heel Nederland de straat op gegaan om te demonstreren. Ze eisen meer loon, een lagere werkdruk en structurele oplossingen voor het lerarentekort.

Op de Dam in Amsterdam verzamelden zich zo’n 10.000 docenten, schoolleiders, ouders en aardig wat kinderen. In Rotterdam en Breda hielden leraren protestmarsen en ook in kleinere steden als Leeuwarden en Venlo is actiegevoerd.

Stakende leraren trokken ook naar de Tweede Kamer om het onderwijsdebat bij de wonen. Op een gegeven moment zijn zelfs docenten weggestuurd, omdat het Kamergebouw tjokvol zat: niet alleen de publieke tribune, maar ook de kijk- en luisterplekken op de gang en de extra stoelen in de centrale hal.

De leraren zijn boos, ondanks een toezegging van het kabinet om 460 miljoen euro extra te investeren in onderwijs. Ze willen dat er structureel meer geld komt om onder meer de salarissen te verhogen.

Hoe zit het eigenlijk met de beloning van Nederlandse docenten in vergelijking met andere landen? De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), een club van 36 overwegend ontwikkelde landen, houdt per lidstaat allerlei sociaal-economische statistieken bij. Ook statistieken over het inkomen van leerkrachten.

In de figuur hieronder vergelijken we het start- en maximumsalaris van basisschoolleerkrachten in Nederland met 11 vergelijkbare landen in Europa. De cijfers zijn van 2018. De oorspronkelijke bedragen in dollars hebben we omgerekend naar euro’s.

Nederland is in vergelijking met landen om ons heen een middenmoter. Het startsalaris in Nederland van rond de 38.000 euro is vergelijkbaar met landen als Zweden, Oostenrijk, Noorwegen en Spanje.

Lees ook op Business Insider

Maar in Duitsland, Zwitserland en Luxemburg ligt het aanvangssalaris beduidend hoger: tussen de 50.000 en 70.000 euro.

In Finland, een land dat bekend staat om zijn uitstekende onderwijs, ligt het startsalaris van rond de 30.000 euro duidelijk lager dan in Nederland. Dit geldt ook voor Italië en Frankrijk.

Het maximumsalaris van leerkrachten is in Nederland in internationaal perspectief best hoog. Weliswaar niet zo hoog als de top drie, maar een leerkracht met ruime ervaring verdient beduidend meer dan zijn collega’s in de Scandinavische landen of Oost-Europa.

Salaris van leraren toont forse verschillen

De grieven van de basisschoolleerkrachten richten zich niet op een salarisvergelijking met het buitenland, maar op de vergelijking met het salaris van leerkrachten in het voortgezet onderwijs. Daarom hebben we ook dit verschil in internationaal perspectief geplaatst.

De figuur hieronder toont het verschil tussen start- en maximumsalarissen in het basisonderwijs en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs.

In de meeste landen verdienen leerkrachten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs meer dan hun collega’s in het basisonderwijs. Alleen in Noorwegen verdienen leerkrachten in de brugklas niet meer. Ook in Denemarken en Oostenrijk is het aanvangssalaris vergelijkbaar.

Maar voor ervaren leerkrachten loopt het verschil in alle landen (uitgezonderd Noorwegen) steeds verder op.

Nederland spant hier de kroon. Het verschil in ons land bij het aanvangssalarissen is nog enigszins vergelijkbaar met andere landen: leraren in de onderbouw van de middelbare school verdienen per jaar zo’n 900 euro bruto meer dan juffen en meesters op de basisschool. Maar het verschil tussen ervaren leerkrachten in het primair en secundair onderwijs loopt met de jaren steeds verder op, tot bijna 20.000 euro per jaar. Dit verschil is het grootst van alle landen die we hier bekijken.

Lees meer: