Onderschat de impact van life events op je pensioen niet. En onderneem zo nodig actie.  

Als je minder gaat werken, daalt je inkomen. Logisch. Maar ook je pensioen gaat dan omlaag. Wat gebeurt er met je pensioen bij…

Overlijden

Het meest ingrijpende life event is natuurlijk overlijden. Als je een partner en/of kinderen hebt, krijgen zij meestal een direct ingaand, levenslang nabestaandenpensioen. Er zitten wel haken en ogen aan. Gehuwden en geregistreerd partners hebben er automatisch recht op, maar samenwoners moeten elkaar hebben aangemeld bij de pensioenuitvoerder.   

Een andere valkuil is dat het nabestaandenpensioen soms geheel of gedeeltelijk vervalt zodra je uit dienst gaat. Om bijvoorbeeld voor jezelf te beginnen of omdat je elders aan de slag gaat. Je kunt dit nabestaandenpensioen vaak wel handhaven, maar dan wordt je eigen pensioen lager. Maak hierover tijdig afspraken met je pensioenuitvoerder als je verwacht uit dienst te gaan. Als je daarmee wacht tot je uit dienst bent, is het te laat. Je kunt dan niet alsnog andere afspraken maken.  

Sabbatical

Als je een sabbatical neemt, kan dat gevolgen hebben voor je pensioen. Bij sommige regelingen loopt de pensioenopbouw gewoon door tijdens je verlof, maar je werkgever kan ook besluiten om de premiebetaling tijdelijk stop te zetten. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor je pensioenopbouw – je bouwt minder op. Maar het kan veel grotere gevolgen hebben voor het nabestaandenpensioen. Zoals hierboven al aangegeven, vervalt het nabestaandenpensioen geheel of gedeeltelijk als je geen premie meer betaalt. Het is dus belangrijk om dit met je werkgever of pensioenuitvoerder te bespreken voordat je een sabbatical neemt.

Eerder stoppen met werken

Als je eerder stopt met werken, bouw je uiteraard minder pensioen op. Als je je pensioen ook nog eens voor de officiële pensioendatum (die varieert per regeling en staat op mijnpensioenoverzicht.nl) laat uitkeren, krijg je nog minder pensioen. Veel pensioenuitvoerders hebben een tool op de website staan waarmee je kunt zien wat de impact is van eerder stoppen met werken, al dan niet in combinatie met eerder uitkeren. Vergeet niet te kijken wat het betekent voor het nabestaandenpensioen, want de hoogte van het nabestaandenpensioen hangt af van je eigen pensioen.  

Ouder, mantelzorger of ondernemer worden

Als je tijdelijk minder gaat werken, bijvoorbeeld omdat je kinderen krijgt of mantelzorger wordt, bouw je minder pensioen op. Zeker bij ouders die kinderen krijgen, is dit een ondergeschoven kindje. Dankzij allerlei toeslagen en heffingskortingen valt de netto inkomensdaling namelijk vaak mee als ouders minder gaan werken. Daarom ben je misschien geneigd te denken dat de gevolgen voor je pensioenopbouw ook meevallen. Maar dat is niet zo. Check daarom de gevolgen voor je pensioenopbouw en neem als dat nodig is maatregelen; ga bijvoorbeeld aanvullend sparen of beleggen.

Loonsverhoging

Meer salaris betekent natuurlijk meer pensioenopbouw. Een onverwacht gevolg van meer salaris is dat je pensioenopbouw vaak met meer toeneemt dan je salaris. Dus als je salaris met 10 procent omhoog gaat, kan het zo zijn dat je pensioenopbouw met bijvoorbeeld 12 procent toenemen. De reden hiervan is nogal technisch, meer daarover lees je hier.

Ontslag

Als je een nieuwe baan krijgt en een andere pensioenregeling kun je je oude pensioen laten overzetten. Dat noemen we een waardeoverdracht. Zo’n waardeoverdracht heeft voor- en nadelen. Het is soms een heel gepuzzel om deze voor- en nadelen op een rij te krijgen. In het nieuwe pensioenstelsel zijn pensioenregelingen meer transparant en onderling beter vergelijkbaar, zodat het makkelijker wordt om een keuze te maken.   

Ziekte

Veel werkenden weten niet dat zij bij langdurige ziekte of andere vormen van arbeidsongeschiktheid vaak kunnen terugvallen op hun pensioenregeling. Bij veel regelingen betaalt de pensioenuitvoerder de pensioenpremie geheel of gedeeltelijk door als je niet kunt werken. Sommige uitvoerders keren dan zelfs een arbeidsongeschiktheidspensioen uit, bovenop de WIA.

Het is belangrijk om bij elke levensgebeurtenis stil te staan op de mogelijke impact die deze gebeurtenis heeft op je pensioen en zo nodig actie te ondernemen waar nodig.  Neem bij twijfel contact op met je pensioenuitvoerder of met je werkgever.

Dit is een artikel in een reeks van Aegon Cappital. Aegon Cappital is een premiepensioeninstelling (PPI) van a.s.r. Nederland. Lees meer artikelen in het dossier Is jouw pensioen akkoord?.