Als je van baan verandert kan je je oude pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Maar of dit voor jou de juiste zet is, kun je niet zo 1-2-3 zeggen. Het is daarom goed om een aantal afwegingen te maken voordat je een besluit maakt.

Als je een werkgever verlaat, stopt de opbouw van je oude pensioen. Het blijft daar staan totdat je met pensioen gaat of het meeneemt naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Neem je het mee, dan heet dat Waardeoverdracht.

Hoe gaat Waardeoverdracht in zijn werk?

Je hebt het wettelijk recht om je pensioen mee te nemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. De waarde van je oude pensioen wordt dan in je nieuwe pensioenpot gestopt. Je doet dat door bij je nieuwe werkgever het “formulier waardeoverdracht” aan te vragen en in te vullen. Je nieuwe pensioenuitvoerder berekent daarna wat waardeoverdracht betekent voor je nieuwe pensioen. Pas als je daarvan een overzicht hebt gekregen, besluit je of je je oude pensioen inderdaad laat overzetten. Door het formulier in te vullen zit je dus nog nergens aan vast. (Lees ook Waardeoverdracht zo werkt het).

Goed om te weten is dat je niet alleen je laatste pensioen kunt overzetten. Bij een waardeoverdracht mag je álle pensioenen die je ooit bij verschillende partijen hebt opgebouwd, overzetten naar je nieuwe regeling. Je mag dit meteen na de overstap doen, maar je mag dat ook na een of twee jaar doen. Er is geen termijn waarbinnen je een besluit moet nemen. Dit was vóór 2015 wel zo. Zit je eraan te denken om een waardeoverdracht aan te vragen? Dan is het even goed om een onderstaande zaken af te wegen.

Wat zijn afwegingen om je pensioen wel of niet mee te nemen?   

1. Handig

Het kan handig zijn om alles in één pot te hebben. Toch kunnen er goede redenen zijn om dit niet te snel te doen, maar eerst goed te kijken naar de inhoud van de verschillende regelingen. Neem de tijd om die met elkaar te vergelijken en neem dan pas een besluit. Check sowieso mijnpensioenoverzicht.nl.

2. Wat voor soort pensioenregeling is het?

Grof gezegd heb je twee types pensioenregeling. De eerste is de zogeheten uitkeringsovereenkomst, zoals middelloon en eindloon. Daarbij is de hoogte van het pensioen zeker, maar het is vaak niet waardevast. Dat betekent dat het niet altijd wordt geïndexeerd en dat je pensioenuitkering niet meestijgt met de inflatie. Vooral pensioenfondsen en sommige verzekeraars voeren deze regeling uit.

Het tweede type pensioen is minder zeker, maar de kans is groter dat het wel waardevast is. Dit type pensioen heet ook wel een beschikbare premieregeling of een beleggingspensioen en wordt onder meer uitgevoerd door Aegon Cappital.

Als de oude regeling een zeker pensioen is en de nieuwe een onzeker, maar mogelijk hoger pensioen, zijn de volgende criteria belangrijk:

  • Hoelang heb je in de oude regeling pensioen opgebouwd?
  • In welke mate ben je van dit specifieke pensioen afhankelijk op je pensioendatum?
  • Zit je nog ver voor je pensionering of niet (zodat eventuele onzekere jaren kunnen worden goedgemaakt)?

3. Indexatie

In het verlengde van punt 2: wat is er precies afgesproken over de indexatie van jouw pensioen? Wordt dit ieder jaar steevast gedaan of is dit afhankelijk van bepaalde factoren. Een pensioen dat zeker is, maar niet waardevast lijkt heel veilig, maar dat kan een schijnzekerheid zijn.    

4. Zelf aan de knoppen

Bij een beschikbare premieregeling kun je vaak zelf bepalen hoe risicovol je pensioenkapitaal wordt belegd en kun je soms ook zelf extra geld inleggen. Bij een uitkeringsovereenkomst heb je geen enkele invloed op de wijze waarop je pensioenpremie wordt belegd.

5. Nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen is een overkoepelende term voor het nabestaanden- en wezenpensioen. Dit is de uitkering die je partner en kinderen direct na je overlijden krijgt (lees ook: Wat gebeurt er met je pensioen als je overlijdt?). Check hoeveel het nabestaandenpensioen is als je je oude pensioen meeneemt en hoeveel het is als je het oude pensioen laat staan. Bekijk ook wat er met het nabestaandenpensioen gebeurt als je bij je nieuwe werkgever uit dienst gaat.    

Een extra aandachtspunt is het wezenpensioen, de uitkering die je kinderen krijgen als je overlijdt. Soms is de eindleeftijd 18 jaar, maar soms ook veel hoger als het gaat om studerende kinderen. Het partnerpensioen heeft geen eindleeftijd.

Hoe zit het bij jouw pensioenuitvoerder?

Zeker als je ergens uit dienst gaat en voor je ergens in dienst gaat, is het belangrijk om naar je pensioenen en de regels te kijken.

Dit is een artikel in een reeks van Aegon Cappital. Aegon Cappital is de premiepensioeninstelling (PPI) van Aegon. Vooruitdenken, dat is waar we blij van worden. Samen met adviseurs, werkgevers en werknemers. Zodat werknemers nú slimme keuzes maken voor later. Lees meer artikelen in het dossier Is jouw pensioen akkoord?

Terugkijken: Better Session: Is jouw pensioen akkoord?

Op donderdag 20 april 2023 organiseerden Business Insider en Aegon een Better Session over het nieuwe pensioenakkoord. Vier experts uit de pensioenwereld spraken over het nieuwe pensioenstelsel. Conclusie: het is de hoogste tijd en het wordt keihard werken de komende paar jaar. Kijk hier de Better Session: Is jouw pensioen akkoord? terug.