De plannen uit het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB leiden per saldo tot een lichte verbetering van de overheidsfinanciën en een iets hogere koopkracht. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) dat de plannen heeft geanalyseerd.

Het CPB tekent wel aan dat veel maatregelen uit het akkoord verder moeten worden uitgewerkt. Om zonder alle ontbrekende informatie toch een doorrekening te kunnen maken, hebben de rekenmeesters “aannames moeten doen”. Als het nieuwe kabinet kiest voor een andere uitwerking, dan kunnen de effecten anders uitvallen.

Daar komt bij dat het het CPB bij sommige maatregelen niet uitvoerig heeft gekeken of ze uitvoerbaar en juridisch houdbaar zijn. Ook dat maakt het onzeker of voorgenomen bezuinigingen, bijvoorbeeld op de asielopvang als gevolg van een dalende instroom, werkelijkheid worden.

Begrotingstekort Nederland blijft binnen de Europese norm

Het tekort op de begroting komt volgens de raming van het CPB in 2028 uit op 2,7 procent van de totale omvang van de economie. Dat zou bij ongewijzigd beleid 3,2 procent zijn. Het tekort blijft daarmee onder de Europese norm van 3 procent. Dat is niet in alle tussenliggende jaren het geval, voor 2026 voorziet het CPB een tekort van 3,3 procent.

De koopkracht van huishoudens stijgt de komende vier jaar met 0,8 procent per jaar. Dat is 0,2 procentpunt meer dan bij ongewijzigd beleid het geval zou zijn. Het aantal mensen dat in armoede leeft, daalt naar 4,7 procent van de bevolking. Onder kinderen daalt de armoede naar 5,3 procent.

De oppositie in de Tweede Kamer had gevraagd om een analyse van de plannen uit het hoofdlijnenakkoord, voordat daar woensdag een debat over wordt gehouden met de informateurs en alle fractievoorzitters. Het was op voorhand al duidelijk dat een volledige doorrekening op zo'n korte termijn niet mogelijk zou zijn.

LEES OOK: Dit zijn 12 belangrijke punten uit het regeerakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB: lager eigen risico en lastenverlichting, bezuinigen op milieusubsidies.