Vanwege de coronamaatregelen verlopen procedures bij rechtbanken nu vaak telefonisch.

Het niet doorgeven van een telefoonnummer kan je als gedaagde de kop kosten, blijkt uit een recente uitspraak.

Een werkgever van wie een werknemer achterstallig salaris eiste, is bij verstek veroordeeld vanwege het ontbreken van een telefoonnummer.

ANALYSE – In verband met de coronacrisis verlopen ook de procedures bij rechtbanken heel anders dan normaal. Zo wordt in civiele kortgedingprocedures in de regel altijd een mondelinge behandeling gehouden.

Dat dat nu anders is, blijkt uit een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Loonvordering

In de onderhavige procedure ging het om een werknemer die een loonvordering op zijn werkgever had, in verband met onbetaald gelaten salaris. Deze werknemer maakte een kortgeding aanhangig. Hij vorderde in dat kortgeding betaling van het achterstallige salaris.

Speciale ‘corona-aanzegging’ in dagvaarding

Normaal gesproken wordt een partij in een kortgeding-dagvaarding opgeroepen om op een bepaalde datum (en tijdstip) voor een mondelinge behandeling op de rechtbank te verschijnen. Door de coronamaatregelen is echter van dit uitgangspunt afgeweken en kunnen zittingen in civiele kortgedingen nu ook telefonisch plaatsvinden.

In de dagvaarding stond in dit geval via een officiële aanzegging precies uitgelegd wat er van de gedaagde partij verwacht werd. In deze specifieke kwestie vermeldde de dagvaarding daarover het volgende:

“LET OP: in verband met de coronacrisis zijn de rechtbanken gesloten. U kunt dus NIET op het hierboven genoemde adres verschijnen. De behandeling van de zaak zal PER TELEFOON gebeuren. U zult op de genoemde datum en tijd door de rechtbank worden opgebeld. Wilt u vóór 30 maart 2020 doorgeven op welk telefoonnummer u bereikbaar bent? U kunt dat doorgeven aan de rechtbank op nummer (…) of via e-mail (…). De rechtbank wil ook graag een correspondentieadres of mailadres van u ontvangen, zodat u bereikt kunt worden als dat nodig is.”

Telefoonnummer niet doorgegeven? Verstek

In dit geval zou er dus geen reguliere zitting op de rechtbank plaatsvinden, maar zou de zaak alleen telefonisch behandeld worden. De werkgever had in deze procedure echter verzuimd zijn telefoonnummer op de voorgeschreven wijze aan de rechtbank door te geven.

De voorzieningenrechter achtte zich om die reden niet in staat om in contact te treden met de werkgever en verleende verstek. Dat betekende in dit geval dat de vorderingen van de werknemer, omdat deze de voorzieningenrechter niet onrechtmatig voorkwamen, bij verstek werden toegewezen.

Afwijkende procedures door coronamaatregelen

In dit specifieke geval leidde het niet tijdig doorgeven van een telefoonnummer dus al tot een veroordeling bij verstek. Het valt ook niet uit te sluiten dat als er wel een telefoonnummer zou zijn doorgegeven, maar er bijvoorbeeld niemand opnam, dan ook verstek zou zijn verleend.

Doordat procedures door de coronamaatregelen sterk kunnen afwijken van de normale gang van zaken, is grote oplettendheid geboden. Het verdient dus absoluut de aanbeveling om ambtelijke stukken van deurwaarders, zoals dagvaardingen, goed na te lopen op speciale aan de coronacrisis aangepaste regels en u zo nodig daarover ook tijdig te laten adviseren.

Hein Hoogendoorn studeerde Nederlands recht en Fiscaal recht en is sinds 2008 advocaat. Sinds november 2013 is hij verbonden aan AMS Advocaten. Hein legt zich voornamelijk toe op het procederen en adviseren op het gebied van ondernemingsrechtinsolventierechtverbintenissenrecht en incasso

Lees meer over rechtspraak: