• Werkgevers zien het niet zitten om het recht op thuiswerken in de wet te verankeren.
  • Daarvoor pleiten D66 en GroenLinks in een wetsvoorstel. Ook vakbond FNV wil zich hier hard voor maken.
  • Volgens de werkgevers maken bedrijven nu afspraken met hun personeel over thuiswerken en dit zou  nauwelijks gepaard gaan met spanningen op de werkvloer.

Na de coronapandemie zien werkgevers twee dagen thuiswerken als de norm. Maar ze zien het niet zitten om het recht op thuiswerken wettelijk vast te leggen. Daar pleiten D66 en GroenLinks voor met een intiatiefwetsvoorstel. Vakbond FNV staat hierachter.

De meeste werkgevers willen na de coronacrisis vasthouden aan hybridewerken, blijkt uit het vrijdag verschenen rapport Hybride werken wordt het nieuwe normaal – met andere vergoedingen van werkgeversvereniging AWVN. Daarin geeft 60 procent van de werkgevers aan dat ’twee dagen thuiswerken, drie dagen op kantoor’ de norm wordt.

Als het aan D66 en GroenLinks ligt, wordt het recht op thuiswerken wettelijk verankerd. In hun wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ kan een werkgever thuiswerken – of juist werken op kantoor – weigeren, maar alleen als hij kan aantonen dat een zwaarwegend bedrijfsbelang dit in de weg staat.

Nu geldt dat werknemers een verzoek kunnen indienen bij de werkgever voor aanpassing van werktijden en werklocatie, schreef Business Insider eerder. Dit is geregeld in de Wet flexibel werken (Wfw) die sinds 1 januari 2016 van kracht is.

De wet schrijft voor dat een werkgever een verzoek om aanpassing van de werklocatie kan afwijzen in overleg met de werknemer. De werkgever hoeft daarbij geen zwaarwegend bedrijfsbelang aan te tonen, wat overigens wel het geval is bij een verzoek om aanpassing van arbeidsduur of werktijden.

'Weinig spanningen op werkvloer over thuiswerken'

"Werkgevers en werknemers kunnen met elkaar, via de ondernemingsraad of het arbeidsvoorwaardenoverleg afspraken maken over thuiswerk en doen dat in de praktijk ook veelvuldig", schetst AWVN de huidige situatie in het rapport.

Er kunnen volgens de organisatie "allerlei redenen zijn om thuiswerken te begrenzen zoals het organiseren van voldoende momenten voor teamoverleg en klantcontact, het stimuleren van creativiteit en het intensiever begeleiden van medewerkers".

Een woordvoerder van AWVN zegt tegen het Financieele Dagblad dat hierover nauwelijks spanningen zijn op de werkvloer en dat er geen enkele reden is om werkgevers met de bewijslast en dus extra kosten op te zadelen.

Vakbond FNV vindt dit wel nodig en gaat zich hiervoor hard maken binnen de Sociaal-Economische Raad, liet FNV-vicevoorzitter Kitty de Jong vorige week weten. De politiek heeft om een SER-advies gevraagd. Uit een peiling onder 53.000 FNV-leden bleek vorige week dat 63 procent het recht op thuiswerken wettelijk geregeld wil hebben. Bijna een derde zegt hier nu niets of weinig over te zeggen te hebben.

"Vergelijk het met de wet, waarbij de werknemer kan vragen minder uren te werken. De werkgever moet dan met zwaarwegende argumenten komen als dat niet kan", zei De Jong. "Op dit moment moet de werknemer die meer thuis of juist op kantoor wil werken nog genoegen nemen met een onbeargumenteerde afwijzing van de werkgever."

Uit de peiling van FNV bleek ook dat 70 procent van de FNV-leden hybride wil werken. Ook in het AWVN-onderzoek stellen negen op de tien werkgevers vast dat medewerkers graag regelmatig thuiswerken. Bij de helft werkt meer dan 70 procent van de werknemers al thuis. Een kwart van de werkgevers verwacht dat dit na de pandemie zo blijft.

[activecampaign form=20]

Lees meer over thuiswerken: