Het Centraal Planbureau verwacht een ongelijke recessie voor de Nederlandse economie.

Volgens de juniraming van het Planbureau krimpt de economie dit jaar 6%, gevolgd door een groei van 3% in 2021.

De werkloosheid verdubbelt van 3,4% afgelopen jaar tot 7% in 2021.

De klap van de coronacrisis galmt nog lang na, verwacht ook het Centraal Planbureau. Het herstel van de Nederlandse economie in 2021 zal niet sterk genoeg zijn om de krimp van dit jaar goed te maken.

De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 6 procent door de coronacrisis en de beperkende maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan, voorspelt Centraal Planbureau (CPB) in zijn juniraming.

Voor 2021 wordt dan weer gerekend op een economische groei met 3 procent.

Hiermee gaat het CPB uit van zogenoemde U-recessie, waarbij het even duurt voor de economie weer hersteld is van een zware krimp.

Het zogenoemde V-scenario waarbij het herstel even snel en sterk is als de krimp is wat betreft de economen van het Planbureau alleen in een bovengemiddeld optimistisch scenario denkbaar.

De prognoses van het CPB sluiten aan bij schattingen van andere economen, van onder meer Rabobank en ING.

De werkloosheid zal volgens het CPB dit jaar oplopen tot 5 procent van de beroepsbevolking en in 2021 verder stijgen naar 7 procent van de beroepsbevolking.

De tabel hieronder toont de belangrijkste prognoses van het CPB.

Bron: CPB
Bron: CPB

Volgens het CPB hebben contactbeperkende maatregelen om de pandemie tegen te gaan in Nederland geleid tot een "uitzonderlijke" terugval in de economische activiteiten van zo’n 10 tot 15 procent.

Als er een tweede golf van coronabesmettingen komt met nieuwe contactbeperkende maatregelen zullen bedrijven nog harder worden geraakt en zal er ook volgend jaar sprake zijn van krimp, met een werkloosheid die oploopt tot 10 procent.

Het CPB schrijft verder dat het hersteltempo kan tegenvallen door grote economische problemen bij handelspartners.

Nederland sterk afhankelijk van economisch herstel buurlanden

Naarmate het herstel internationaal achterblijft kunnen banken in binnen- en buitenland in de problemen komen, wat via de kredietverlening een aanvullende rem op het herstel zet.

In zo’n scenario van zwak herstel blijft groei in 2021 uit en loopt de werkloosheid op tot boven de 10 procent, aldus het bureau.

Het is ook denkbaar dat het herstel sneller verloopt, als het opheffen van contactbeperkingen tot optimisme onder consumenten leidt. Door de inhaal van bestedingen bij huishoudens en investeringen van bedrijven, kan de stijging van de werkloosheid beperkt blijven.

In zo’n scenario van sterk herstel kan de economie in de loop van 2021 weer boven het niveau van eind 2019 uitkomen, denkt het CPB.

LEES OOK: De rust op de huizenmarkt is schijn: prijzen dalen een paar procent de komende 2 jaar, voorziet DNB