Het kabinet-Rutte mikt met de begroting van 2021 op ondersteuning van burgers in de coronacrisis. Veel maatregelen van Prinsjesdag zijn al uitgelekt.

De inkomstenbelasting gaat omlaag en de overdrachtsbelasting wordt afgeschaft voor starters op de huizenmarkt.

Zzp’ers krijgen wel te maken met een versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek. Grotere ondernemingen krijgen geen korting op de winstbelasting.

Grote delen van de kabinetsplannen die dinsdag op Prinsjesdag naar buiten komen zijn al uitgelekt. Duidelijk is dat het kabinet-Rutte midden in de coronacrisis kiest voor ondersteuning van de koopkracht en het stimuleren van de economie.

Het kabinet mikt met een reeks van maatregelen op een hogere koopkracht voor burgers. Maar voor ondernemers zitten er ook minnen bij. Grotere bedrijven krijgen geen verlaging van de vennootschapsbelasting. En zzp’ers raken de zelfstandigenaftrek versneld kwijt.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste maatregelen die tot nog toe zijn uitgelekt:

 • Het belastingtarief in de eerste schijf gaat omlaag, de arbeidskorting juist omhoog. Dat levert werkenden en gepensioneerden bij elkaar 1 miljard euro lastenverlichting op.
 • De zelfstandigenaftrek wordt sneller afgebouwd. Toch gaan ook zzp’ers er dankzij de lagere belastingen iets op vooruit.
 • De eerder beloofde verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven gaat niet door. Daarnaast wordt belastingontwijking harder aangepakt.
 • Kleine tot middelgrote bedrijven gaan wel minder winstbelasting betalen. De grens tussen het hoge en het lage tarief komt te liggen op een winst van 4 ton. Dat is nu nog 2 ton.
 • Er komt een belastingaftrek om bedrijven aan te sporen ondanks de onzekere economische omstandigheden te blijven investeren.
 • Het kabinet wil nog 2 miljard euro extra investeren in infrastructuur om de economie te ondersteunen in de coronacrisis. Dit geld gaat onder meer naar het spoor, bruggen, wegen, waterwegen en verduurzaming van rijksgebouwen.
 • De overdrachtsbelasting wordt afgeschaft voor starters op de woningmarkt. Beleggers gaan juist fors meer betalen: 8 procent in plaats van de huidige 2 procent.
 • De verhuurdersheffing voor woningcorporaties wordt met 200 miljoen euro verlaagd. Dat moet ruimte bieden om huurders te helpen die door de coronacrisis in de knel zitten.
 • Het zorgpersoneel krijgt opnieuw een eenmalige ‘coronabonus’, ditmaal van 500 euro netto. Binnen de zorgbegroting wordt daarnaast 100 miljoen euro vrijgemaakt om de werk- en regeldruk te verminderen.
 • Volgens de koopkrachtplaatjes van het CPB gaan werkenden er gemiddeld 1,2 procent op vooruit, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden respectievelijk 0,5 en 0,4 procent. De gemiddelde koopkrachtstijging is 0,8 procent.
 • De economie groeit volgens het CPB volgend jaar met 3,5 procent. Mede dankzij het derde steunpakket voor bedrijven komt de werkloosheid op 5,9 procent in plaats van de eerder gevreesde 6,5 procent.
 • Het begrotingstekort in 2021 wordt geraamd op 43,5 miljard euro. Dat is waarschijnlijk minder dan dit jaar, maar in 2018 en 2019 waren er nog overschotten.

Lees meer over Prinsjesdag: