• Benzineprijzen zijn teruggezakt tot een niveau dat vergelijkbaar is met de situatie vóór het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.
  • Voor benzine en diesel geldt sinds april echter een tijdelijke verlaging van de accijns die helpt om de prijzen te drukken.
  • De ANWB wil dat de accijnsverlaging ook in 2023 in stand blijft.
  • Lees ook: Blik op je Geld: gas en stroom wéér duurder, lichte daling hypotheekrente

De prijzen van benzine en diesel zijn dit jaar flink gestegen, waarbij de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande stijging van olieprijzen een belangrijke katalysator is geweest.

Autoclub ANWB meldt op basis van een peiling onder 1.300 leden dat een kwart van de automobilisten in Nederland financieel klem zit door de hoge brandstofprijzen.

Als je kijkt naar de ontwikkeling van daadwerkelijk getankte prijzen, zoals bijgehouden door het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van data van tankpasuitgever Travelcard, dan is te zien dat begin dit jaar al sprake was van oplopende prijzen voor benzine en diesel.

Maar de oorlog in Oekraïne heeft inderdaad gezorgd voor een versnelde prijsstijging vanaf eind februari, zo is te zien in bovenstaande grafiek. Vervolgens is vanaf april een terugval opgetreden, toen het kabinet Rutte besloot om de accijns op benzine en diesel tot eind dit jaar te verlagen.

In juni trad een nieuwe prijspiek op, waarna prijzen van benzine en diesel weer iets zijn gedaald.

Opvallend is dat de huidige benzineprijs van gemiddeld 2,06 euro per liter per medio augustus, heel dicht in de buurt zit van het niveau van januari en februari dit jaar. Anders gezegd: als de prijzen op de huidige niveaus blijven (inclusief de verlaagde accijns), is de benzineprijs de facto weer op het niveau van voor de invasie van Oekraïne.

Voor diesel ligt dat anders: daar lagen prijzen in januari en februari rond de 1,70 euro per liter. En momenteel ligt de dieselprijs (inclusief de accijnsverlaging) per medio augustus nog altijd op gemiddeld 1,94 euro per liter, zo'n 14 procent hoger.

ANWB lobbyt voor behoud lagere accijns op benzine en diesel

Eerder dit jaar besloot het kabinet om de accijns op benzine per 1 april tot en met eind december met 17,3 cent per liter te verlagen. De accijns op diesel is sinds 1 april met 11,1 cent per liter verlaagd.

Als deze verlagingen in januari 2023 vervallen, betekent dat inderdaad een flinke stijging van de brandstofprijzen. De vraag is wat het kabinet Rutte IV hierover in september op Prinsjesdag te zeggen heeft.

De ANWB wil in ieder geval dat de accijnsverlaging van april ook na december van kracht blijft, om te voorkomen dat grote groepen mensen in hun mobiliteit worden beperkt.

Uit de peiling van de ANWB komt naar voren dat bijna 60 procent van de leden de auto vaker laat staan door de hoge brandstofprijzen. "Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn de brandstofprijzen enorm gestegen. Dit heeft grote invloed op het autogebruik van Nederlanders", aldus de ANWB.

Ruim 30 procent van de ondervraagden zegt geen alternatief te hebben voor de auto om naar het werk te gaan. "Deze groep wordt door de hoge benzineprijzen extra zwaar geraakt", aldus de ANWB. Voor een grote groep mensen is het openbaar vervoer of de (elektrische) fiets geen optie vanwege de veel langere reistijd.

LEES OOK: Blik op je Geld: gas en stroom wéér duurder, lichte daling hypotheekrente