De gemiddelde nominale premie voor de zorgverzekering is 61 procent gestegen sinds de invoering van het huidige zorgstelsel in 2006. Toen was de nominale premie gemiddeld 85,58 euro per maand. Voor 2023 is deze vastgesteld op 137,44.

Dat meldt prijsvergelijker Pricewise. Maandelijks betalen verzekerden bijna 52 euro meer dan in 2006, wat per jaar neerkomt op 622 euro. Pricewise noemt de stijging van de zorgpremie historisch, deze was nooit eerder zo hoog.

De nominale zorgpremie wordt door de overheid vastgesteld en is het bedrag dat zorgverzekeraars minimaal aan premie zouden moeten vragen voor hun basisverzekering.

De nominale premie is opgebouwd uit de rekenpremie en de opslagpremie. De rekenpremie die de zorgkosten voor het komende jaar moet dekken, is voor alle verzekeraars hetzelfde. De opslagpremie voor het dekken van personeelskosten en en dergelijke verschilt per verzekeraar.

Zorgverzekeraars kunnen van de nominale premie afwijken door een hogere of lagere premie te vragen. In 2023 bedraagt de nominale zorgpremie 1.649 euro per jaar en 137,42 euro per maand.

De goedkoopste basisverzekering voor volgend jaar kost 122,95 euro per maand en zit dus 14,47 euro onder de nominale premie. De duurste zorgverzekering zit er met een premie van 156,50 euro per maand 19,08 euro boven.

De nominale zorgpremie is bijna elk jaar gestegen sinds de invoering van het huidige zorgstelsel in 2006, zo toont de onderstaande tabel.

(Tekst loopt door onder de tabel)

De nominale premie stijgt door de hogere zorguitgaven. In 2023 zijn de belangrijkste oorzaken daarvan de vergrijzing, de toename van het aantal chronisch zieken en duurdere behandelingen en medicijnen. Daarnaast stijgt de nominale premie ook door de hogere lonen in de zorg en de gestegen energie- en materiaalprijzen door inflatie.

Lees meer over de zorgverzekering: