Een bezoek aan de tandarts kan behoorlijk in de papieren lopen, weet iedereen die weleens langer in de stoel heeft gezeten dan 10 minuten voor controle. Je kunt je voor tandartskosten verzekeren bij zorgverzekeraars die aanvullende tandartsverzekeringen bieden. De vraag is uiteraard of die de kosten voldoende dekken.

Zorgverzekeraars bieden naast de verplichte basisverzekering ook een aantal aanvullende pakketten. Bij de aanvullende pakketten gaat het om zorg die niet in de basisverzekering wordt vergoed, zoals bijvoorbeeld alternatieve zorg en fysiotherapie. Daarnaast is het vaak ook mogelijk om een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten voor tandartskosten.

Nu het overstapseizoen voor de basisverzekering is begonnen, is het wellicht ook tijd om na te denken over een aanvullende verzekering, waaronder een tandartsverzekering.

Tandartskosten worden meestal niet vergoed in de aanvullende reguliere verzekering, al bieden een aantal zorgverzekeraars pakketten waarin wel een dekking voor tandartskosten is opgenomen. Uiteraard is het de vraag of een tandartsverzekering loont.

Business Insider heeft de aanvullende tandartsverzekeringen van vier grote verzekeraars op een rij gezet.  Het gaat om CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis (Achmea). Het gaat om de genoemde verzekeraars en niet om de dochterbedrijven die hier onder vallen. Per pakket noemen we de premie, de maximale vergoeding per jaar en een aantal soorten kosten die worden gedekt.

Daarin komt naar voren dat alle verzekeraars periodieke controles en overige tandartsbehandelingen (deels) vergoeden. Om dat wat concreter te maken gaan we later in op een aantal veelvoorkomende tandartsbehandelingen, de kosten daarvan en in hoeverre de genoemde verzekeraars die vergoeden.

Premie en dekking tandartsverzekeringen

Maar we beginnen met de aanvullende tandverzekeringen, de premies en de globale dekking. De onderstaande tabel toont pakketten van CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis.

Te zien is dat de premies voor tandartsverzekeringen variëren van 8,25 euro per maand tot 63,25 euro per maand. Zowel het duurste als het goedkoopste pakket is van Zilveren Kruis.

Met een premier van tussen de 10 en 15 euro per maand krijg je maximaal zo'n 250 euro per jaar vergoed. Betaal je een tientje meer dan stijgt dat bedrag naar 500 euro per jaar. De duurdere pakketten waarbij je 1.000 tot 1.250 euro per jaar vergoed krijgt, kosten rond de 50 à 60 euro per maand.

Opvallend is dat Zilveren Kruis een aanzienlijk lagere ongevallendekking biedt. En deze verzekeraar vergoedt ook geen beugels in zijn tandartspakketten.

Uiteraard wil je weten of de tandartsverzekering met een vergoeding over de brug komt voor een probleem waarvoor jij in de tandartsstoel kan belanden. Daarom hebben we naar de vergoeding voor veelvoorkomende behandelingen gekeken.

We nemen deze eerst door, waarbij we een korte beschrijving geven en de codes noemen waar ze onder vallen. Die codes zijn van belang voor de tarieven per behandeling die jaarlijks worden bepaald. De tandarts mag niet meer rekenen dat dit maximale tarief.

Toch kan je bij de ene tandarts duurder uit zijn dan bij de andere, omdat behandelingen uit meerdere onderdelen bestaan en elke onderdeel een eigen code heeft. Het hangt van de werkwijze van de tandarts af welke codes en dus welke tarieven gelden.

Controle, kroon, vulling, wortelkanaalbehandeling...

Dit zijn zeven veel voorkomende behandelingen:

1. Controle (C-codes)
Tijdens een controle (meestal twee keer per jaar) worden je tanden en tandvlees gecontroleerd op gaatjes en ontstekingen. Vaak wordt tegelijk ook je gebit gereinigd ter preventie. Meestal wordt ook een röntgenfoto gemaakt.

2. Kroon en brug (R-codes)
Een kroon is een metalen of porseleinen kapje dat op een beschadigde tand of kies wordt geplaatst. Zo krijgt de tand of kies bescherming. Het kan ook zijn dat er geen tand of kies meer is. In dat geval wordt een kroon op een implantaat geplaatst.

Ontbreekt er een tand of kies in je gebit, dan kan die worden vervangen door een brug. Deze bestaat uit een kunsttand en twee kronen. De kronen worden geplaatst op eigen tanden of kiezen naast de opening, die wordt opgevuld door de kunsttand.

3. Facing (R-codes)
Is je gebit geen fietsenrek maar is er wel een kleinere opening, zoals een spleetje of gebroken hoekje, dan kan dat wellicht worden opgelost met een facing. Met een facing kan de vorm of kleur van de tand worden veranderd. Een spleetje kan worden opgevuld, een afgebroken hoekje gerepareerd en verkleurde tanden kunnen weer wit worden. Let op: de vergoeding voor een facing geldt meestal alleen als deze niet cosmetisch is.

4. Implantaat (J-codes)
Als een tand is verdwenen kan dat betekenen dat je ook geen wortel meer hebt. In dat geval heb je een kunstwortel nodig. Dit implantaat van titanium wordt vastgezet in je kaak. Vervolgens kan daar een kroon of brug op worden geplaatst, of als je wat verder heen bent, een kunstgebit.

5. Tand of kies trekken (H-codes)
Misschien heb je een gat in je gebit omdat je tand of kies is getrokken, bijvoorbeeld omdat deze dood was. Maar het kan ook zijn dat je geen ruimte hebt voor een tand of kies en dat deze daarom getrokken moet worden. De tandarts of kaakchirurg kan dit doen.

6. Vulling (V-codes)
Als je een gaatje hebt of een stukje tand of kies bent kwijtgeraakt, dan kan dat gerepareerd worden met een vulling. Dit voorkomt ook dat je tand bederft en verder pijn gaat doen. Vaak worden amalgaan en composiet gebruikt als vulling.

7. Wortelkanaalbehandeling (E-codes)
Een wortelkanaalbehandeling klinkt een beetje als horror en het doet ook behoorlijk pijn als je te lang wacht met naar de tandarts gaan (lees: klein pijntje wordt ineens grote pijn). Wat het inhoudt is dat de wortel van je tand of kies meerdere kanalen bevat, wortelkanalen dus. Deze zijn gevuld met bindweefsel, zenuwen en bloedvaatjes, de pulpa. De pulpa kan ontstoken raken. Tijdens een wortelkanaalbehandeling wordt het dode en ontstoken weefsel verwijderd, alles wordt gereinigd en de lege kanalen worden opgevuld.

Vergoedingen veel voorkomende behandelingen

We hopen natuurlijk niet dat je een wortelkanaalbehandeling nodig hebt, maar toch... De tabel hieronder toont de vergoedingen die de vier grote verzekeraars in hun tandartspakketten bieden voor zeven voorkomende behandelingen.

We noemen opnieuw de maximale vergoeding per jaar, omdat verzekeraars (een deel) van de rekeningen tot dat bedrag vergoeden.

Afgezien van het goedkoopste basispakket van Zilveren Kruis, bieden de meeste pakketten wel een vergoeding voor veelvoorkomende behandeling. Er zijn wel wat verschillen. Zo vergoedt CZ alleen de periodieke controle (C002) en geen intake of incidenteel consult dat je bijvoorbeeld aanvraagt omdat je ergens pijn hebt.

Bij de duurste pakketten van VGZ en Menzis moet je een jaar verzekerd zijn wil je een kroon of brug vergoed krijgen.

Om te beslissen of je een tandartsverzekering nodig hebt, is het wel handig om te weten hoe duur de veelvoorkomende behandelingen ongeveer zijn. Om daarachter te komen hebben we een aantal tarieven opgezocht bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de instantie die de tarieven jaarlijks bepaalt.

Dit geeft bij benadering de kosten weer. In werkelijkheid bestaat een behandeling uit een set codes en vallen de kosten dus hoger uit. Het trekken van een tand of kies valt bijvoorbeeld onder code H11, hieronder valt ook het hechten en het hechtmateriaal. Maar je wilt ook plaatselijk verdoofd worden. De verdoving valt onder een andere code-groep.

Wat je aan de hand hiervan wel kan zeggen is dat een tandartsverzekering wellicht overbodig als je nooit wat mankeert en alleen voor periodieke controles naar de tandarts gaat. Daar ben je zo'n 50 euro per jaar aan kwijt. De goedkoopste tandartsverzekering van Zilveren Kruis kost al 100 euro per jaar aan premie.

Het wordt iets interessanter als je regelmatig gaatjes hebt en je je gebit preventief laat reinigen. Aan twee periodieke controles, twee keer een kwartier gebitsreiniging en twee keer per jaar een gaatje ben je al snel 245 euro kwijt.

Voor een lager bedrag aan jaarlijkse premie heb je al tandartsverzekering met een maximale vergoeding van 250 euro. Maar de gebitsreiniging en de vulling worden maar voor 75 of 80 procent vergoed. Dus of je daar veel mee opschiet.

Let op wachttijden

Wellicht is het goed om eerst met je tandarts te bespreken welke behandelingen je denkt nodig te hebben. Overweeg je een tandartsverzekering af te sluiten, bekijk dan eerst of de behandelingen niet in de basisverzekering of in de reguliere aanvullende verzekering worden vergoed.

Let op wat het maximale bedrag is dat per jaar wordt vergoed. Daarnaast houden verzekeraars voor bepaalde behandelingen een wachttijd van een jaar aan. Dit is bijvoorbeeld weleens het geval bij kronen en bruggen. En ga na of er geen uitsluitingen gelden.

Verder is het goed om te weten dat verzekeraars acceptatievoorwaarden kunnen hanteren om te voorkomen dat ze te veel achterstallig onderhoud moeten vergoeden. Dit is vaak het geval bij verzekeringen met een hogere dekking.

Lees meer over de zorgverzekering: