• Philips heeft in het tweede kwartaal van 2021 een nettowinst van 153 miljoen euro behaald.
  • Dit ondanks een grote terugroepactie waar 250 miljoen euro voor is gereserveerd.
  • Philips gaat daarnaast de komende drie jaar voor 1,5 miljard euro aan eigen aandelen inkopen.

Philips heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een winst geboekt ondanks flinke kosten voor een terugroepactie bij slaap- en ademhalingsapparatuur.

Bepaalde onderdelen van de beademingsapparatuur zouden een gezondheidsrisico kunnen vormen. Het medisch technologiebedrijf moest de afgelopen periode 250 miljoen euro opzijzetten voor de terugroepactie. In het eerste kwartaal werd daar al een zelfde bedrag voor gereserveerd.

“We zijn in gesprek met regelgevende instanties om toestemming te krijgen om reparatiesets en vervangende apparaten die we maken in te zetten”, zegt topman Frans van Houten.

Eerder werd bekend dat schuimrubber van de beademingsapparatuur kon afbreken in kleine deeltjes. Later wees onderzoek uit dat het schuim ook bepaalde chemicaliën kan afgeven. Zeker als het apparaat niet op de juiste wijze schoon wordt gemaakt. Dat schuim kan in reactie op bepaalde middelen schadelijke gassen vrijlaten die dan door gebruikers ingeademd zouden kunnen worden.

Het gas kan kankerverwekkend zijn. Andere potentiële risico's van de blootstelling aan de chemische stoffen zijn onder meer hoofdpijn, irritatie, overgevoeligheid, misselijkheid en overgeven.

Wereldwijd zijn er zo'n 3,5 miljoen van de apparaten in omloop, waaronder in Nederland. Daarvan zijn er 2,2 miljoen door gebruikers geregistreerd, zegt Van Houten. Dat maakt het makkelijker hen te bereiken wanneer een oplossing wordt goedgekeurd. Toch kan het volgens Van Houten dan nog tot een jaar duren voordat alle apparaten zijn vervangen of gerepareerd.

Philips vindt het veel te vroeg om iets te zeggen over mogelijke schadeclaims als gevolg van de defecten. Het kan nog lang duren voordat zo'n zaak voor de rechter komt, denkt Van Houten.

Toekomst blijft onzeker voor Philips

Afgezien van de tegenvaller met de terugroepactie deed Philips het afgelopen kwartaal goede zaken en de omzet steeg met 9 procent op vergelijkbare basis, dus zonder de verkochte tak voor huishoudelijke apparatuur mee te tellen. De opbrengsten kwamen uit op 4,2 miljard euro.

Onder de streep boekte Philips in het tweede kwartaal een nettowinst van 153 miljoen euro, tegen 210 miljoen euro in dezelfde periode in 2020. Het bedrijf bespaarde in het tweede kwartaal voor 90 miljoen euro aan kosten.

De toekomst blijft volgens Van Houten onzeker door de wereldwijde impact van de coronapandemie en het tekort aan onderdelen voor elektronica. Hij rekent erop dat de verkoop op vergelijkbare basis van Philips over heel 2021 tot 5 procent zal stijgen.

Philips maakte ook bekend dat het de komende drie jaar voor 1,5 miljard euro aan eigen aandelen gaat inkopen. Tegen de huidige waarde gaat het om zo'n 4 procent van de uitstaande aandelen. Met het inkoopprogramma beloont het concern zijn aandeelhouders. Doordat er na de inkoop minder stukken overblijven, stijgen de resterende aandelen namelijk in waarde en kan de winst per aandeel toenemen.