Medisch technologieconcern Philips zet nog eens 250 miljoen euro opzij vanwege de wereldwijde terugroepactie van slaap- en ademhalingsapparatuur.

Bepaalde onderdelen van de beademingsapparatuur zouden een gezondheidsrisico kunnen vormen.

Volgens de gegevens van Philips zijn er wereldwijd 3 miljoen tot 4 miljoen apparaten in omloop.

Medisch technologieconcern Philips zet nog eens 250 miljoen euro opzij vanwege de wereldwijde terugroepactie van slaap- en ademhalingsapparatuur. Daarmee loopt de rekening voor het concern verder op, aangezien er in het eerste kwartaal ook al 250 miljoen euro voor de kwestie werd gereserveerd.

Bepaalde onderdelen van de beademingsapparatuur zouden een gezondheidsrisico kunnen vormen. Het gaat dan specifiek om schuim dat wordt gebruikt om geluid te dempen. Philips besloot in overleg met autoriteiten de apparaten terug te roepen.

Volgens de gegevens van Philips zijn er wereldwijd 3 miljoen tot 4 miljoen apparaten in omloop. Ook in Nederland zijn de apparaten voor thuisgebruik in omloop om slaapapneu tegen te gaan. Aantallen kon een woordvoerder van Philips niet exact geven.

Eerder was bekend dat het schuimrubber kon afbreken in kleine deeltjes. Daarover had Philips meldingen binnengekregen. Nieuw onderzoek wees uit dat het schuim ook bepaalde chemicaliën kan afgeven. Zeker als het apparaat niet op de juiste wijze schoon wordt gemaakt. Het schuim kan in reactie op bepaalde middelen schadelijke gassen vrijlaten die dan door gebruikers ingeademd zouden kunnen worden.

Het gas kan kankerverwekkend zijn. Andere potentiële risico's van de blootstelling aan de chemische stoffen zijn onder meer hoofdpijn, irritatie, overgevoeligheid, misselijkheid en overgeven.

Philips zegt over deze kwestie nog geen meldingen van patiënten te hebben ontvangen. Philips zal het huidige geluiddempende schuim vervangen door een nieuw materiaal en is al begonnen met de voorbereidingen. Voor het gebruik van het nieuwe materiaal moet nog wel goedkeuring van de autoriteiten worden gekregen.

LEES OOK: Hoe een startup uit Nieuw-Zeeland micro-organismen inzet om goud terug te winnen uit e-waste