• Veel Nederlanders hebben de belastingaangifte over 2022 de afgelopen weken ingediend, maar daarmee is de kous niet af.
  • Er komen nog een aantal deadlines aan die van belang zijn bij de aangifte voor de inkomstenbelasting.
  • Wie nog geen aangifte heeft gedaan, moet dat in principe vóór 1 mei doen.
  • Lees ook: Hypotheekrente kort of lang vastzetten? 6 dingen om op te letten

Veel Nederlanders hebben sinds 1 maart de belastingaangifte over 2022 ingediend. Maar daarmee is het proces van de aangifte voor de inkomstenbelasting niet afgerond. Er komen nog een aantal deadlines aan in de komende maanden.

Business Insider behandelt hieronder de belangrijkste zaken voor de komende maanden, als je de belastingaangifte hebt ingediend of dat nog moet doen.

Deadline belastingaangifte: 1 mei

Als je een aangiftebrief hebt gekregen, dan moet de aangifte binnen zijn vóór de datum die in de aangiftebrief staat. Waarschijnlijk staat er dat je voor 1 mei 2023 aangifte moet doen. In veel gevallen zal dat dus een belangrijke deadline zijn.

Lukt dat niet, dan kun je voor 1 mei uitstel aanvragen tot 1 september 2023. Als de fiscus daardoor pas na 1 juli een aanslag kan opleggen, dan betaal je belastingrente van 4 procent.

Wie de belastingaangifte vóór 1 april heeft ingediend, krijgt van de Belastingdienst de toezegging dat de definitieve aanslag in juli wordt afgerond. Bij een teruggave van de Belastingdienst zou die in juli gestort moeten worden.

Die garantie geldt niet voor een aangifte tussen 1 april en 1 mei, al is het de fiscus volgens de Consumentenbond de afgelopen jaren wel gelukt vóór 1 juli te reageren bij aangiftes die vóór 1 mei waren ingediend.

De Belastingdienst streeft ernaar om bij aangiftes na 1 april in ieder geval binnen drie maanden te reageren met een definitieve aanslag of een voorlopige aanslag.

De aangifte moet in ieder geval vóór 14 juli 2023 bij de Belastingdienst binnen zijn. Er kan een boete volgen, als de fiscus na 14 juli moet vragen om een aangifte. De verzuimboete bedraagt 385 euro en kan oplopen tot 5.514 euro.

Stuur je helemaal geen aangifte, dan maakt de Belastingdienst een schatting van je inkomen en stuurt op basis daarvan een aanslag. Naast die aanslag krijg je ook een verzuimboete.

Aanpassen belastingaangifte die al is verstuurd

Als je de aangifte hebt ondertekend en verstuurd, is het altijd mogelijk om deze te bekijken en aan te passen. Aanpassen kan alleen online en niet in de app.

Heb je de aangifte op papier gedaan, dan moet je opnieuw een formulier invullen en opsturen. Het is ook mogelijk om een brief te sturen met de wijziging.

De aangifte wijzigen kan in principe tot 5 jaar na het jaar waarover de aanslag gaat. Dit geldt echter niet voor gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten van fiscale partners. Die moeten binnen zes weken worden gecorrigeerd, anders neemt de Belastingdienst wijzigingen niet meer in behandeling.

Lees ook: Het complete overzicht voor de belastingaangifte 2022: aftrekposten, toeslagen, je auto en de keuzes voor box 3

Boetes bij te laat indienen belastingaangifte of geen aangifte doen

De Belastingdienst kan om verschillende redenen boetes opleggen.

Verzuimboete te laat aangifteformulier aanvragen: €2.757
We schreven eerder dat je niet altijd een aangifteformulier ontvangt en dan zelf moet controleren of je aangifte moet doen. Als je te laat bent met vragen van toezending van een aangifteformulier, of dit helemaal niet doet, kan je een verzuimboete krijgen.

Te laat is in dit geval: voor de inkomstenbelasting binnen 6 maanden na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Als je binnen 2 weken na deze termijnen om een aangifte vraagt, geeft de fiscus nog geen verzuimboete.

Verzuimboete te laat of geen aangifte gedaan: €385 (tot €5.541 bij herhaling)
Een verzuimboete geldt ook als de aangifte niet op tijd doet of helemaal niet doet. In dit geval betekent niet op tijd buiten de termijn die op de aanmaning staat. Is de aangifte buiten jouw schuld te laat gedaan, dan legt de fiscus geen boete op.

Verzuimboete belasting niet op tijd betalen: tot €5.514 (gebaseerd op bedrag aanslag)
Ook als je niet op tijd belasting betaalt, kan de Belastingdienst een verzuimboete opleggen. Dit geldt ook als je het aanslagbedrag niet volledig betaald.

Vergrijpboete als aangifte met opzet onjuist of onvolledig is ingevuld: 25% tot 150% van verzwegen bedrag aan belasting
Doe je met opzet geen aangifte of heb je de aangifte onjuist of onvolledig ingevuld, dan kan de Belastingdienst een vergrijpboete opleggen. Dit gebeurt ook bij een navorderingsaanslag die de fiscus stuurt als een eerdere aanslag te laag bleek.

Is dat te lage bedrag ontstaan omdat je met opzet of grove schuld onjuiste of onvolledige gegevens invulde, dan geldt dat als een vergrijp en krijg je een boete.

Bij opzet geldt een boete van 50 procent van het bedrag aan belasting dat je hebt verzwegen. Bij grove schuld is dat 25 procent. Een speciale categorie is opzet of grove schuld bij inkomen uit sparen en beleggen in box 3. De boete bedraagt daar 150 procent van het verzwegen bedrag aan belasting. Bij grove schuld is dat 75 procent.

Als je te laat of geen aangifte doet, betaal je ook 4 procent belastingrente. Dit is geen boete.

Definitieve aanslag betalen

Nadat je aangifte hebt gedaan krijg je meestal direct een definitieve aanslag. In sommige gevallen krijg je eerst een voorlopige aanslag, waarna een definitieve aanslag volgt. Meestal is de definitieve aanslag hetzelfde als voorlopige aanslag.

Een definitieve aanslag moet je uiterlijk binnen 3 jaar krijgen. Deze termijn gaat in op 1 januari 2023. Als je uitstel hebt gehad dan wordt die periode bij de termijn van 3 jaar opgeteld. Meestal krijg je de definitieve aanslag eerder.

Voor het betalen of terugkrijgen van belasting geldt een aanslag- of teruggaafgrens. We schreven eerder al dat deze op 49 euro ligt als je belasting moet betalen en op 16 euro als je belasting terugkrijgt.

Als het bedrag gelijk of kleiner is, dan hoef je geen belasting te betalen. Of de Belastingdienst keert de teruggaaf niet uit. Als je maandelijks geld terugkreeg met een voorlopige aanslag voor 2022, dan neemt de fiscus het bedrag dat je kreeg voor het einde van het belastingjaar mee in de berekening van de grens.

Heb je over 2022 al belasting betaald met een voorlopige aanslag, dan wordt dat bedrag niet meegenomen in het berekenen van de grens.

Blijkt uit de aanslag dat je belasting moet betalen, doe dat dan op tijd. Als je te laat bent betaal je invorderingsrente. Dit geldt als je na de uiterste betaaldatum nog een bedrag moet betalen. Ook betaal je invorderingsrente als je uitstel van betaling hebt gekregen.

De periode waarover je invorderingsrente betaalt, begint op de dag na de uiterste betaaldatum en loopt tot de dag waarop het bedrag op rekening van de Belastingdienst staat.

De invorderingsrente was vanwege de coronapandemie tijdelijk verlaagd van 4 procent naar 0,01 procent, maar gaat nu weer in stappen omhoog. Op 1 juli 2022 was de invorderingsrente 1 procent en op 1 januari 2023 2 procent. Deze moet vervolgens in twee stappen uitkomen op 4 procent op 1 januari 2024

Overigens kun je ook invorderingsrente krijgen als de Belastingdienst er langer dan 6 weken over doet om een teruggaaf te betalen. Ook als je bezwaar hebt gemaakt en gelijk hebt gekregen, betaalt de fiscus invorderingsrente aan jou.

Naast invorderingsrente is er nog een hele rits kosten die fiscus in rekening kan brengen omdat jij niet op tijd betaalt. Bekijk hier welke.

Je ziet dat de fiscus ook voor het niet betalen van een aanslag een verzuimboete kan opleggen. En dat het super lelijk kan aflopen met dwangbevelen en beslag op eigendommen of loon. De kosten daarvoor zijn torenhoog.

Sta je juist te springen om te betalen, dan kun je misschien wel betalingskorting krijgen als je in één keer betaalt. De betalingskorting is gewijzigd omdat deze wettelijk samenhangt met de invorderingsrente die vanwege de coronacrisis was verlaagd en momenteel op 2 procent ligt.

LEES OOK: Dit verandert er voor je portemonnee per 1 april: van statiegeld op blikjes tot extra kosten voor onderhoud cv-ketel