Als je vermogen hebt opgebouwd voor aanvullend pensioen, dan kan het opgebouwde kapitaal op verschillende manieren worden uitgekeerd. Daarbij heb je lijfrente-producten van verzekeraars en uitkeringsproducten voor banksparen. Lange tijd was het zo dat bankspaarproducten aantrekkelijker waren, maar voor het eerst sinds 2008 is dat niet meer zo, concludeert financiële vergelijkingssite Moneywise op basis van eigen onderzoek.

Een lijfrente-uitkering keert op basis van het ingelegde vermogen een vast bedrag per maand uit tijdens een vooraf bepaalde periode. Hoe hoog de uitkering wordt, is afhankelijk van de rente op het moment dat je de uitkering afsluit.

Moneywise vergeleek het aanbod van lijfrente-uitkeringen verzekeraars en banksparen bij banken op basis van 14 verschillende scenario’s en 112 uitkomsten.

De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat een lijfrente laten uitkeren via een verzekeraar over de gehele uitkeringsperiode momenteel duizenden euro’s meer oplevert dan uitkering via een bankspaarproduct. Moneywise illustreert dit aan de hand van een onderstaand voorbeeld.

Stel er is een kapitaal van 75.000 euro beschikbaar dat wordt ingezet bij verzekeraar de Goudse voor een 10-jarige lijfrente-uitkering. Dat levert maandelijks 708 euro op. De rente die tijdens de tien jaar geldt is 2,51 procent.

Wie bij Rabobank met eenzelfde bedrag een bankspaaruitkering afsluit, krijgt 675 euro per maand op basis van een rente van 1,55 procent. Dat is een verschil van 33 euro per maand gedurende 120 maanden. Bij elkaar opgeteld gaat het om 4.010 euro.

Volgens Moneywise kwam Rabobank als de voordeligste bank uit de bus kwam. Dat betekent dat het verschil in uitkering met andere banken nog veel groter zou zijn.

Extra pensioen: lijfrente-uitkering verzekeraar versus banksparen

Verder zijn er grote verschillen tussen aanbieders. Voor een kapitaal van 75.000 euro en een uitkeringsperiode van 10 jaar geldt dat het verschil tussen de meest en minst voordelige aanbieder 7.309 euro bedraagt.

Verzekeraar Reaal biedt volgens Moneywise momenteel het meest aantrekkelijke lijfrenteproduct met een uitkering van 708,15 euro per maand op basis van de 10-jarige looptijd, terwijl SNS Bank een bankspaarproduct heeft dat maandelijks maar 647,24 euro uitkeert.

Maar je moet je niet helemaal blind staren op het financiële voordeel. Banksparen heeft volgens Moneywise een aantal pluspunten die ontbreken bij een lijfrente-uitkering van een verzekeraar. Zo is op het opgebouwde vermogen bij banksparen het depositogarantiestelsel van toepassing, waarbij kapitaal tot 100.000 euro gedekt is in het geval van een faillissement van een bank. Gaat een verzekeraar failliet, dan ben je je geld kwijt.

Daarnaast gaat bij een bank ingeval van overlijden het resterende kapitaal altijd naar de erfgenamen. In eerste instantie is dat de partner maar als er geen partner is, komt het geld ten goede aan andere erfgenamen. 

Bij een verzekeraar stopt de verzekering bij het overlijden van de verzekerden. Een eventueel resterend kapitaal gaat niet naar de erfgenamen. Als bijvoorbeeld een man 500 euro per maand ontvangt uit een lijfrente-uitkering en zijn vrouw is meeverzekerd, dan blijft de uitkering in stand als de man komt te overlijden. Maar als de vrouw vóór het aflopen van de uitkeringsperiode ook overlijdt, resteert er voor eventuele erfgenamen niets meer. Erfgenamen kunnen hier weer een aparte verzekering voor afsluiten, maar gebeurt in de praktijk heel weinig.

LEES OOK: Pensioenfondsen voor ambtenaren en metaal willen uitkeringen in 2023 verhogen, maar kans is klein dat ze inflatie kunnen bijbenen