In Nederland wordt veel gepraat over dreigende korting op de pensioenen die via werkgevers worden opgebouwd. Toch  scoort Nederland wereldwijd nog altijd hoog, als je kijkt naar de financiering van pensioenen. Alleen is er meer dan dat.

De financiële opzet van het Nederlandse pensioenstelsel leverde afgelopen jaar in de Global Pension Index een eerste plaats op. Dan gaat het dus om de combinatie van de door de staat gefinancierde AOW-uitkering, aanvullende pensioenen van werkgevers en individuele pensioenpotjes.

Als je met pensioen gaat, is echter ook relevant hoe goed de zorg is in een land, of het er prettig leven is, en wat bijvoorbeeld de inflatie doet met de koopkracht van pensioenen.

Om een breder beeld te krijgen van hoe landen scoren op pensioengebied kijken Natixis Investment Managers en CoreData Research in de Global Retirement Index (GRI) naar de volgende indicatoren, verdeeld in vier hoofdcategorieën:

  • Materieel welzijn: onder meer inkomensgelijkheid, inkomen per hoofd van de bevolking, werkgelegenheid
  • Zorg: levensverwachting, uitgaven aan zorg per hoofd van de bevolking, niet-verzekerde zorgkosten
  • Kwaliteit van het leven: ervaren geluk, luchtkwaliteit, water en sanitaire voorzieningen, biodiversiteit en ander milieufactoren
  • Economisch klimaat voor gepensioneerden: vergrijzing, inflatie, rente, belastingdruk, kwaliteit van het bestuur en overheidsschuld

De indicatoren hierboven maken duidelijk dat het bij de beoordeling van de Global Retirement Index om veel meer gaat dan het pensioeninkomen alleen.

Op basis van deze maatstaven zijn 44 ontwikkelde landen landen beoordeeld, plus de BRIC-landen Brazilië, Rusland, India en China.

Bekijk hieronder de top 18 van beste landen voor pensionado's in de wereld uit de Global Retirement Index van 2019. De indexscores voor diverse indicatoren zijn als percentage gegeven, waarbij 100 procent als hoogste score geldt.


18. Verenigde Staten

pensioen in de VS

Economisch klimaat voor gepensioneerden: 71%

Kwaliteit van het leven: 76%

De Verenigde Staten zijn na publicatie van lagere scores voor alle vier hoofdcategorieën twee plaatsen gezakt in de lijst. Ondanks een stijging in de werkgelegenheid, daalde de score voor materieel welzijn door lagere scores voor inkomensgelijkheid en inkomen per hoofd van de bevolking.


17. Verenigd Koninkrijk

pensioen in VK

Economisch klimaat voor gepensioneerden: 56%

Kwaliteit van het leven: 85%

Het Verenigd Koninkrijk staat dit jaar wederom op nummer 17. Wel verzwakken de scores voor de levensverwachting en niet-verzekerde zorgkosten.


16. Israel

pensioen Israel

Economisch klimaat voor gepensioneerden: 70%

Kwaliteit van het leven: 77%

Israel scoort het sterkst op brede macro-economische factoren die positief uitpakken voor gepensioneerden, zoals gunstige rentetarieven. De score voor materieel welzijn is ook gestegen.


15. Oostenrijk

Pensioen in Oostenrijk

Economisch klimaat voor gepensioneerden: 54%

Kwaliteit van het leven: 87%

Ondanks lagere scores in de categorieën zorg en materieel welzijn laat Oostenrijk een sterke verbetering zien bij indicatoren voor het economisch klimaat voor gepensioneerden.


14. Tsjechië

pensioen in Tsjechië

Economisch klimaat voor gepensioneerden: 69%

Kwaliteit van het leven: 75%

Tsjechië boekt een verbetering in de categorie materieel welzijn dit jaar. Er is ook een verbetering in de score voor gelukservaring.


13. Duitsland

pensioen in Duitsland

Economisch klimaat voor gepensioneerden: 56%

Kwaliteit van het leven: 82%

Duitsland ziet een daling voor alle vier hoofdcategorieën, waarbij het economisch klimaat voor gepensioneerden lijdt onder zwakkere scores voor belastingdruk, vergrijzing en kwaliteit van het bestuur.


12. Finland

Pensioen in Finland

Economisch klimaat voor gepensioneerden: 62%

Kwaliteit van het leven: 92%

Finland behoudt de hoogste score voor gelukservaring van alle landen op de lijst. Het verhoogt daarmee zijn positie voor kwaliteit van het leven naar nummer 2 in het klassement.


11. Nederland

pensioen Nederland

Economisch klimaat voor gepensioneeren: 57%

Kwaliteit van het leven: 82%

Nederland valt net buiten de top 10 dit jaar. Dit is gedeeltelijk te wijten aan een afname in kwaliteit van het leven en zorgindicatoren.


10. Luxemburg

luxemburg pensioen

Economisch klimaat voor gepensioneerden: 60%

Kwaliteit van het leven: 83%

Luxemburg scoort het hoogst bij de indicatoren voor zorg, met topscores voor onder mee de kosten van zorgverzekeringen en zorguitgaven per hoofd van de bevolking.


9. Australië

Australie pensioen

Economische klimaat voor gepensioneerden: 77%

Kwaliteit van het leven: 81%

Australië doet het iets minder bij de categorieën kwaliteit van het leven en het economisch klimaat voor gepensioneerden. Niettemin is het economisch klimaat voor gepensioneerden nog steeds de best presterende categorie voor Australië.


8. Canada

Canada pensioen

Economisch klimaat voor gepensioneerden: 73%

Kwaliteit van het leven: 82%

Canada moet het hebben van een hoog gemiddelde: geen van zijn hoofdcategorieën scoort heel hoog of heel laag. Desondanks is er dit jaar een kleine verbetering te zien, die gedeeltelijk te danken is aan een hogere score voor inkomensgelijkheid.


7. Denemarken

Denemarken pensioen

Economisch klimaat voor gepensioneerden: 60%

Kwaliteit van het leven: 93%

Denemarken staat op 1 voor kwaliteit van het leven. De indicatoren voor gelukservaring, luchtkwaliteit, biodiversiteit en andere milieufactoren staan allemaal in de top  10.


6. Zweden

pensioen in Zweden

Economisch klimaat voor gepensioneerden: 65%

Kwaliteit van het leven: 89%

Vergeleken bij vorig jaar is Zweden iets gezakt wat betreft het economisch klimaat voor gepensioneerden, kwaliteit van het leven en zorg. Maar dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een betere score voor materieel welzijn.


5. Nieuw-Zeeland

pensioen Nieuw-Zeeland

Economisch klimaat voor gepensioneerden: 79%

Kwaliteit van het leven: 89%

Nieuw Zeeland is consequent. Dit jaar staat het voor de derde keer op nummer 5, met hoge scores voor gelukservaring, luchtkwaliteit en andere milieufactoren.


4. Ierland

pensioen in Ierland

Economisch klimaat voor gepensioneerden: 72%

Kwaliteit van het leven: 83%

Verbeteringen in het economisch klimaat voor gepensioneerden en in de zorg verhogen Ierlands positie in het klassement dit jaar naar nummer 4. Alleen in de materieel welzijn-categorie staat Ierland niet in de top 10. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere score voor inkomensgelijkheid.


3. Noorwegen

pensioen Noorwegen

Economisch klimaat voor gepensioneerden: 59%

Kwaliteit van het leven: 90%

Hoewel Noorwegen wat betreft het economisch klimaat voor gepensioneerden ergens onderaan de lijst hangt - door zwakke scores voor belastingdruk en rentetarieven - heeft het een sterke positie in de categorie zorg, waarin levensverwachting, uitgaven aan zorg per hoofd van de bevolking en niet-verzekerde zorgkosten worden gemeten.


2. Zwitserland

pensioen in Zwitserland

Economisch klimaat voor gepensioneerden: 77%

Kwaliteit van het leven: 91%

Zwitserland staat dit jaar niet meer op de eerste plaats, maar het is nog steeds het enige land met top 10-posities voor materieel welzijn, economisch klimaat voor gepensioneerden, kwaliteit van het leven en zorg. Zwitserland staat op de zesde plaats wat betreft het ervaren geluk van inwoners.


1. IJsland

pensioen in IJsland

Economisch klimaat voor gepensioneerden: 72%

Kwaliteit van het leven: 86%

IJsland staat dit jaar voor het eerst op nummer 1, dankzij top 10-posities voor materieel welzijn, economisch klimaat voor gepensioneerden, kwaliteit van het leven en zorg.


Lees meer over pensioen: