Premium content ophalen
  • Wie zelf zijn of haar pensioen regelt, moet voldoende vermogen opbouwen voor een comfortabele oude dag.
  • Iedereen die tussen z’n 15e en 67e onafgebroken in Nederland heeft gewoond of gewerkt, kan aanspraak maken op een volledige AOW-uitkering.
  • Om prettig te leven is het fijn om extra inkomen te hebben voor je pensioen.
  • Business Insider rekent voor hoeveel per maand je opzij moet zetten voor een pensioenuitkering van 1.500 euro, 2.000 euro of 3.000 euro per maand.

Voor een comfortabel leven als pensionado wil je graag een maandelijkse uitkering die in voldoende mate de kosten van je levensonderhoud dekt. Door de inflatie stijgen elk jaar immers de kosten van het levensonderhoud.

Iedereen die tussen z’n 15e en 67e onafgebroken in Nederland woont of werkt heeft recht op een volledige AOW-uitkering. Werknemers die zijn aangesloten bij pensioenfondsen krijgen in principe een aanvullende pensioenuitkering bovenop de AOW.

Maar er zijn ook flink wat zelfstandige ondernemers en werknemers die zelf voor aanvullend pensioen moeten zorgen. Daarvoor moet je vermogen opbouwen.

Premium content ophalen