De Chief Commercial Officer (CCO) van een bedrijf, die sinds augustus 2019 in dienst is, krijgt vanaf eind 2022 te maken met een nieuwe CEO. Die meldt in februari 2023 dat de functie van commercieel directeur komt te vervallen. De CCO dreigt per 1 april zijn baan kwijt te raken.

Het doorvoeren van het ontslag blijkt echter makkelijker gezegd dan gedaan, want uit een op 29 juni 2023 uitgesproken vonnis van de rechtbank Rotterdam blijkt dat de werkgever in het ongelijk is gesteld en dat de commercieel directeur binnen twee werkdagen weer in staat moet worden gesteld om zijn werkzaamheden te hervatten.

Het vonnis van de voorzieningenrechter werd begin juli gepubliceerd. De rechtbank Rotterdam heeft alle partijen in de zaak geanonimiseerd, ofschoon bedrijven geen privacyrecht hebben. Toch zijn er duidelijke aanwijzingen dat het om de leverancier van computeraccessoires en andere elektronica Trust gaat.

Advocaten Mark Keuss en Sjoerd Remers van Lexence waren blijkens het vonnis aangesteld door de werkgever. Bij navraag ontkent Lexence niet het recente kort geding voor Trust te hebben gevoerd, maar de advocaten geven aan “geen commentaar” te geven “op de inhoud van de zaak”.

De in het vonnis genoemde aanstelling van de nieuwe CEO per 1 december 2022 komt overeen met de benoeming van Jeroen Hoogland als nieuwe CEO bij Trust per die datum.

De in de uitspraak genoemde aanstelling van de Chief Commercial Officer per 19 augustus 2019, is ook exact gelijk aan de benoeming van Martijn Lutgerink in die functie bij Trust. Er is een LinkedIn-post van zijn indiensttreding, die precies de datum vermeldt die overeenkomt met de stukken: “Ik ben blij te kunnen melden dat ik op 19 August ga beginnen als Chief Commercial Officer bij Trust International B.V. Bij dit prachtige Nederlandse bedrijf dat sinds 2018 eigendom is van investeringsmaatschappij Egeria, wacht mij, samen met de andere leden van de board, een geweldige uitdaging in binnen- en buitenland. Ik ben er klaar voor om ook hier weer samen met het team een succes van te maken!”

Trust werd in 1983 opgericht door ondernemer Michel Perridon. In veertig jaar tijd groeide het bedrijf uit tot een internationale speler van formaat. Dat was reden genoeg voor investeringsmaatschappij Egeria Capital Management om Trust in 2018 van Perridon over te nemen.

Trust kent een ‘Extended Leadership Team’, een soort van Raad van Bestuur. In de periode dat Egeria de scepter zwaait over Trust worden respectievelijk Lutgerink aangesteld als commercieel directeur (augustus 2019) en Hoogland als nieuwe CEO (december 2022).

De in het vonnis genoemde beslissing van februari 2023 om de functie van commercieel directeur te laten vervallen gaat gepaard met het verzoek aan de Chief Commercial Officer om een vaststellingsovereenkomst te tekenen, die uitgaat van ontslag per 1 april 2023. Dat weigert hij. Trust vraagt vervolgens een ontslagvergunning aan bij het UWV ‘op bedrijfseconomische grond’.

Pas eind mei antwoord het UWV: de ontslagvergunning wordt geweigerd. Nu staat de commercieel directeur plotseling sterk.

Commercieel directeur vecht ontslag met succes aan

Al eind maart 2023 vindt er een kort geding plaats, maar de voorzieningenrechter meent begin april dat er onvoldoende spoedeisend belang is.

Trust vraagt begin juni via de rechtbank ontslag aan, maar de commercieel directeur begint een kort geding met een eenvoudige eis: terug in functie op straffe van een dwangsom van 2.500 euro per dag. Bovendien moet de werkgever zowel intern als extern de bekendmaking van het ontslag rectificeren, stelt advocaat Frank Vergeer van 360 Advocaten in Den Haag.

Immers, het handelen van de werkgever is in strijd met goed werkgeverschap, en er is een spoedeisend belang, want de commercieel directeur kan “zéér tegen zijn zin zijn werkzaamheden niet verrichten, zijn kennis niet bijhouden en zijn vaardigheden en contacten niet onderhouden. Zijn interne en externe reputatie en zijn positie zijn als gevolg van de op non-actiefstelling aanzienlijk verslechterd.”

De advocaten van Trust brengen daar tegenin dat het aantal redenen voor ontslag slechts is toegenomen. Toewijzing van de vordering zal leiden tot verdere escalatie, nog meer procedures en afstemmingsproblemen en zelfs de continuïteit van Trust komt in gevaar. Het is onmogelijk om de inmiddels gewortelde organisatiestructuur terug te draaien. Zowel de Raad van Commissarissen van als de aandeelhouder zullen daar ook nooit mee instemmen.

Het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 29 juni is echter klip en klaar: Trust had onvoldoende redenen om het dienstverband met de commercieel directeur op deze wijze te beëindigen. Dit druist in tegen de wetten van goed werkgeverschap. De man functioneerde bovendien tot zijn ontslag goed. “Goed werkgeverschap brengt ook mee dat een werknemer, in een situatie waarin zijn functie volgens de werkgever komt te vervallen, de verdere ontwikkelingen in beginsel mag afwachten vanuit een werkende situatie.”

De eisen worden toegewezen, maar de dwangsom beperkt de rechtbank tot 1.000 euro per dag en de rechter koppelt er een maximum aan van 30.000 euro. Voor de rectificatie van de ontslagaanvraag wordt een eveneens een dwangsom van 1.000 euro per dag met een maximum van 30.000 euro gevonnist.

Egeria Capital Management heeft niet gereageerd op schriftelijke en telefonische verzoeken om commentaar.

Lees ook: Werknemer wordt woest, nadat baas hem tijdens fikse ruzie met ‘duwtje in de nek’ het pand uit bonjourt – ontslag op staande voet gaat te ver, vindt de rechter