• De directeur van een bouwbedrijf blijkt leiderschapskwaliteiten te missen, onder meer vanwege structurele problemen met timemanagement.
  • Na een verbetertraject van 2,5 jaar vindt de werkgever het welletjes en volgt ontslag.
  • Dat leidt tot een rechtszaak, waarbij de directeur aan het kortste eind trekt.
  • Lees ook: Waarom goed gesprek met zwak functionerende werknemer belangrijk is 

Pijnlijk is het wel, wanneer je als baas niet functioneert en daar door collega’s steeds op wordt aangesproken. Ook een directeur moet verbetering laten zien na kritiek van medebestuurders en ondergeschikten.

Leiderschapskwaliteiten zoals luisteren naar medewerkers, overzicht houden, adequaat timemanagement en het vermogen om hoofd- en bijzaken te scheiden moeten ook daadwerkelijk geëtaleerd worden in een managementfunctie. Anders heeft de rechter geen mededogen, zo blijkt uit een vonnis van de rechtbank Den Haag over een ontslagzaak, dat medio juni werd gepubliceerd.

Bouwbedrijf Boele & Van Eesteren in Rijswijk is onderdeel van het bekende concern VolkerWessels. Bij een vergadering van aandeelhouders van Boele & Van Eesteren op 17 september 2021 ligt een delicaat onderwerp op tafel: het ontslag van een directeur die slecht functioneert.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering wordt besloten tot ontslag over te gaan. De directeur stapt vervolgens naar de rechter om dit aan te vechten en zet hoog in, met onder meer een “billijke vergoeding, althans schadevergoeding” van afgerond 1,7 miljoen euro. Al wordt hierbij wel meteen ruimte geboden om te komen tot een “in goede justitie te bepalen bedrag.”

Verbetertraject voor directeur van 2,5 jaar leidt niet tot gewenste resultaat

Aan het ontslag gaat 2,5 jaar van pogingen tot verbetering vooraf. Gedurende die periode wordt de directeur onder meer het volgende voor de voeten geworpen:

Timemanagement moet nog veel beter. Je hebt… hier een voorbeeldfunctie in.

Gesprekken niet te lang maken. Het blokken van tijd verschuift steeds, hou daaraan vast, delegeer taken…ga niet teveel in op details.

Bereikbaarheid speelt een rol. Hij geeft aan dat hij sinds het gesprek vorig jaar beter bereikbaar is, maar dat wordt nog niet door iedereen zo ervaren.

Begin 2019 hebben alle directeuren deelgenomen aan workshops “Inspirerend Leiderschap” onder leiding van een externe coach…In 2020 en 2021 hebben de drie bestuursleden van BvE nog een verdere training gevolgd.

…nog steeds als grootste verbeterpunt dat hij zijn tijdsplanning op orde moet krijgen. Zowel naar hem, bij het op tijd komen op afspraken, als naar de mensen. Zij voelen zich niet serieus genomen als afspraken worden afgezegd, te laat beginnen of te veel uitlopen. Afspraak is afspraak geldt over de hele linie.

In de gesprekken moet je je houden aan de hoofdlijnen en niet aan de bijzaken, en alleen de zaken oppakken die bij je horen. Hij trekt teveel naar zich toe waardoor alles net niet goed geregeld wordt.

Opvallend is de goede wil aan beide kanten om tot verbetering te komen, zo lijkt het uit de overlegde dialogen, maar het lukt hem gewoon niet om een betere leider te worden.

In juni 2020 krijgt de directeur een leiderschapscursus op niveau aangeboden, gericht op persoonlijke ontwikkeling. De man ziet vorderingen maar zijn mededirecteuren en ondergeschikten merken daar niet veel van. Bovendien toont hij zich bemoeizuchtig in kwesties waarover hij niet gaat. Uit een volgende beoordeling komt harder geformuleerde kritiek:

• Is altijd te laat op afspraken

• Luistert niet

• Laat mensen niet uitspreken

• Komt niet tot een punt, blijft praten waardoor hij niet hoort wat de mensen écht zeggen.

• Is aan de ene kant zeer confronterend en aan de andere kant enorm overdreven positief waardoor mensen niet duidelijk weten waar zij aan toe zijn

• Legt verantwoordelijkheid van planning en inzet van mensen op een lager niveau en als er dan een voorstel komt trekt hij alles in twijfel, wil vervolgens weer alles weten en overal commentaar op geven

• Is niet aan het sturen op hoofdlijnen maar is micromanager. Geeft detailopmerkingen op verslagen en documenten en is te lang van stof in gesprekken waardoor hij steevast uitloopt en de tijd ontbreekt om zich op zijn hoofdtaken te richten:

Dus is het einde oefening, maar daar gaat de directeur dus niet mee akkoord. Het ontslag zou te wijten zijn aan “ernstig verwijtbaar handelen of nalaten" van Boele & van Eesteren. Hij zit bovendien tegen zijn pensioen aan en had die periode graag even volgemaakt.  

Het vonnis van februari 2023 is pas op 15 juni gepubliceerd. Dit laat geen spaan heel van het betoog van de ontslagen directeur: “Uit de verslagen van de functioneringsgesprekken die in 2018, 2019 en 2020 hebben plaatsgevonden, komt naar voren dat de wijze van communiceren en het niet open staan voor kritiek, maar ook het micro-management continu punten van zorg en aandacht waren. Uit het feit dat die punten een aantal opeenvolgende jaren zijn teruggekomen, blijkt ook dat daar een bepaalde consistentie in zit en dat het terugkerende aandachtspunten waren.”

Kortom, het jarenlange verbetertraject en de consequente feedback die de directeur van zijn werkgever heeft gekregen wegen zeer zwaar in het oordeel van de rechter. De directeur kan fluiten naar de geëiste vergoedingen en moet de gerechtskosten betalen, oordeelt de rechter.

LEES OOK: Werknemer wordt woest, nadat baas hem tijdens fikse ruzie met ‘duwtje in de nek’ het pand uit bonjourt – ontslag op staande voet gaat te ver, vindt de rechter