• De overwaarde van woningen neemt sterk toe als huizenbezitters de vijftig gepasseerd zijn.
  • Dat komt niet zozeer omdat ouderen duurdere huizen hebben, maar vooral omdat hun hypotheekschuld steeds lager wordt.
  • Bij mensen van 25 tot 35 jaar bedroeg de gemiddelde overwaarde vorig jaar 77.000 euro en bij mensen tussen de 55 en 65 jaar gemiddeld 216.000 euro.

De gemiddelde overwaarde op huizen neemt sterk toe als mensen de vijftig gepasseerd zijn. Huiseigenaren tussen de 35 en 45 jaar hebben een gemiddelde overwaarde van zo’n 100.000 euro, terwijl dat bij mensen van 55 tot 65 jaar al zo’n 216.000 euro is. De groep tussen de 75 en 85 heeft een overwaarde van gemiddeld bijna 300.000 euro.

In 2020 steeg de totale overwaarde van huishoudens met ongeveer 13 procent ten opzichte van 2019, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarvan financieel intermediair Van Bruggen Adviesgroep deze week een analyse heeft gemaakt. Maar die overwaarde is dus vooral te vinden bij ouderen en veel minder bij starters.

In de onderstaande grafiek is te zien hoe de gemiddelde overwaarde van eigen woningen oploopt per leeftijdsgroep. Hierbij wordt de overwaarde gedefinieerd als de geschatte marktwaarde van woningen minus de hypotheekschuld.


Door de forse stijging van de huizenprijzen in 2021 zal de overwaarde inmiddels alleen nog maar verder gegroeid zijn.

Dat de overwaarde bij ouderen zoveel hoger ligt, komt niet zozeer doordat ze in duurdere huizen wonen, maar vooral omdat de hypotheekschuld steeds lager wordt naarmate mensen ouder worden, stelt Van Bruggen.

Aflossing op hypotheek stuwt overwaarde bij ouderen

De gemiddelde waarde van een woning van een 85-plusser is met 351.000 euro lager dan in de leeftijdsklasse 45 tot 55 jaar. Daar is de gemiddelde waarde van een woning het hoogst met een gemiddelde waarde van 364.000 euro.

Toch is de overwaarde bij 85-plussers een stuk groter, omdat maar liefst 64 procent bij deze groep helemaal geen hypotheek meer heeft. En als ze nog wel een hypotheek hebben, bedraagt die gemiddeld nog maar 82.000 euro.

Ter vergelijking: in de leeftijdsgroep 55 tot 65 jaar heeft 'slechts' 16 procent geen hypotheek meer.

Van de mensen die nog een hypotheek open hebben staan neemt de omvang daarvan in de loop der jaren uiteraard af. Het CBS heeft die ontwikkeling bij de verschillende leeftijdsgroepen inzichtelijk gemaakt.

Mensen tussen de 45 en 55 jaar hebben gemiddeld nog een hypotheek van ruim 222.000 euro en dat neemt af tot bijna 170.000 euro voor huizenbezitters tussen de 55 en 65 jaar en uiteindelijk tot iets minder dan 82.000 euro bij 85-plussers.

LEES OOK: 7 manieren om de overwaarde van je huis te benutten: van vakantiehuis tot extra inkomen voor je pensioen