De Verenigde Staten stevenen af op een politieke crisis inzake de verhoging van het schuldenplafond van de overheid. Jaarlijks moet het Amerikaanse Congres de schuldenlimiet van de overheid oprekken, om te zorgen dat de overheid kan blijven lenen om lopende uitgaven te doen.

De politieke tegenstellingen tussen Republikeinen en Democraten zijn echter zeer groot, waarbij meespeelt dat de Republikeinen de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden en de Democraten de Senaat controleren.

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy sprak maandag berichten tegen dat de regering en de Republikeinse partij dichter bij een akkoord zijn gekomen. Hij zei tegen CNN dat beide partijen “ver uit elkaar liggen”. Een akkoord zou komend weekend moeten worden bereikt om zowel het Huis als de Senaat de tijd te geven alles goed te keuren.

Minister van Financiën Janet Yellen heeft gewaarschuwd dat de overheid al op vanaf 1 juni zonder geld kan komen te zitten, als er geen overeenstemming komt.

"Als de overheid in gebreke blijft bij de betalingsverplichtingen, zou de kortetermijnrente kunnen stijgen en zouden risicovolle beleggingen en de dollar in waarde kunnen dalen", aldus analisten van beurshandelaar Charles Schwab in een blog.

Toch kan het Amerikaanse ministerie van Financiën nog wel wat trucjes toepassen om geld vrij te maken en zo acute wanbetaling te voorkomen. De analisten van handelshuis Charles Schwab schetsten drie "creatieve mogelijkheden".

1. Premium-obligaties

Econoom Paul Krugman noemde premium-obligaties onlangs in een opiniestuk in The New York Times een van de "twee belangrijkste trucs" die kunnen worden gebruikt om het schuldenplafond te omzeilen. Premium-obligaties zijn staatsleningen die worden verkocht voor een hogere prijs dan de nominale waarde. Dat zit zo.

Krugman legde uit dat bij dit soort type obligaties oude, aflopende obligaties door de overheid worden vernieuwd met nieuwe staatsleningen. Voor de nieuwe staatsleningen krijgen beleggers dan bijvoorbeeld 10 procent rente, terwijl de Amerikaanse overheid normaal 4 procent betaalt.

Obligaties hebben een 'nominale waarde', ofwel het bedrag dat beleggers terugkrijgen bij aflossing, van doorgaans1.000 dollar per stuk. Door een hogere rente te bieden, kan de Amerikaanse overheid de nieuwe premium-obligaties echter verkopen voor meer dan 1.000 dollar per stuk (terwijl de aflossing aan het eind van de looptijd 1.000 dollar blijft). Hierdoor haalt de staat op korte termijn extra geld op.

Tegelijk blijft de omvang van de staatsschuld theoretisch gelijk, omdat een aflopende obligatie met een nominale waarde van 1.000 dollar wordt ingeruild voor een premium-obligatie met eveneens een nominale waarde van 1.000 dollar.

2. Het slaan van een "platina" munt

Het ministerie van Financiën heeft de bevoegdheid om "platina" munten te slaan en zou ervoor kunnen kiezen er een te slaan met een nominale waarde van 1.000 miljard dollar. Die munt wordt dan gestort worden op een rekening van de Federal Reserve om betalingen van de overheid te doen, ondanks de politieke impasse in het Congres.

"Dit lijkt nogal vergezocht en is mogelijk illegaal", schrijven de analisten van Charles Schwab.

Lees ook: De Amerikaanse overheid kan een munt slaan van $1.000 miljard zonder dat de inflatie stijgt, zegt topeconoom Paul Krugman

3. Een beroep doen op het 14e Amendement van de Amerikaanse grondwet

In het 14e Amendement van de Amerikaanse grondwet staat een clausule dat de geldigheid van de Amerikaanse staatsschuld "niet in twijfel wordt getrokken". Volgens sommige juristen kunnen de VS door die clausule grondwettelijk gezien niet in gebreke blijven.

President Biden zette onlangs de deur op een kier om het 14e amendement voor het schuldenplafond in te zetten. "Maar het probleem is dat er dan geprocedeerd moet worden," zei de president. "En in de tussentijd, zonder een verlenging, komen we dezelfde problemen tegen."

Volgens de analisten van Charles Schwab heeft minister Yellen het idee om het 14e Amendement in te zetten de facto afgeschreven door eerder deze maand aan te geven dat dan sprake is van een "constitutionele crisis".

"Er zijn duidelijk geen goede keuzes", aldus de analisten van handelshuis Schwab. "Zelfs als ze haalbaar zijn, zullen deze mogelijkheden tot rechtszaken kunnen leiden."

LEES OOK: Kas van de Amerikaanse overheid is begin juni leeg, als het schuldenplafond niet wordt verhoogd, waarschuwt minister van Financiën