Democraten en Republikeinen in het Amerikaanse Congres steggelen weer over het verhogen van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. Jaarlijks moet het Congres daarmee akkoord gaan om ervoor te zorgen dat de Amerikaanse federale overheid meer kan lenen.

De politieke strijd over de verhoging van het schuldenplafond is dit jaar extra intens, omdat de Republikeinen zich verzetten tegen een sterke verhoging van de overheidsuitgaven, waar de regering van president Joe Biden zich sterk voor maakt.

Als er geen akkoord komt over de verhoging van het schuldenplafond, kan de VS in een acute economische crisis verzeild raken, waarschuwt minister van Financiën Janet Yellen. Zo’n crisis zou de hele wereldeconomie raken.

In een brief aan de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de Republikein Kevin McCarthy, schrijft Yellen dat de overheid begin juni niet meer in staat zal zijn om aan z’n financiële verplichtingen te voldoen, als het Congres er niet voor zorgt dat er een akkoord komt over het schuldenplafond.

Schuldenplafond zorgt voor politieke strijd tussen Republikeinen en Democraten

Het politieke getouwtrek is in volle gang, waarbij de Republikeinen en Democraten gebruik maken van hun respectievelijke meerderheden in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.

Zo hebben de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden een plan aangenomen, waarbij het schuldenplafond van de overheid voor één jaar wordt verhoogd en er forse bezuinigingen nodig zijn bij de uitgaven. Onder meer plannen van de Democraten voor het kwijtschulden van studieschulden en meer geld voor sociaal beleid zouden hierdoor onder druk komen te staan.

De Democraten hebben al aangekondigd niet akkoord te gaan met het Republikeinse plan, waarbij ze gebruik kunnen maken van hun meerderheid in de Senaat. De Democratische leider in de Senaat, Chuck Shumer, gaf aan dat de kans nihil is dat het Republikeinse plan het haalt.

Yellen pleit er in haar brief voor dat het Congres tot een oplossing komt waarbij voor een langere termijn afspraken worden gemaakt, zodat er meer zekerheid is over het vermogen van de Amerikaanse overheid om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Als de VS in gebreke blijft op zijn financiële verplichtingen, kan dat een serieuze economisch crisis uitlokken met destabiliserende gevolgen voor het land zelf, maar ook voor de wereldeconomie.

Zelfs een kortstondige schuldencrisis kan 1 miljoen banen kosten in de VS een een milde recessie uitlokken, aldus kredietwaardigheidsbureau Moody's.

LEES OOK: Deze 6 grafieken tonen hoe zwaar de kredietverlening in de VS onder druk staat