De grote olieproducerende landen die deel uitmaken van de OPEC, vergaderen dit weekend opnieuw over gezamenlijke doelstellingen voor de olieproductie. Hiermee wil de olielandenclub invloed uitoefenen op de prijzen van ruwe olie op de wereldmarkt. Ook Rusland is hierbij betrokken als onderdeel van de OPEC+-groep.

In april besloten de OPEC+-landen, inclusief Rusland, tot een onverwachte beperking van de olieproductie met ruim miljoen vaten per dag. Het totaal van voorgenomen productiebeperkingen van de OPEC+-landen kwam daardoor op 3,7 miljoen vaten per dag, wat ongeveer gelijk is aan 3,7 procent van de dagelijkse mondiale olieproductie (die dus iets boven de 100 miljoen vaten per dag ligt).

Begin april schoten olieprijzen fors omhoog, waarbij de prijs van een vat Brent-olie piekte op 87 dollar. Daarna zijn olieprijzen echter weer gaan dalen.

Intussen is bij OPEC-aanvoerder Saudi-Arabië wrevel ontstaan over het gedrag van Rusland. Dat land lijkt zich niet aan productieafspraken te houden en volop olie aan India en China te verkopen, tegen relatief lage prijzen. Door de westerse sancties kan Rusland zijn olie niet overal kwijt en gelden er ook prijslimieten die Russische olie relatief goedkoop maken.

Het gevolg is echter dat als Rusland veel olie op de markt gooit en tegen lage prijzen aan India en China verkoopt. Dit heeft een prijsdrukkend effect op de mondiale markt. Eerder deze week noteerde een vat Brent-olie op 72 dollar, dus fors lager dan het piekniveau van begin april.

De olieprijs is inmiddels wel weer gestegen naar 76 dollar per vat, mede vanwege de verwachtingen omtrent de OPEC-vergadering van dit weekend. De vraag hierbij is onder meer of Rusland weer in het gareel gebracht kan worden wat betreft de productieafspraken van de OPEC+-landen. Een dilemma voor Rusland zelf is dat het inkomsten uit de olie-export hard nodig heeft om de oorlog in Oekraïne te kunnen bekostigen.

Voor de OPEC-landen is ook van belang hoe de wereldeconomie zich ontwikkelt. Als bijvoorbeeld de VS en andere landen met een economische recessie te maken krijgen, drukt dat de vraag naar energie. Dan kan verdere productiebeperking nodig zijn om olieprijzen op de huidige niveaus te houden.

Volgens bronnen die persbureau Reuters sprak, is een nieuwe productieverlaging van de OPEC-landen dit weekend niet uitgesloten.

Productiequota olie binnen OPEC: Afrikaanse landen versus Verenigde Arabische Emiraten

De Afrikaanse leden van de OPEC+-groep worden intussen steeds meer onder druk gezet om productiequota binnen OPEC die ze niet volledig halen, door te spelen aan andere OPEC-landen. Die ruimte zou dan kunnen toekomen aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), die graag meer olie willen produceren. Met name Angola en Nigeria hebben moeite om hun doelstellingen te halen.

De VAE dringen volgens afgevaardigden aan op een andere manier waarop productiebeperkingen worden gemeten. Dat zou betekenen dat de vrije ruimte voor wat betreft olieproductie ingezet kan worden door andere olieproducerende landen, met name de VAE. De Emiraten hebben flink geïnvesteerd in hun productiecapaciteit, maar door de OPEC-verplichtingen hebben zij deze nog niet kunnen aanwenden.

Verschillende Afrikaanse landen zijn echter juist op zoek naar investeringen om de productie de komende jaren verder op te voeren. Volgens een betrokkene zullen de Afrikaanse ministers zondagochtend, alvorens het daadwerkelijke OPEC+-overleg plaatsvindt, nogmaals bijeenkomen.

Wat er precies besloten gaat worden over de olieproductie is nog onduidelijk. "Alles ligt op tafel", aldus Amir Zamaninia, de OPEC-gouverneur namens Iran. Daartoe behoort ook de mogelijkheid dat de bijeenkomst zal eindigen zonder akkoord.

LEES OOK: Nederland compenseert wegvallen Russische olie, door meer olie uit Saudi-Arabië, Irak en Kazachstan te halen