Vakbond FNV vreest voor een grote ontslaggolf bij werknemers met vaste contracten vanaf juni.

FNV is kritisch over het voornemen van het kabinet om bedrijven die coronasteun ontvangen vanaf juni ruimte te geven om werknemers om bedrijfseconomische redenen te ontslaan.

Het huidige noodpakket loopt eind mei af. Hierbij mogen bedrijven die een loonkostenvergoeding krijgen via de NOW-regeling werknemers niet om bedrijfseconomische redenen ontslaan.

Vakbond FNV vreest dat veel mensen hun baan verliezen als bedrijven staatssteun kunnen ontvangen en tegelijk mensen mogen ontslaan zonder een boete te krijgen.

Het kabinet is van plan de ‘ontslagboete’ in het huidige steunpakket aan bedrijven te schrappen bij een nieuw pakket aan maatregelen. Zakaria Boufangacha, arbeidsvoorwaardencoördinator bij FNV, noemt het in De Telegraaf “een heel slechte ontwikkeling”.

“Door de boete weg te laten zorg je ervoor dat bedrijven selectief met de maatregelen kunnen omgaan zonder dat er perspectief aan de werknemers wordt geboden”, zegt Boufangacha tegen de krant. “Zo kunnen bedrijven subsidie aanvragen voor de lonen, maar de subsidie voor andere doelen gebruiken en alsnog mensen ontslaan. Terwijl de regelingen in het leven zijn geroepen om zoveel mogelijk banen te behouden.”

De afgelopen periode is al massaal afscheid genomen van mensen met een flexcontract terwijl de werkgevers ook worden gecompenseerd voor deze loonkosten. Wij vrezen voor een vergelijkbaar scenario bij vaste banen als je geen clausules oplegt voor bedrijven die steun willen”, aldus de vakbondsman.

Oppositie dreigt tegen noodpakket 2.0 te stemmen

Oppositiepartijen PvdA en SP dreigen in het Algemeen Dagblad tegen het tweede noodpakket te stemmen als de boete op ontslag sneuvelt. Zij zijn ertegen dat bedrijven die met belastinggeld worden gesteund alsnog werknemers mogen ontslaan. .

Bedrijven zijn ondertussen bezig met hun eigen wensenlijst voor het nieuwe steunpakket. Zo pleit de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in De Telegraaf voor een versoepelde WW.

"Want ontslagen zijn onvermijdelijk", licht directeur Dirk Beljaarts van de branchevereniging de situatie in de krant toe. "Op veel plekken is de omzet nul, daar snapt de politiek echt wel dat er mensen uit moeten."

Bedrijven met coronasteun mogen werknemers vanaf juni ontslaan

Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees gaf afgelopen vrijdag in de talkshow Op1 aan dat bedrijven die gebruikmaken van overheidssteun om de coronacrisis door te komen vanaf juni weer mensen mogen ontslaan.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen wordt in het huidige pakket beboet, maar die ontslagboete wordt vanaf juni geschrapt, aldus Koolmees.

In de huidige regeling is het zo dat als bedrijven een tegemoetkoming van de loonkosten vragen en toch mensen ontslaan, ze te maken krijgen met een verlaging van de loonsom op basis waarvan de subsidie wordt berekend. De loonsom wordt dan verlaagd met 150 procent van het loon van de ontslagen werknemer.

Het eerste pakket met maatregelen, waarvan de NOW-regeling die in loonkosten voorziet de belangrijkste is, loopt eind mei af.

Daarna komt er een verlenging van het pakket van drie maanden. "Die steun is gewoon nodig om ondernemers ook door de volgende fase van de crisis heen te helpen", aldus de bewindsman.

Omdat bedrijven op lange termijn de effecten van de coronacrisis zullen voelen, moeten ze ook herstructureren. Snijden in het personeelsbestand kan daar onderdeel van zijn. "Dat deze crisis geen effect zou hebben op de werkgelegenheid of op bedrijven, is natuurlijk een sprookje", zegt Koolmees.

Extra voorwaarden voor coronasteun

Tegenover het verdwijnen van de ontslagboete staan wel meer voorwaarden vooraf. Zo mogen bedrijven die staatssteun krijgen geen winsten aan aandeelhouders uitkeren en moet de top afzien van bonussen.

De ministers Eric Wiebes van Economische Zaken en Wopke Hoekstra van Financiën werken nu nog met Koolmees aan de regelingen voor de komende drie maanden. "Het grootste deel van het pakket gaat door", zegt Koolmees. De Tweede Kamer wil dat het kabinet ook kijkt naar het vergoeden van vaste lasten.

In het eerste pakket lag de focus vooral op tegemoetkoming in de loonkosten. Uitvoeringsinstantie UWV heeft inmiddels zo'n 2 miljard aan voorschotten uitgekeerd.

LEES OOK: 3 coronatools voor ondernemers om door het woud over overheidsregelingen te komen